اهرم مالی(Leverage) چیست؟


صندوق اهرمی چیست؟

صندوق اهرمی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده که ترکیب دارایی‌های آن همانند صندوق سهامی است؛ اما از اهرم مالی برخوردار است که سبب می‌شود بازدهی واحدهای آن مضاعف گردد.

دارایی‌های صندوق اهرمی

همان‌طور که پیشتر گفته شد، صندوق اهرمی نوعی از صندوق‌های سهامی هستند که در این‌صورت بیش از 70 درصد دارایی‌های آن در سهام و حق تقدم سهام است و کمتر از 30 درصد دارایی‌ها در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی

واحدهای اهرم مالی(Leverage) چیست؟ صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شامل واحدهای عادی، ممتاز نوع اول و ممتاز نوع دوم است که در ادامه شرح هر یک بازگو می‌گردد.

واحدهای عادی صندوق اهرمی

این نوع واحدها پس از صدور فعالیت صندوق صادر می‌گردد و از طرفی دارندگان این واحدها دارای حق رای و حق حضور در مجامع صندوق نیستند.

واحدهای عادی در یک صندوق‌ اهرمی تحت تملک سرمایه‌گذاران بوده و قابل ابطال است. ناگفته نماند که حداقل و حداکثر بازدهی این واحدها در امیدنامه صندوق تعیین شده است. باید توجه داشت که برخلاف واحدهای نوع ممتاز، این واحدها صرفا از طریق صدور و ابطال معامله می‌گردند.

واحدهای ممتاز نوع اول

همان‌طور که گفته شد واحدهای ممتاز صندوق اهرمی به دو دسته ممتاز نوع اول و نوع دوم تقسیم می‌شوند. حداقل تعداد واحدهای ممتاز نوع اول و دوم 500 میلیون است که در زمان صدور فعالیت صندوق صادر می‌گردند.

واحدهای ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور است و دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول دارای حق رای و حق حضور در مجامع صندوق هستند. این نوع واحدها غیر قابل ابطال بوده و قابل انتقال به غیر است و صرفا در بورس قابل معامله هستند.

واحدهای ممتاز نوع دوم

یادآور می‌شود که حداقل تعداد واحدهای ممتاز نوع اول و نوع دوم 500 میلیون است و این واحدها در زمان صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می‌شوند. واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق صادر شده و برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است.

دارندگان این واحدها دارای حق رای و حق حضور در مجامع نخواهند بود. این نوع واحدها با اینکه غیر قابل ابطال بوده ولی قابل انتقال به غیر است و صرفا قابلیت معامله در تابلوهای معاملاتی را دارند.

صندوق اهرمی

تفاوت بازدهی دارندگان واحدهای عادی و ممتاز

اهرم سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی این اجازه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که با مبلغی بیش از دارایی خود وارد سرمایه‌گذاری شوند که این دسته شامل سرمایه‌گذارانی است که دارای واحد ممتاز باشند.

بنابراین در اثر نوسان قیمت دارایی‌های صندوق اهرمی، واحدهای ممتاز صندوق حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت خواهند داشت و به همین ترتیب سود یا زیان سرمایه‌گذاران دارای واحدهای ممتاز بیشتر از دارندگان واحدهای عادی و یا سایر سرمایه‌گذاران عادی در بازار سرمایه خواهد بود. در این صورت می‌توان تفاوت واحدهای ممتاز و عادی را چنین بیان کرد از جمله:

 • واحدهای عادی صندوق اهرمی مناسب برای افراد با پذیرش و تحمل ریسک کم است و بازدهی این واحدها حداقل و دارای سقف بوده و دارای سود ثابت همچون اوراق سرمایه‌گذارای بادرآمد ثابت خواهد بود و همچنین این واحدها بر اساس مکانیزم صدور و ابطال قابل معامله هستند.
 • واحدهای ممتاز مناسب برای افراد با پذیرش ریسک بالا بوده و در نتیجه بازدهی مورد انتظار بالاتری در انتظارشان خواهد بود و همچنین این واحدها قابل خرید و فروش در تابلوهای معاملاتی آنلاین هستند.

