حاشیه سود چیست


صورت سود و زیان : صورت درآمد و هزینه که به‌ صورت سود و زیان (Income Statement) نیز معروف است؛ میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند. صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی. همچنین در صورت سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به‌عنوان هزینه و درآمد حاصل از صدور سهام به‌عنوان یک درآمد شناسایی نمی‌شوند. مبادلات بین موسسه و مالکانش به‌طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود. صورت سود و زیان، به‌خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است و شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است.

چگونه حاشیه سود را محاسبه می کنید؟

حاشیه سود نسبت سود باقی مانده از فروش پس از پرداخت تمام هزینه ها است. شما می توانید نسبت حاشیه سود را با کم کردن کل هزینه ها از کل درآمد محاسبه کنید و سپس این عدد را بر کل هزینه ها تقسیم کنید. فرمول این است: (کل درآمد - کل هزینه) / مجموع درآمد.

به طور مشابه، چگونه حاشیه سود یک محصول را محاسبه می کنید؟ نحوه محاسبه حاشیه سود

 1. COGS (هزینه کالاهای فروخته شده) خود را بیابید. …
 2. درآمد خود را دریابید (این کالا را چقدر می فروشید ، به عنوان مثال 50 دلار).
 3. با کسر هزینه از درآمد ، سود ناخالص را محاسبه کنید. …
 4. تقسیم سود ناخالص بر درآمد: 20 دلار / 50 دلار = 0.4.
 5. آن را به صورت درصد بیان کنید: 0.4 * 100 = 40٪.

حاشیه سود خوب چیست؟ به عنوان یک قاعده کلی، 5٪ یک حاشیه کم است، 10 درصد حاشیه سالم استو 20% حاشیه بالایی است. اما یک رویکرد یکسان برای همه بهترین راه برای تعیین اهداف سودآوری کسب و کار شما نیست.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

چگونه حاشیه سود را برای یک کسب و کار کوچک محاسبه می کنید؟ درآمد خالص کسب و کار خود را تعیین کنید (درآمد u2013 هزینه ها) درآمد خالص خود را بر درآمد خود تقسیم کنید (فروش خالص نیز نامیده می شود) مجموع خود را در 100 ضرب کنید تا درصد حاشیه سود خود را بدست آورید.

دوم اینکه فرمول قیمت فروش چیست؟ مثال 3: محاسبه قیمت فروش یک محصول پوشاک

فرض کنید هر لباس شنا دارای قیمت تمام شده 25 دلار برای هر مورد است و شرکت دارای حاشیه سود مطلوب 50٪ است. این شرکت قیمت فروش را به صورت زیر محاسبه می کند: قیمت فروش = (هزینه) + (حاشیه سود) = (25 دلار) + (. 5 x 25 دلار) = (25 دلار) + (12.50 دلار) = 37.50 دلار.

چگونه قیمت و حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟

قیمت خرده فروشی یا فروش را محاسبه کنید تقسیم هزینه بر 1 منهای درصد حاشیه سود. اگر یک محصول جدید 70 دلار قیمت دارد و می‌خواهید حاشیه سود 40 درصدی را حفظ کنید، 70 دلار را بر 1 منهای 40 درصد - 0.40 در اعشار تقسیم کنید. 70 دلار تقسیم بر 0.60 قیمتی معادل 116.67 دلار ایجاد می کند.

سپس چگونه سود درصد سود را محاسبه می کنید؟ فرمول محاسبه درصد سود: سود٪ = سود/هزینه 100 پوند.

چگونه قیمت فروش را از درصد سود محاسبه می کنید؟ هنگامی که قیمت فروش و قیمت تمام شده یک محصول داده می شود، سود را می توان با استفاده از فرمول، سود = قیمت فروش - قیمت تمام شده محاسبه کرد. پس از این، فرمول درصد سود استفاده شده به این صورت است: درصد سود = (سود/قیمت تمام شده) × 100.

