تعدیل سود هر سهم


دانلود پایان نامه بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

استاد راهنما :

دکتر محمد حسین قائمی

استاد مشاور :

دکتر یدالله تاری وردی

پائیز 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات

1-1- مقدمه

طی دو دهه­ اخیر آگاهی فزاینده­ای در باب لزوم خصوصی سازی اقتصادی در کشور­های در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه­ بازار سرمایه از معدود برنامه های اقتصادی دولت است که اکثر نظریه پردازان آن را از راهکار­های گذار به سمت یک اقتصاد توسعه یافته می­دانند. بازار را می­توان مکانیسمی برای تخصیص بهینه­ منابع از طریق عرضه و تقاضا معرفی نمود و بازار سرمایه را می­توان محلی برای تجمیع پس انداز­های کوچک به منظور تامین مالی پروژه­ های بزرگ دانست. یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، سرمایه­ گذاران می­باشند که به خرید و فروش اوراق بهادار می­پردازند و در این معاملات به دنبال کسب سود می­باشند. این سود در دو بخش حاصل می­ شود، بخش اول مربوط به سود اعلام شده­ی هر سهم می­باشد و بخش دوم سود حاصل از افزایش قیمت سهام است. یکی از معیار­های اصلی و مورد توجه سرمایه­ گذاران برای حصول به هدف فوق، سود پیش ­بینی شده هر سهم می­باشد. سود پیش ­بینی شده هر سهم معمولا در ابتدای سال مالی اعلام می­ شود و ممکن است طی سال و به دلیل تغییراتی که در مبانی پیش ­بینی به وجود آمده است دچار تغییر (تعدیل) شود. در این پژوهش به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش­بینی­شده بر قیمت سهام و حجم دادوستد سهام پرداخته می شود.

در این فصل کلیات پژوهش شامل: بیان موضوع، هدف پژوهش، فرضیه ­ها، قلمرو، جامعه و نمونه­ آماری، واژه ها و اصطلاحات کلیدی بیان می شود.

1-2- بیان موضوع

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، می تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدینگی مازاد، باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی فعال بازار شود. آن طور که نتایج پژوهش های قبلی پیرامون بازار سرمایه نشان می دهد، بازار سرمایه زمینه ی رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.[1]

یکی از ملزومات اصلی ایفای نقش فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع می باشد و در بازار های کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیمات آنها در قیمت اوراق بهادار تجسم می یابد و کارایی بازار نیز به میزان قابل توجهی به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگی دارد. یکی از منابع اصلی تامین این اطلاعات، گزارش های حسابداری ای می باشد که توسط شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس منتشر شده و از طریق تحلیل های سرمایه گذاران در قیمت ها ی سهام منعکس شده و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم می زند.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان می­ شود که “هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه­ اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.

این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه باید فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به طور غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم استفاده کنند گان اهمیت زیادی قائل شده است.

یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخص ­های مهم اندازه ­گیری عملکرد واحد اقتصادی می­باشد.در اکثر مدل­های ارزش گذاری دارایی­ ها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کننده­ قیمت این اوراق به شمار می­آید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می شود که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در عمل در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شده هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی استفاده می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می شود که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد واقعی دوره های سه ماهه حداکثر بیست روز پس از پایان دوره های سه ماهه و تعدیل آن را نیز بلافاصله اعلام کنند.

اگر سود پیش بینی شده، دارای محتوای اطلاعاتی مفید بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) موثر باشد، اعلان پیش بینی سود یا تعدیل آن می تواند باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات گردد.

در رابطه با سود و محتوای اطلاعاتی آن چهار گونه پژوهش می تواند انجام شود:

1.بررسی تاثیر انتشار سود سالانه (واقعی) هر سهم (از طریق صورت های مالی سالانه) بروضعیت سهام.

2.بررسی تاثیر انتشار سود (واقعی) میان دوره ای هر سهم بر وضعیت سهام.

3.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی پیش بینی سود هر سهم بر وضعیت سهام.

4.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر وضعیت سهام.

در پژوهش های انجام شده، وضعیت سهام به صورت تغییرات قیمت (بازده)، تغییرات حجم و نوسان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر میزان اثر اعلان اطلاعات مورد اشاره بر این سه متغیر مورد توجه قرار گرفته است.در این پژوهش آثار اعلان تعدیل های سود توسط شرکت ها بر قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها بررسی و ارزیابی شده است.