کارکرد صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی

در این صندوق‌ها افرادی که سهام ممتاز را خریداری می‌کنند در صورتی که بازدهی صندوق اهرمی بالاتر از سقف تعیین شده یا پایین تر از کف تعیین شده برای سهامداران عادی باشد، مازاد یا کسری بازدهی برای سهامداران ممتاز می‌شود و به این ترتیب به صورت اهرمی سهامداران ممتاز بازدهی کسب می‌کنند.

در این ساز‌و‌کار طبعا اگر بازار رشدی باشد متناسب با اهرم ایجاد شده بازدهی مثبت خواهد بود و در صورتی هم که بازار نزولی باشد،‌ بازدهی منفی کسب می‌شود.

برای مثال چنان‌چه در امیدنامه صندوق فرض گردد که سقف بازدهی واحدهای عادی یک صندوق اهرمی ۲۵ درصد و کف بازدهی ۱۵ درصد باشد.

اگر این صندوق در طول سال ۱۰۰ درصد بازدهی داشته باشد، در این حالت، دارندگان واحدهای عادی از سود ۲۵ درصدی بهره‌مند می‌شوند؛ اما دارندگان واحدهای ممتاز علاوه بر سود ۱۰۰ درصدی صندوق، از ۷۵ درصد سود مازاد نیز که مابه‌التفاوت سود کل صندوق و سقف سود تعیین‌شده برای واحدهای عادی است برخوردار می‌شوند.

در حالت مقابل، اگر بازدهی صندوق اهرمی در طول سال کمتر از کف سود تعیین‌ شده شود، مثلاً به ۱۰ درصد برسد، دارندگان واحدهای عادی معادل حداقل سود تعیین‌شده که ۱۵ درصد است را دریافت می‌کنند. در این حالت ۵ درصد سود باقی‌مانده از دارندگان واحدهای ممتاز کسر و به دارندگان واحدهای عادی تخصیص داده می‌شود.

 • به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، سقف واحدهای عادی قابل صدور ،حداکثر به میزان 2 برابر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده تعیین می‌شود.
 • در طول فعالیت صندوق اهرمی افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای ممتاز حداقل به سه چهارم ارزش واحدهای سرمایه‌‌گذاری عادی رسیده باشد.
 • درخواست مذکور باید به میزانی ارائه شود که اهرم مالی(Leverage) چیست؟ مجموع ارزش واحدهای عادی قابل صدور با فرض موافقت با افزایش سقف درخواست شده بیش از 2 برابر مجموع ارزش واحدهای ممتاز صادر شده نگردد.
 • در طول فعالیت صندوق اهرمی، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال، ارزش واحدهای ممتاز حداکثر برابر با واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذاران باشد، امکان‌پذیر است.

تاثیر صندوق اهرمی در نقدینگی بازار سرمایه

تاثیر صندوق اهرمی در نقدینگی بازار سرمایه

جای خالی صندوق اهرمی که مکانیزم اهرم و اعتبار را داشته باشند،‌ پیشتر در بازار سرمایه ایران احساس می‌شد.

واژه «اهرم» در پسوند نام این نوع صندوق‌ها نیز به این حقیقت اشاره دارد که در صورت سرمایه‌گذاری و تملک واحدهای آن، افرادی که به عنوان سرمایه‌گذاران ممتاز یا دارندگان واحدهای ممتاز هستند در صورتی که بازدهی صندوق بالاتر از سقف تعیین شده یا پایین تر از کف تعیین شده برای سهامداران عادی باشد، در این‌صورت مازاد یا کسری بازدهی برای سهامداران ممتاز لحاظ می‌گردد و به این ترتیب به صورت اهرمی، سهامداران ممتاز بازدهی متمایزی کسب می‌کنند.