چگونه می توان حاشیه و نشانه گذاری را محاسبه کرد؟

نشانه گذاری درصدی از سود است که هزینه شما است. برای محاسبه نشانه گذاری ، هزینه محصول خود را از قیمت فروش خود کم کنید. سپس آن سود خالص را بر هزینه تقسیم کنید. برای محاسبه حاشیه ، هزینه محصول خود را بر قیمت خرده فروشی تقسیم کنید.

چگونه نشانه گذاری قیمت و قیمت فروش را محاسبه می کنید؟ به سادگی قیمت فروش منهای هزینه واحد را در نظر بگیرید و آن عدد را بر هزینه واحد تقسیم کنید. سپس، در 100 ضرب کنید تا درصد نشانه گذاری مشخص شودبه به عنوان مثال ، اگر قیمت محصول شما 50 دلار باشد و قیمت فروش آن 75 دلار باشد ، درصد نشانه گذاری 50: خواهد بود: (75 - 50 دلار) / 50 دلار =. 50 100 50 = XNUMX

چگونه سود را در اکسل محاسبه کنم؟

برای محاسبه درصد سود خود، فرمول زیر را در سلول خالی زیر درصد وارد کنید: = c2 / a2.

 1. هنگامی که درصد سود خود را دریافت کردید، گوشه سلول را بکشید تا بقیه جدول شما را شامل شود.
 2. درصد سود به وضوح برای هر سلول ارائه خواهد شد.

چگونه قیمت فروش یک کسب و کار کوچک را تعیین می کنید؟ ارزش دارایی ها را محاسبه کنید.

ارزش هر چیزی را که کسب و کار در اختیار دارد، از جمله تمام تجهیزات و موجودی، جمع کنید. هر گونه بدهی یا بدهی را کم کنید. ارزش ترازنامه کسب و کار حداقل نقطه شروعی برای تعیین ارزش کسب و کار است.

تفاوت بین مارجین و سود چیست؟

اندازه گیری حاشیه سود سودآوری یک شرکت

برخلاف سود که با دلار و سنت اندازه گیری می شود، حاشیه سود به صورت درصد اندازه گیری می شود.

چگونه 30٪ نشانه گذاری را محاسبه می کنید؟

شما 30 درصد هزینه را محاسبه کرده اید. وقتی هزینه 5.00 دلار است، 0.30 × 5.00 دلار = 1.50 دلار اضافه می کنید تا قیمت فروش 5.00 دلار + 1.50 دلار = 6.50 دلار به دست آورید. این چیزی است که من آن را نشانه گذاری 30٪ می نامم. 0.70 × (قیمت فروش) = 5.00 دلار.

چگونه هزینه فروش را با استفاده از حاشیه سود ناخالص محاسبه می کنید؟ درصد سود ناخالص مورد نظر خود را از 100 درصد کم کنید، از آنجا که هنوز شماره فروش واقعی خود را نمی دانید. به عنوان مثال ، اگر حاشیه سود ناخالص 60 درصد (0.60) را انتخاب کنید ، نتیجه محاسبه شما 40 درصد یا 0.40 است. این بدان معناست که شما انتظار دارید 40 درصد از هر فروش به COGS اختصاص یابد.

تفاوت بین حاشیه سود و نشانه گذاری چیست؟ حاشیه سود به درآمدی اشاره دارد که شرکت پس از پرداخت COGS کسب می کند. . حاشیه سود است فروش منهای هزینه کالاهای فروخته شده. نشانه گذاری درصدی است که بهای تمام شده یک محصول برای رسیدن به قیمت فروش افزایش می یابد.

چگونه علامت گذاری 30 درصد را محاسبه می کنید؟

شما 30 درصد هزینه را محاسبه کرده اید. وقتی که هزینه 5.00 دلار است شما 0.30 × 5.00 دلار = 1.50 دلار اضافه کنید تا قیمت فروش 5.00 دلار + 1.50 دلار = 6.50 دلار به دست آورید.به این چیزی است که من آن را نشانه گذاری 30 call می نامم.