1-3- هدف

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

[1] عرب مازار یزدی ، محمد و جمالیان پور، مظفر، “مقایسه ی محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود وزیان میان دوره ای 3،6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران”مجله ی پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره ی چهارم، سال1389،ص 46

تعدیل سود ( Profit adjustment )

به هرگونه تغییرات سود پیش بینی شده شرکتهای بورسی طی سال مالی، تعدیل سود می گویند؛ این تغییرات می توانند مثبت و یا منفی باشند. پس از شروع سال مالی، بسته به عملکرد شرکت، هیئت مدیره تخمینی که از مقدار EPS ارائه داده بود رابه مقدار واقعی نزدیکتر می‌کند که به اصطلاح به اینکار تعدیل گفته میشود. تعدیل می تواند مثبت باشد که به افزایش EPS منجر می شود و تعدیل منفی نیز به کاهش EPS می انجامد. این تعدیل‌ها بر روی قیمت معاملاتی سهم نیز تاثیر مثبت و منفی می گذارد.

البته در حال حاضر شرکت­‌ها از سوی سازمان بورس موظف به ارایه سود پیشبینی شده و تعدیلات لازم نیستند و این امر توسط تحلیل­گران در مورد شرکتها انجام می شود.

اگر میزان تعدیل سود سهام بیشتر از ۲۰ درصد باشد نماد متوقف خواهد شد تا شرکت گزارش خود از دلیل این تعدیل را اعلام کرده و سپس نماد بازگشایی شود. معمولا در بازگشایی نمادها، درصد تعدیل ها اثرش را بر قیمت سهم می گذارد و شاهد رشد و یا کاهش قیمت سهم هستیم اما گاهی اوقات این اتفاق نمی افتد. مثلا هنگامی که شرکتی ۵۰ درصد تعدیل مثبت داشته باشد نمی توان انتظار داشت که در بازگشایی ۵۰% به قیمت سهم افزوده شود.

معمولا بعد از تعدیل سود سهام، درصد تغییرات قیمت سهم را عرضه و تقاضا در روز بازگشایی مشخص می کند. نکته دیگر اینکه، ممکن است قبل از اینکه پیش بینی جدید شرکت منتشر شود عده ای با شنیدن خبر افزایش سود اقدام به خرید درقیمت بالاتر بکنند و قبل از بسته شدن نماد برای تعدیل، رشد قیمتی را در سهم شاهد باشیم. در این صورت ممکن تعدیل سود هر سهم است بعد از بازگشایی قیمت سهم تغییرات رو به بالایی نداشته باشد و دلیل آن هم رشد قیمتی است که قبل از بسته شدن نماد به وجود آمده بود.

برای مثال، شرکتی پیش بینی کرده که در پایان سال مالی ۱۳۹۸، به میزان ۲۵۰ تومان سود به ازای هر سهم به دست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش می دهد. این شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که تحقق سود ۳۰۰ تومانی ممکن نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۲۴۰ تومان کاهش یابد؛ به این گونه تغییرات در سود پیش بینی شده اصطلاحا تعدیل سود می گویند.

بررسی محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام بر اساس شکست روندهای بلندمدت و کوتاه‎مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی شرکت

هدف این پژوهش بررسی محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام در ارتباط با عملکرد آتی بر اساس روندهای بلندمدت و کوتاه‌‌مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‌‌های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) است. بدین منظور چهار فرضیة اصلی و 16 فرضیة فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌‌های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‎های 1371 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای تمامی معیارهای عملکردی به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی‌‌های هر سهم (معیار ترازنامه‌‌ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی در ارتباط با عملکرد آتی شرکت، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‌‌مدت بیشتر است. در نتیجه، می‌‌توان ادعا کرد که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی برای شرکت‌‌های باثبات در عملکرد و توزیع آن به شکل سود تقیسمی، در مقایسه با شرکت‌‌های با ثبات کمتر، بیشتر است. همچنین، نتایج موید آن است که مبلغ سود جاری در هر یک از معیارهای عملکردی، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی‌‌های هر سهم (معیار ترازنامه‏ای عملکرد)، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‎مدت، تاثیر بیشتری در کاهش و افزایش سودتقسیمی دارد.

پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم

دوفصلنامه توسعه و سرمایه ، دوره: 2 ، شماره: 2

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم

چکیده مقاله :

در این مقاله سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش­بینی رفتار مدیریت سود شرکت­های تعدیل کننده EPS مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل آن دسته از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طول دوره مالی اقدام به تعدیل EPS کرده­اند. یافته­ها نشان می­دهد دو انگیزه قراردادی (قراردادهای بدهی) و فشار بازار سرمایه (رشد سود عملیاتی و سود خالص) انگیزه مدیران شرکت ها برای تعدیل EPS به شمار می­آید. بر مبنای استدلال نظری، انتظار می رود اقلام تعهدی نشانه ای برای شناسایی شرکت­های تعدیل کننده EPS باشد؛ یعنی حجم اقلام تعهدی شرکت­های تعدیل کننده EPSاز سایر شرکت­ها متفاوت باشد که در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت. هم چنین انتظار می­رود تعدیل سود هر سهم شرکت­هایی که ضرایب قیمت (E/P,B/M) بیشتری دارند تحت فشار بازار سرمایه تمایل بیشتری به تعدیل EPS نشان دهند که شواهد به دست آمده این انتظار را تایید نمی­کند. در مجموع می توان گفت شرکت­های با رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر، تمایل بیشتری به تعدیل EPSدارند. بنابراین رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر می­تواند به عنوان نشانه ای برای پیش­بینی مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_KJDC-2-2_007 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کردستانی، دکتر غلامرضا و آشتاب، علی،1388،پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم،https://civilica.com/doc/871270


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1388، کردستانی، دکتر غلامرضا؛ علی آشتاب )
برای بار دوم به بعد: ( 1388، کردستانی؛ آشتاب )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • ابراهیمی کردلر، علی و الهام حسنی آذر(1385)، بررسی مدیریت سود .
 • پورحیدری، امید و عباس افلاطونی(1385)، بررسی اثر انگیزه­های هموارسازی سود .
 • شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های .
 • پورحیدری، امید و داود همتی(1383)، بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه .
 • خوش طینت، محسن و عبداله خانی (1382)، مدیریت سود و .
 • کردستانی، غلامرضا (1381)، مدیریت سود، ماهنامه بورس، شماره 33، ص57 .
 • مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی،کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی(1384)، نقش اقلام .
 • ملانظری، مهناز و ساناز کریمی(1386)، بررسی ارتباط بین هموار سازی .
 • Dechow,P.M. and D. J. Skinner. (2000), Earnings Management: Reconciling the .
 • Dechow, P. M., R.G.Sloan and A. Sweeney (1996),Causes and Consequences .
 • Konan C., Jegadeesh, N., Louis K.C. and Josef L. (2001), .
 • Richardson, S., Tuna, I., and Wu, M. (2002), Predicting Earnings .
 • Siew Hong Teoh, Ivo Welch,and T.J.Wong (1998 a),Earnings Management and .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آشنایی با مفهوم تعدیل سود

تعدیل سود

تغییرات سود پیش بینی شده شرکت ها در بورس در ابتدای دوره با سود محقق شده در پایان دوره مالی را تعدیل تعدیل سود هر سهم سود می گویند.

به گزارش ایبِنا، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند بصورت مستمر و در دوره های سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.

به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده است که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به میزان ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می دهد.

همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد.

تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند

آشنایی با مفهوم تعدیل سود

تغییرات سود پیش بینی شده شرکت ها در بورس در ابتدای دوره با سود محقق شده در پایان دوره مالی را تعدیل سود می گویند.

به گزارش ایبِنا، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند بصورت مستمر و در دوره های سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.

به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده است که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به میزان ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می دهد.

همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد.

تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند

آرمان پرداز خبره

شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم تعدیل سود هر سهم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم آرمان پرداز خبره

در این نوشته می خواهیم به نوشته آرمان پرداز خبره راه های دستیابی به مشاور مالیاتی برتر و به توضیح اینکه چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم بپردازیم. چگونه مشاور مالیاتی برتر را پیدا کنیم

همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

مفاصا حساب مالیاتی

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟ شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در

تکنولوژی نرم افزار

موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟ در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.