در این ساز‌و‌کار در حقیقت اگر بازار روند رو به رشد داشته باشد متناسب با اهرم ایجاد شده، بازدهی مثبت برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت و در صورتی هم که بازار نزولی باشد،‌ بازدهی منفی در انتظار آنها خواهد بود.

با ایجاد صندوق اهرمی، افرادی که ریسک‌پذیر هستند می‌توانند برای فعالیت در بازار سرمایه به آنها مراجعه کنند. زیرا که ممکن است با استفاده از اهرم در دو حالت نزولی و صعودی بازار، زیان یا سود حداکثری برداشت کنند.

این نوع صندوق‌ها را عمدتا با این هدف ایجاد می‌کنند که بتوانند با ترکیب کردن دو نوع سرمایه گذار ممتاز و عادی، نقدینگی را وارد بازار سرمایه کنند.

یعنی در حقیقت آنچه اکنون بازار بورس/فرابورس ایران از آن رنج می‌برد یعنی کمبود و نبود نقدینگی را می‌توان با این صندوق‌ها درمان کرد. از این طریق نقدینگی مازادی وارد بازار می‌شود و به نوعی بازار را به نقاط تعادلی می‌رساند. زمانی که سهام به زیر ارزش ذاتی می‌رسد،‌ ‌مدیران پرتفوی صندوق‌ها به این یقین می‌رسند که این سهم ارزنده است و به اخذ تسهیلات مبادرت می‌کند و آن را به خرید سهم اختصاص می‌دهند.

در واقع می‌توان گفت که کارکرد صندوق اهرمی این است که مانع خروج بازار از نقاط تعادلی می‌شوند و نمی‌گذارند که سهم زیر ارزش ذاتی خود معامله شود.

به نظر می‌رسد اگر این صندوق‌ها به مرحله اجرایی برسند، می‌توانند بازار را کارا کنند و نگذارند بازار از بالانس یا تعادل خود خارج شود.

صندوق اهرمی از نوع صندوق‌های سرمایهگذاری در سهام هستند یعنی مدیر صندوق محدودیتی در خرید سهام و حق تقدم سهام ندارد.

بنابراین ارزش دارایی‌های صندوق منطبق با تغییرات ارزش سهام می‌تواند دچار نوسانات نا محدودی شود از سوی مقابل، آن دسته از سرمایه‌گذاران که به عنوان سهامداران ممتاز هستند، تضمین کننده ایجاد حداقل بازدهی برای سهامداران عادی خواهند بود.

بنابراین سهامداران عادی می‌توان گفت هیچ‌گونه نگرانی از تحقق بازدهی ثابت برای خود ندارند و گویی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اما انتظار می‌رود که سهامداران ممتاز به دلیل پذیرش ریسک اهرم موجود در نوع این‌گونه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعهدی که می‌بایست بپذیرند، چنان‌چه بازدهی صندوق بیش از سقف بازدهی تعیین شده برای سهامداران عادی (برای مثال سقف 25 درصد) باشد.

سرمایه‌گذاران ممتاز صندوق اهرمی نه تنها سودی که به سرمایه خودشان تعلق می گیرد را در بر خواهند داشت بلکه تفاوت حداکثر سود سهامداران عادی با سقف سود واحدهای عادی در صندوق را هم به‌دست خواهند آورد.

همچنین می‌بایست در نظر داشت که با توجه به دوگانه بودن سهامداران صندوق اهرمی، دارایی‌های صندوق ماهیتی مجزا در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های خود خواهد داشت که در این صورت محاسبه آن به دو دسته تقسیم می‌شود.

خالص ارزش دارایی‌ها برای هر دو حالت در این صندوق به طور روزانه محاسبه می‌شود که به طور مجزا مربوط به سهامداران عادی و ممتاز خواهد بود.