چگونه قیمت حاشیه را در اکسل محاسبه می کنید؟ فرمول این است: قیمت فروش = هزینه / (1-حاشیه %). در مثال شما، 24.9/(1-.85) قیمت فروش 166 را به شما می دهد.

چگونه می توانم حاشیه سود خالص را در اکسل محاسبه کنم؟

برای قرار دادن آن در یک صفحه گسترده اکسل، مقادیر شروع را در صفحه گسترده وارد کنید. به عنوان مثال، مقدار خالص فروش را در سلول A1 و بهای تمام شده کالای فروخته شده را در سلول B1 قرار دهید. سپس، با استفاده از سلول C1، می توانید حاشیه سود ناخالص را با تایپ کردن موارد زیر در سلول محاسبه کنید: =(A1-B1)/A1.

چگونه نشانه گذاری حاشیه را در اکسل محاسبه می کنید؟ روی سلول زیر "قیمت" کلیک کنید و "=SUM(B2)/(1-(C2))" را در سلول تایپ کنید. این فرمول درصد نشانه گذاری را از 1 کم می کند، سپس از این عدد برای تقسیم هزینه استفاده می کند. نتیجه برای یک کالای 20 دلاری و یک نشانه گذاری 20 درصدی، قیمت 25 دلار است.

ارزش یک تجارت چند برابر سود است؟

در سطح ملی متوسط ​​​​تجارت تقریباً به فروش می رسد 0.6 برابر درآمد سالانه آن. اما بسیاری از عوامل دیگر نیز در این امر دخیل هستند. به عنوان مثال، اگر یک تجارت دارای رهبری بازار و مدیریت قوی باشد، یک خریدار ممکن است سه یا چهار برابر درآمد بپردازد.

چگونه می توان ارزش یک تجارت را محاسبه کرد؟ هنگام ارزش گذاری یک تجارت، می توانید از این معادله استفاده کنید: ارزش = سود پس از کسر مالیات × نسبت P/E. هنگامی که در مورد نسبت P/E مناسب برای استفاده تصمیم گرفتید، آخرین سود کسب و کار پس از کسر مالیات را در این رقم ضرب می کنید.

قانون کلی برای ارزش گذاری یک کسب و کار چیست؟

متداول ترین قانون استفاده شده ساده است درصدی از فروش سالانهیا بهتر است بگوییم، 12 ماه گذشته فروش/درآمد.

چگونه حاشیه سود را در اکسل محاسبه کنم؟ فرمول حاشیه سود اکسل است مقدار سود تقسیم بر مقدار فروش یا (C2/A2) 100 برای بدست آوردن ارزش در درصد. مثال: فرمول حاشیه سود در محاسبه Excel (120/200) 100 برای تولید 60 درصد نتیجه حاشیه سود.

حاشیه 40 چقدر است؟

برای رسیدن به حاشیه 40 درصد، درصد نشانه گذاری است 66.7٪

چگونه علامت گذاری 40 درصد را محاسبه می کنید؟

اگر مشتری شما قیمت بلیط 18.33 دلار را روی کالا ببیند و بداند که شما 11.00 دلار پرداخت کرده اید و آن را 7.33 دلار نشان داده اید، 7.33 دلار را به عنوان 40 درصد از 18.33 دلار محاسبه می کند. بنابراین هزینه 11.00 دلار شما 60 درصد از 18.33 دلار است.

چگونه یک نشانه گذاری 25 را محاسبه می کنید؟ برای محاسبه قیمت با استفاده از درصد نشانه گذاری، درصد را به صورت اعشاری به یک اضافه کنید و آن را در قیمت عمده فروشی محصول ضرب کنید. بنابراین اگر نشانه گذاری شما 25 درصد است، شما 1.25 برابر قیمت عمده ضرب می کنید.

تحقق ٢٢هزار میلیارد ریال حاشیه سود عملیاتی بانک صادرات ایران در پایان مهرماه

بانک صادرات ایران با تمرکز بر فعالیت‌های عملیاتی در پایان مهرماه ٩٩ ضمن عبور منابع سپرده‌ای از مرز ٣٠٠ هزار میلیارد تومان، موفق به ایجاد حاشیه سود دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومانی شد.

تحقق ٢٢هزار میلیارد ریال حاشیه سود عملیاتی بانک صادرات ایران در پایان مهرماه

به گزارش اقتصادآنلاین، گزارش فعالیت ماهانه بانک صادرات ایران برای دوره منتهی به ٣٠ مهرماه ١٣٩٩ در سایت کدال منتشر شدکه بر اساس آن، بانک صادرات ایران با جذب بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌ای و تمرکز بر فعالیت‌های عملیاتی و وصول مطالبات توانست طی دوره مالی هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه سال ٩٩ بیش از دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان حاشیه سود عملیاتی ایجاد کند.

جمع درآمد تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ١٣٩٩، بالغ بر ١٤٥ هزار و ٩٨٤ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که جمع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک در این مدت به ١٢٣ هزار و ٦٦٥ میلیارد ریال رسیده و بیش از ٢٢ هزار میلیارد ریال برای بانک سود عملیاتی ایجاد کرده است.

اصلاح ساختار مالی بانک صادرات ایران با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در بیش از ٣٠ ماه گذشته، نتایج مثبتی همچون کاهش قابل توجه زیان انباشته بانک داشته به نحوی که در صورت‌های مالی حسابرسی نشده شش ماهه اول سال ٩٩ با کاهش ٦٤ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همراه بوده و با توجه به سودآوری گروه مالی سپهر صادرات در دوره مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور ٩٩ و سهم درآمدی بیش از ٣٠ هزار میلیارد ریالی بانک از این محل، انتظار می‌رود نتیجه مثبت آن در صورت‌های مالی تلفیقی بانک موجب به از بین رفتن زیان انباشته و ایجاد سود انباشته شود.

بهبود کفایت سرمایه و افزایش حاشیه سود چیست قابل توجه قدرت تسهیلات‌دهی بانک صادرات ایران، شرایط برای حضور قدرتمند‌تر در حمایت از اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.​

نقطه‌ سر به سر چیست ( هر آنچه که باید در رابطه با نقطه سر به سر بدانید )

نقطه سر به سر چیست؟ تا چه اندازه با نقطه سر به سر و یا (break even point) آشنا هستید؟ حتما شما هم برای راه اندازی کسب و کار به دنبال نقطه ای هستید که، در چه زمانی دیگر هزینه ها با درآمد برابر هستند و پس از آن شما به سود دهی می رسید.

نقطه سر به سری در اقتصاد، تجارت – و به طور خاص حسابداری‌ و محاسبه هزینه ها– نقطه‌ای است که در آن کل هزینه ها و درآمد کلی با هم برابر است. هیچ زیان یا سود خالصی در نقطه سر به سر وجود ندارد و هر دو “برابر” هستند، هر چند که هزینه های صورت گرفته برای راه اندازی تجارت، پرداخت شده و انتظار می‌رود سرمایه‌ی در خطر یعنی سرمایه اولیه بازگردد. به طور خلاصه، تمام هزینه‌هایی که باید پرداخته شود، پرداخت شده و سود و ضرری در میان نیست. معمولا پس از این نقطه است که بیزینس به سود دهی می رسد و در آمد از هزینه پیشی می گیرد.

نگاه اجمالی به نقطه سر به سر

نقطه سر به سری یا سطح تقسیم برابر، نشان دهنده مقدار فروش در هر واحد (کمیت) یا درآمد (فروش) است که نیاز به پوشش هزینه‌های کلی، اعم از هزینه ثابت و متغیر شرکت دارد. سود کل در نقطه سر به سری صفر است. یک شرکت تنها زمانی ممکن است از نقطه سر به سری عبور کند، که ارزش مالی فروش بالاتر از هزینه متغیر در هر واحد باشد. این بدان معنی است که قیمت فروش تولیدات و کالاها باید بالاتر از چیزی باشد که شرکت برای تولید آنها هزینه کرده است. زمانی که آنها از قیمت شکست برابر پیشی بگیرند، یعنی از نقطه سر به سری عبور کنند، شرکت می‌تواند شروع به کسب سود کند.