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

در سال‌های اخیر سرمایه گذاری بر ارز های دیجیتال به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از تریدرها سودهای بالایی از بازار کسب کرده‌اند. اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته و خرید و فروش ارز دیجیتال انجام داده باشید، اصطلاح اهرم ترید یا لوریج ترید را شنیده‌اید. لوریج یا اهرم یک مزیت در معاملات مالی محسوب می‌شود و به شما کمک می‌کند تا با استفاده از سرمایه‌های بروکر‍‌ها و صرافی‌ها معامله کنید. در این جا خواهیم دید لوریج یا اهرم ارز دیجیتال چیست و از آن در چه پلتفرم‌هایی می‌توان استفاده کرد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال به این معنا است که سرمایه گذاران می‌توانند معاملات لحظه‌ای خود را با قرض گرفتن سرمایه بیشتر از بروکرها و صرافی‌ها انجام دهند. به بیان دیگر سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از این ابزار، بیش از سرمایه‌ای که دارند، معامله کنند. در نتیجه این ابزار بسیار کار آمد است چون می‌توان با سرمایه کوچک سودهای خوبی کسب کرد. برای تریدرها که شاید سرمایه‌های زیادی ندارند این ابزار ویژگی بزرگی محسوب می‌شود. حال با سرمایه‌های بزرگ این ابزار شگفت انگیز می‌شود. مثلا در نظر بگیرید تریدر و معامله‌گری که با 100 دلار وارد بازار شده می‌تواند تا 10x مارجین معامله کند. این یعنی 100 دلار او به 10 هزار دلار تبدیل می‌شود. با این وجود هرچه سرمایه بیشتر باشد حداکثر مارجین نیز افزایش می‌یابد. ولی در نظر داشته باشید که این اهرم ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد و ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید. به همین دلیل است که توصیه می‌شود معامله گران تازه وارد از این اهرم استفاده نکنند. با این وجود می توان با سرمایه کوچک معاملات قابل توجه و سودهای خوبی کسب کرد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست

چرا کمپانی‌ها با اهرم سرمایه گذاری می‌کنند؟

شرکت هایی که مشکل کمبود سرمایه دارند، می‌توانند از این اهرم برای افزایش سرمایه داشته و در تولید استفاده کنند. به این شکل درآمد می‌تواند بسیار افزایش یابد. ولی ریسک بالایی هم دارد یعنی ممکن است آن طور که انتظار می‌رود سودبخش نباشد. در نتیجه احتمال بالایی وجود دارد که حتی به جای سود ضررهای هنگفتی هم متحمل شوند. تا اینجا متوجه شدید که لوریج یا اهرم ارز دیجیتال چیست؛ ولی باید بدانید که مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند و هم ممکن است سودهای بالایی بدست آورید و هم ضررهای هنگفتی متحمل شوید. این اهرم زمانی سود بخش است که بازار همانطور که پیش بینی کرده‌اید پیش رود، در غیر این صورت متضرر خواهید شد.

بهترین صرافی‌های ارائه دهنده اهرم ارز دیجیتال

در اینجا به معروف‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش رمز ارز که ویژگی لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال را فراهم می کنند، می پردازیم. این صرافی‌ها بر اساس چندین فاکتور مثل ویژگی‌ها، نحوه استفاده، میزان لوریج، کارمزدها و پشتیبانی از کاربران سنجیده شده است.

اهرم در ارز دیجیتال چیست

Binance

Binance بعد از راه اندازی در سال 2017 توانست رشدهای عظیمی را تجربه کند. به طوری که هم اکنون به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم مبادلاتی ارزهای دیجیتال شناخته شده و در هر ثانیه 1.4 میلیون تراکنش در آن انجام می‌شود. کاربران می‌توانند با استفاده از نرم افزار‌های موبایل مثل اندروید و IOS از اهرم یا لوریج آن در معاملات خود استفاده کنند. داشتن رابط کاربری راحت و آسان باعث شده نرم افزار بایننس بیشترین استفاده را در بین تریدرها داشته باشد. برای استفاده از اهرم بایننس باید توسط صرافی احراز هویت شده و مهم‌تر از همه کشور شما توسط بایننس پشتیبانی شود. همانطور که می‌دانید بایننس تعدادی کشورها را به لیست سیاه خود وارد کرده و به آن‌ها خدمتی ارائه نمی‌کند.