نرخ سود بین بانکی چیست؟

نرخ سود بین بانکی چیست؟

منظور از نرخ سود بین بانکی نرخی است که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود. این نرخ بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تأمین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: وقتی اصطلاح نرخ بهره به گوش ما می‌خورد اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای اعطای وام خود به ما پیشنهاد می‌دهند اما این نرخ یک ابزار مالی جداگانه در بازار بین بانکی است.
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.

منظور از عبارت فوق آن است که نرخی که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود مثلاً ۱۸.۴ درصد. این نرخ بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تأمین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۸.۴ درصد قرار گرفته است.

بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به بیان ساده یک بانک تجاری زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد نه از سپرده‌گذارها.

زمانی که بانک دیگر با نرخ بالاتر به بانکی که کسری دارد قرض بدهد به طور مثال از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد برسد این بانک سعی می‌کند نرخ سپرده‌های کوتاه مدت یا میان مدت خود را افزایش دهد و از سپرده گذاران (مردم) قرض بگیرد؛ لذا افزایش نرخ بهره بین بانکی در کل بازار پول تأثیر می‌گذارد و زمانی که نرخ‌ها تغییر می‌کند این حرکت وجوه به سمت بانک‌ها می‌تواند بازارهای دیگر را با رکود همراه کند.

حال در خصوص کاهش این نرخ صحبت می‌کنیم. اگر این نرخ کاهش یابد هزینه تأمین کسری بانک‌های تجاری کاسته می‌شود و لذا این بانک‌ها نرخ سپرده و تسهیلات پایین‌تری را می‌توانند پرداخت کنند و به همین دلیل هزینه تأمین مالی واحدهای اقتصادی در کشور کاسته می‌شود.

سیستم مالی اقتصاد ایران عمدتاً بر پایه بانک‌ها می‌باشد در صورتی که با روش‌های بسیار ساده‌تری می‌شود از بازار سرمایه تأمین مالی کرد. به طور مثال شرکت‌ها با ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه و سپس انتشار اوراق و یا انواع افزایش سرمایه‌ها می‌توانند تأمین مالی کنند اما زمانی که دیدگاه‌های اقتصادی به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند بازار سرمایه نیز به حاشیه رانده می‌شود. کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند بر سطح تعادلی بازار سرمایه یا به عبارتی بر p/e مقایسه‌ای بازار تأثیر بگذارد. حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها را به سمت سایر بازارها حرکت دهد اما موضوع مهم آن است که اگر نرخ بهره بین بانکی کاسته شود این نقدینگی به سمت کدام بازار می‌رود؟ اگر بتوان این نقدینگی را مدیریت و جهت دهی کرد می‌توان روند توسعه کشور را بهبود داد. به طور مثال به سمت فعالیت‌های تولیدی یا به سمت بازار سرمایه حرکت کرد و همزمان حجم عرضه‌های اولیه متناسب با ورود نقدینگی افزایش یابد. در این حالت عمق بازار سرمایه وسیع‌تر و شرکت‌های بیشتری در این بازار پذیرفته خواهد شد. از همچنین این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بانکی منجر شود سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کند که طبیعتاً هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت و به تورم‌های سنگین‌تری منجر می‌شود.
لازم است که اگر سیاست کاهش نرخ بهره بانکی و یا اوراق در پیش گرفته می‌شود حرکت حجم نقدینگی‌ها به سایر بازارها با ابزارهای پیشگیرانه مانند مالیات کنترل شود و در غیر این صورت این کاهش نرخ بهره می‌تواند تمامی بازارها را با بحران‌های جدیدی روبرو کند.