ویژگی‌های بایننس

 • معامله در بیش از 200 ارز دیجیتال
 • پلتفرم پیشتاز ارز دیجیتال
 • امکان دریافت سود با سرمایه گذاری در حساب‌های بایننس
 • نرخ واریز و دریافت قابل توجه
 • دارای قابلیت مدیریت سفارشات
 • میزان لوریج 10xs و 125xs

ByBit

ByBit، سال 2018 در سنگاپور راه اندازی شد و اکنون بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد. صرافی‌های بای بیت و بایننس برای استفاده از بیشترین نقدینگی در معاملات، بهترین هستند. کاربران می‌توانند بسیار ساده به صرافی بای بیت دسترسی داشته باشند مثلا از طریق اپلیکیشن موبایل بای بیت که کاربری بسیار ساده‌ای دارد، معاملات خود را انجام دهند. در این صرافی می‌توانید از بیمه سرمایه نیز استفاده کرده تا با شکست رو به رو نشوید.

ویژگی‌های بای بیت

 • صرافی ارز دیجیتال با سریع‌ترین رشد
 • پشتیبانی 24 ساعته و در چندین زبان مختلف
 • میزان لوریج تا 100x
 • بدون هیچگونه خطای سرور
 • گارانتی بازگشت سرمایه در صورت خرابی و یا ارور سیستم
 • دارای ابزار مدیریت ریسک
 • قابلیت پردازش 100 هزار معامله در ثانیه
 • قابلیت ایجاد حد ضرر و حد سود با یک کلیک

FTX

اگر می‌خواهید از یک پلتفرم ارز دیجیتال پیشرفته استفاده کنید، صرافی FTX یکی از بهترین‌ها است. این صرافی در اواسط 2019 راه اندازی شد و به کاربران امکان بیمه سرمایه خود و استفاده از نقدینگی بالا را فراهم می‌کند. کاربران آمریکایی باید از سایت FTX.US استفاده کنند چون خود FTX در آمریکا پشتیبانی نمی‌شود.

ویژگی اف تی ایکس

 • ارائه حجم بالا در اهرم توکن‌ها
 • دسترسی بدون احراز هویت
 • قابلیت برداشت تا 2000 دلار در روز
 • دارای نرم افزار موبایل و کامپیوتر پیشرفته
 • دارای قابلیت فیوچرز

اهرم در ارز دیجیتال چیست

تا اینجا با بهترین پلتفرم‌های لوریج کریپتو آشنا شدید. از آنجایی که این این صرافی‌ها با میزان بسیار زیاد پول فعالیت می‌کنند، به همین دلیل ریسک بالایی دارند. در نتیجه باید در این پلتفرم‌ها با اطمینان کامل وارد شد و از لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از مزیت‌های صرافی‌های ذکر شده موارد امنیتی مانند احراز هویت دو عاملی است.

حرف آخر

در این مقاله متوجه شدیم لوریج یا اهرم ارز دیجیتال چیست و در چه پلتفرم‌هایی می‌توان از آن استفاده کرد. به یاد داشته باشید لوریج یا اهرم می‌تواند هم سودبخش و هم مضر باشد. پس حتما به درستی و در موقعیت‌های مناسب از آن استفاده کنید. یکی دیگر از نکات امنیتی داشتن یک کیف پول است. به دلیل مشکلات نفوذ و هک تمامی سرمایه‌های خود را در صرافی‌ها نگهداری نکنید. سعی کنید مازاد سرمایه خود را که قصد ترید آن را ندارید به کیف پول‌های خود منتقل کنید تا اطمینان بیشتری داشته باشید. اگر در گذشته از پلتفرم‌های گفته شده استفاده کرده و از لوریج آن‌ها بهره برده‌اید، تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

مزایا و معایب اهرم در بازار فارکس

مزایا و معایب اهرم در بازار فارکس

افرادی که در بازار سهام و ارز خارجی (فارکس) معامله می کنند، ممکن است اغلب با اصطلاح اهرم یا لورج (leverage) مواجه شده باشند. اهرم بیشترین استفاده را در معاملات آتی و فارکس دارد. اساساً اهرم به سرمایه گذار این فرصت را می دهد که سود خود را به حداکثر برساند. با این حال، اهرم می تواند زیان سرمایه گذار را نیز در صورت معامله اشتباه افزایش دهد.