در این یادداشت سعی شد که اثر کاهش نرخ بهره بانکی که تأثیر می‌گذارد بر سایر نرخ‌ها در بازار پول بررسی شود. طبیعتاً افزایش آن نتایج معکوس در پیش خواهد داشت و هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان : صورت درآمد و هزینه که به‌ صورت سود و زیان (Income Statement) نیز معروف است؛ میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند. صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی. همچنین در صورت سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به‌عنوان هزینه و درآمد حاصل از صدور سهام به‌عنوان یک درآمد شناسایی نمی‌شوند. مبادلات بین موسسه و مالکانش به‌طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود. صورت سود و زیان، به‌خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است و شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است.

تهیه گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان به دو روش یک و دومرحله‌ای تهیه می‌شود. در روش تک مرحله‌ای ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در نهایت از تفاضل آن‌ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می‌شود. در روش دو مرحله‌ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه‌های عملیاتی در زیر آن‌ها آورده می‌شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می‌آید. در مرحله بعد درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی آورده می‌شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم.

روش محاسبه صورت سود و زیان به چه شکل است؟

در محاسبه صورت سود و زیان ابتدا درآمدها محاسبه می‌شود و سپس هزینه‌ها از آن کسر می‌گردد. ⌈هزینه‌های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی⌉ در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است. ⌈درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی⌉ و در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است.

چند نوع سود داریم؟

منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین صورت سود و زیان دارای ۳ نوع سود است: الف) سود ناخالص سود ناخالص از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است: ⌈سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا⌉ ب) سود عملیاتی سود عملیاتی یا سود قبل از کسر مالیات از کسر سود ناخالص از هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. معادله آن به‌صورت زیر است. ⌈سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص⌉ ج) سود خالص سود خالص از کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید. ⌈سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی⌉ مهم‌ترین بخش صورت سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک شرکت را نشان می‌دهد و با مطالعه آن می‌توان فهمید که نتایج فعالیت کسب و کار سودآور بوده یا زیان ده.

اجزاء صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان شامل عناصر اصلی زیر است:

۱- درآمد یا میزان فروش

درآمد فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا خدمات است که در قسمت بالای صورت نوشته می‌شود. این مقدار ناخالص بوده و هزینه های مرتبط با تولید کالای فروخته شده یا ارائه خدمات در ان لحاظ نمی‌شود. در این بین برخی از شرکت‌ها نیز دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می شود. درآمد حاصل از فعالیت اصلی موسسه در صورت سود و زیان نوشته می‌شود. سؤال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای روشن شدن موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ‌بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید همچنین در کنار جایگاه بنزین یک مغازه نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به‌عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود.

۲- بهای تمام‌شده کالای فروش رفته یا هزینه‌های فروش

هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده و یا خدمات ارائه‌شده در طول دوره حسابداری است. از این رو برای یک موسسه خرده‌فروشی، هزینه فروش برابر خواهد بود با مجموع موجودی در آغاز دوره به اضافه خرید در طول دوره منهای موجودی انتهای دوره. بهای تمام شده کالای فروخته شده نشان دهنده هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است. همچنین اگر شرکت ارائه دهنده خدمات باشد، این بخش یه عنوان هزینه فروش ثبت می‌شود. این بخش از صورت حساب سود و زیان خروجی حسابداری صنعتی یک شرکت است. بهای تمام شده عمدتا شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، سربار تولید و سایر هزینه های دیگر مانند استهلاک است.در صورتی که موسسه تولیدکننده محصولی باشد هزینه‌های فروش علاوه بر موارد بالا شامل هزینه‌های محتمل شده برای تولید محصول که در طول دوره است. هزینه‌های تولید مانند: دستمزد مستقیم یا کار مستقیم، مصرف مواد مستقیم، استهلاک کارخانه و ماشین‌آلات، سربار ساخت و …

۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. به‌طور مثال درآمد مغازه کنار جایگاه پمپ‌بنزین فروشی. نکته: درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی موسسه است.