با وجودی که اهرم در بسیاری از اهرم مالی(Leverage) چیست؟ معاملات استفاده می شود، اما در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد. در واقع، عجیب نیست که یک کارگزار اهرمی را در نسبت های 200:1، 100:1 و 50:1 به معامله گران فارکس ارائه دهد. این یکی از دلایل اصلی ارتباط اهرم با معاملات فارکس است. در ادامه، به مزایا و معایب مهم اهرم در معاملات فارکس اشاره می کنیم.

سود بالقوه بیشتر

دلیل وجود اهرم ها در بازار مالی این است که به معامله گر اجازه می دهد میزان سود خود را افزایش دهد. به عنوان مثال، معامله‌گری که فقط 1000 دلار در اختیار دارد، می‌تواند با کمک اهرم حدود 50000 دلار معامله کند. با استفاده از اهرم، بسیاری از سرمایه گذاران کوچک این فرصت را پیدا می کنند که سود خود را در زمانی که روز خوبی را سپری می کنند، به حداکثر برسانند!

زیان های فاجعه بار بالقوه

خب، بسیاری از مردم عقیده دارند که گزینه استفاده از اهرم یک شمشیر دولبه در هر بازاری است. بسیاری بر این باورند که اهرم یک معامله را در معرض خطر زیادی قرار می دهد، چون با استفاده از اهرم، میزان زیان افزایش می یابد. کارگزاران پس از در نظر گرفتن مارجینی که معامله گر می تواند ایجاد کند، اهرمی را به معامله گران ارائه می دهند. معامله گرانی که مارجین بالاتری دارند، شانس بیشتری برای استفاده حداکثری از یک معامله خوب دارند.

با این حال، همانطور که هر معامله گر به شما خواهد گفت، احتمال ضرر کردن به اندازه احتمال سود کردن است. در زمان معاملات بد، اهرم علیه معامله‌گر کار می‌کند و بخش قابل توجهی از مارجین سود او را می بلعد.

همانطور که قبلا ذکر کردیم، اهرم می تواند شانس دستیابی به سود بالاتر را تا حد زیادی افزایش دهد، اما در عین حال، می تواند به طور کامل مارجین شما را از بین ببرد. این حق معامله گر است که محتاطانه عمل کند و تصمیم بگیرد که چه مقدار اهرم برای او مفید است.

علاوه بر این، برای یک سرمایه گذار ضروری است که یک تحلیل اقتصادی کامل از وضعیت مالی خود انجام دهد تا مطمئن شود که پولی را که نمی تواند از دست بدهد، معامله نمی کند. در پایان، امیدواریم این مقاله به شما در شناخت مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات فارکس کمک کرده باشد.

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج یا ضریب اهرمی، ابزار مهمی است که قبل از ورود به بازارهای مالی باید با کارکرد آن به طور دقیق و کامل آشنایی داشته و مزایا و معایب آن را به درستی بدانید. این مفهوم با مفهوم دیگری به نام “مارجین” عجین است و در بازارهایی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره … با آنها مواجه خواهید بود.

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

اهرم یا لورج، ابزار مهم، کاربردی و در عین حال خطرناکی است که در بسیاری از بازارهای مالی مثل بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره … به آن برمیخورید. افراد تازه کار با وسوسه همین ابزار فکر میکنند که قادرند یک شبه ره چند ساله را طی کرده و تمام مشکلات مالی شان را برطرف کنند و به رویاهای خود برسند. اما کمی که با آن کار کنند، می بینند در کنار تمام وسوسه هایش، چاقوی دو لبه خطرناکی است که نه تنها سود شما را چند برابر می کند، بلکه ضرر شما را نیز به همان نسبت افزایش داده و می تواند باعث سوخت کامل سرمایه در مدت زمانی کوتاه شود. این ابزار بدون دانش، مهارت کافی و به کارگیری درست اصول مدیریت سرمایه و ریسک نباید استفاده شود.