۴- هزینه‌های توزیع و فروش

هزینه‌های توزیع و فروش شامل هزینه‌های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول.اکثر کسب و کارها هزینه‌هایی مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات دارند. این هزینه‌ها عمدتا شامل بازاریابی، تبلیغات و ترویج مصرف است که با یکدیگر گروه بندی می شوند زیرا تمامی آن‌ها هزینه های مشابه صرف شده جهت افزایش فروش است.

۵- هزینه‌های اداری

 • هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
 • هزینه‌های حقوقی و حرفه‌ای
 • استهلاک ساختمان اداری
 • اجاره بهای دفاتر مورداستفاده برای مدیریت
 • هزینه بخش‌های مالی، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

۶- سایر هزینه‌ها

شامل هزینه‌هایی است که در دسته هزینه‌ها آورده نمی‌شود.کسب و کارها غالباً هزینه های دیگری دارند که مختص صنعت آن‌ها است. هزینه های دیگر ممکن است شامل مواردی از قبیل توسعه فناوری، تحقیق و توسعه (R&D)، غرامت مبتنی بر سهام یا Stock-Based Compensation که بطور خلاصه با SBC نمایش داده می شود. هزینه های اختلال در ارزش، سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها و بسیاری از هزینه های دیگر باشد که خاص یک صنعت یا شرکت است.

۷- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی معمولاً از بهره وام‌های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می‌شوند.

۸- مالیات بر درآمد

 • مالیات حاشیه سود چیست برآوردی دوره فعلی
 • مالیات دوره قبل
 • هزینه مالیات معوق

۹- هزینه استهلاک

استهلاک بیانگر هزینه‌های غیر نقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده‌است. دلیل استفاده از این نوع از هرینه‌ که عملا به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می‌گردد. دارایی‌های بلند مدت یک شرکت همچون تجهیزات ، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … ممکن است در طول زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن تعلق گیرد.

هدف استفاده از صورت سود و زیان چیست؟

 • تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت
 • تغییر در حاشیه سود ناخالص، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در طول دوره
 • افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره
 • مقایسه سودآوری واحد حاشیه سود چیست تجاری با دیگر سازمان‌های فعال در صنایع و یا بخش مشابه

موجودی کالا در صورت سود و زیان

موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی قسمت عمده و قابل‌توجه دارایی‌های موسسه را تشکیل می‌دهد. موجودی کالا هم در ترازنامه به‌عنوان دارایی و هم در سود و زیان به‌عنوان بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محاسبه می‌گردد به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه صورتحساب سود و زیان

شما در این قسمت می‌توانید نمونه صورتحساب سود و زیان مربوط به شرکت الف را ببینید و بخش‌های مختلف را بررسی نمایید.

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع یکی از صورت‌های مالی مهم است که تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به تفکیک اجزای تشکیل دهند آن‌ها نمایش می‌دهد. این درآمد و هزینه‌ها قابل انتساب به صاحبان سرمایه هستند. هدف آن ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده در یک دوره مالی است و تمرکز اصلی آن بر هزینه‌های عملیاتی است. در اینجا صورت سود و زیان دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه‌های تحقق‌نیافته است.اما اگر اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. در این موارد باید یادداشتی ذیل صورت سود و زیان دوره، مبنی بر عدم لزوم ارائـه صورت سود و زیان جامع الصاق شود. از آنجا که‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌: الف. درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ دارایی‌ها و بدهی‌هایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود). ب. درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوت‌های‌ حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۳۶ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌). موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورت‌های‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید.

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

ترازنامه تصویری لحظه‌ای از عملکرد کسب و کار ارائه می‌کند به این معنی که وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی را در یک‌لحظه مشخص می‌کند و فقط در همان تاریخ نشان می‌دهد. در ترازنامه ستونی با نام تاریخ وجود دارد که نشان‌دهنده تاریخ وقوع یک رویداد مشخص است. اما صورت سود و زیان وضعیت مالی بنگاه اقتصادی را در یک بازه زمانی یا دوره مالی نشان می‌دهد. در واقع صورت سود و زیان تمام وقایع منتهی به دوره مالی را گزارش می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.