ضریب اهرمی یا همان لورج چیست؟

اهرم، ضریب اهرمی یا همان لورج (leverage)، یکی از ابزارهای مفید و در عین حال بسیار پرخطر بازارهای مالی است که به فرد این امکان را میدهد تا با استفاده از این روشِ تامین مالی، سرمایه ای را به صورت اعتباری از کارگزاری بگیرد و پایه دارایی خود را افزایش دهد. سپس با سرمایه اعتبار گرفته شده وارد معامله ای بشود که بیشتر از توان سرمایه اولیه اش است. در واقع با سرمایه اولیه کمتر، قادر به معاملات بزرگ تر است، اما میزان ریسک بالاتری را نیز متحمل می شود. کارگزاری ها، ضرایب اهرمی متفاوتی را به افراد ارائه می دهند، مثلاً ضریب 1:100، 1:200، 1:500 و غیره … . البته کارگزاری هایی هم هستند که ضرایب پایین تر مثل 1:50 یا 1:25 نیز ارائه می دهند. مثلاً شخصی 100 دلار پول دارد و قدرت خریدش نیز 100 دلار است. اما از ضریب 1:100 استفاده می کند و میتواند تا 100 برابر میزان اولیه حساب خود به صورت اعتباری وارد معامله شود.

اینکه کدام ضریب اهرمی برای شما مناسب اهرم مالی(Leverage) چیست؟ است به عوامل متعددی از جمله قوانین بروکر شما، موجودی حساب، اهداف فردی، میزان ریسک پذیری شخصی، نوع استراتژی و تسلط شما به دانش بازارهای مالی بستگی دارد. اما افراد مبتدی و تازه کار بهتر است همیشه پایین ترین ضریب اهرمی را انتخاب کنند تا به طور معقول سود کرده و در هنگام ضرر نیز متحمل ضررهای بسیار سنگین نشوند.

چگونه ریسک لورج را مدیریت کنیم؟

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

همانطور که گفتیم، استفاده از لورج یا همان ضریب اهرمی بسیار ریسکی است، مخصوصاً اگر توسط افراد مبتدی به کار گرفته شود. دانش خود را در حیطه مدیریت سرمایه و ریسک بالا ببرید و در زمان استفاده از لورج حتماً اصول آن را به طور جدی به کار بگیرید. برای مثال:

 • از ضریب های اهرمی پایین استفاده کنید و از انتخاب لورج های نامعقول برای رسیدن به سودهای رویایی در زمانی کوتاه پرهیز کنید، زیرا این عمل اصلاً منطقی نبوده و عموماً نتیجه ای کاملاً معکوس نصیب شما خواهد کرد;
 • حجم را در معامله خود پایین تر در نظر بگیرید و سرمایه کمتری را وارد معامله کنید;
 • حد ضرر (stop loss) را به هیچ عنوان فراموش نکنید. حد ضرر از ضررهای مازاد در بازار جلوگیری کرده و معامله را در بهترین نقطه با کمترین میزان ضرر برای شما می بندد.

ارتباط تنگاتنگِ اهرم مالی(Leverage) چیست؟ لورج با مارجین

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

در اکثر بازارهای مالی مفهوم لورج پیوند نزدیک و تنگاتنگی با حساب مارجین و مفاهیم آن دارد. اگر قصد استفاده از این ابزار را دارید، قبل از هر چیز باید با مارجین آشنایی داشته باشید و این دو مفهوم را با هم اشتباه نگیرید.

حساب مارجین، حسابی است که استفاده از ابزار ضرایب اهرمی را در اختیار شما قرار می دهد. کارگزاری وقتی اعتباری را تحت عنوان لورج به شما اختصاص میدهد، مبلغی را به عنوان حاشیه اطمینان یا وثیقه ی معامله پیش خود نگه میدارد که به آن مارجین (margin) می گویند. مبلغ مارجین و نحوه محاسبه آن با توجه به دارایی که قصد معامله آن را دارید، انجام میگیرد و میزان آن متفاوت است. مابقی پول به عنوان فری مارجین (free اهرم مالی(Leverage) چیست؟ اهرم مالی(Leverage) چیست؟ margin) در حساب آزاد است و می توانید از آن استفاده کنید. اگر مبلغ اولیه مارجین را در حساب خود نداشته باشید، کارگزاری اجازه معامله را به شما نخواهد داد.

حال اگر دچار ضرر شوید، این ضررها اول از فری مارجین شما کم میشود و بعد با توجه به مارجین لول معامله شما به سراغ خود مبلغ مارجین می رود. اگر از آستانه تعیین شده نیز ضررتان فراتر رود، کارگزاری معاملات باز شما را یکی یکی می بندد. آخر این داستان تلخ به این صورت است که ضرر شما حتی به آن مبلغ ودیعه نیز رسیده و کارگزاری شما را کال مارجین (call margin) می کند. یعنی کل معاملات شما را می بندد و شما را با کمترین میزان موجودی به حال خود رها می کند. در این حالت تنها یک گزینه برای شروع دوباره معاملات دارید و آن این است که حساب خود را مجدداً شارژ کنید.

لورج با تمام پرریسک بودنش، ابزاری بسیار کاربردی است که به شما این امکان را می دهد تا با موجودی اندک، معاملات بزرگ تری انجام دهید. قبل از هر چیز به کسب دانش در زمینه تحلیل و اصول مدیریت سرمایه و ریسک بپردازید، تا بتوانید از این ابزار به نحو احسنت بهره برده و در زمانی معقول سودهای مناسب داشته باشید.

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

امروز به بررسی یکی دیگر از اصطلاحات معاملاتی یعنی اهرم کار یا همان لوریج در ترید فیوچرز بایننس خواهیم پرداخت. لوریج یکی از ابزارهایی است که هر تریدری در بخش فیوچرز باید با آن آشنا اهرم مالی(Leverage) چیست؟ باشد. متاسفانه وجود دارد تریدرهایی که به درستی با اهرم آشنا نیستند و درکی از آن ندارند و با اهرم های سنگین و بدون مدیریت سرمایه ترید می کنند و با ضررهای سنگین هم رو به رو می شوند. پس پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز شرکت کنید حتما تا انتهای این مقاله مطالعه کنید و لوریج را بشناسید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

لوریج یا اهرم کار در معاملات فیوچرز

در این مثال ما معاملات فیوچرز بایننس را بررسی خواهیم کرد کلیت ماجرا در معاملات فیوچرز یکسان است و با همین توضیحات می توانید برای معاملات فیوچرز بیتمکس نیز اقدام کنید. اهرم کار در صرافی بایننس از 1 تا 125 موجود است و شما می توانید از آن استفاده کنید. اما عملکرد این اهرم به چه شکل است؟

زمانی که شما از اهرم 2 استفاده می کنید یعنی سرمایتان 2 برابر می شود، سودتان 2 برابر می شود و همچنین ضررتان نیز 2 برابر می شود. وقتی از اهرم 20 استفاده می کنید، سرمایتان 20 برابر می شود، سودتان 20 برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم 20 برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. این درصدی که گفتیم در جدول پایین و ستون سمت راست مشخص است. به طور مثال زمانی که از اهرم 100 استفاده می کنید. 1درصد از سرمایه مورد نیاز را خودتان تامین می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. و زمانی که سود کردید قرض صرافی را پس می دهید و سود خود را دریافت می کنید. و اگر هم ضرر کردید صرافی از پول اصلی شما کم می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.