سپرده سرمایه گذاری


سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی

نوعی حساب بانکی است که در شعب بانک به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و به موجب قرارداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد. در این نوع حساب مشتری به بانک وکالت با حق توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق مقررات به کار گرفته و سود ارزی متناسب با بازدهی و بکارگیری این منابع تعیین و بر مبنای رویه‌های متداول در بازارهای بین المللی به صورت ارزی پرداخت نماید.

ضوابط افتتاح حساب سپرده بلند ‌مدت ارزی

 • افتتاح حساب با هر نوع ابزار برداشتی منوط به عدم سابقه چک برگشتی می باشد.
 • سپرده‌ سرمایه گذاری ارزی مدت دار ثابت و غیرفعال است، بدین معنا که افزودن به مبلغ یا کاستن از آن قبل از سررسید آن ممکن نمی باشد و موجب ابطال آن می گردد. همچنین واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حساب‌های دیگر بانک به این نوع سپرده، ممکن نمی باشد.
 • جهت پرداخت سود به سپرده‌های ارزی، گذشت حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی الزامی می‌باشد و اگر سپرده ای، صرف نظر از مدت سپرده گذاری، زودتر از یک ماه بسته شود، هیچ سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • در صورت فسخ انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، قبل از موعد سررسید توسط سپرده‌گذار، شعبه مکلف به احتساب سود علی الحساب روز اول افتتاح حساب سپرده‌های بلندمدت و پرداخت آن به سپرده گذاران ذیربط می باشد. ضمناً شعبه موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.
 • سود قابل پرداخت به اشخاص حقیقی / حقوقی که مبلغ سپرده گذاری آنها بیش از ٢۵٠ هزار دلار باشد(یا معادل آن به سایر ارزها) با توجه به مدت سپرده گذاری، به صورت توافقی تعیین خواهد شد. بدین منظور مسئولین شعب ارزی پیشنهاد شعبه را از طریق مدیریت شعب ، جهت کسب تکلیف به معاون بانکی و بین الملل جهت تصمیم گیری اعلام می نماید. سود این دسته از سپرده‌ها با پیشنهاد معاونت بانکی و بین الملل و تائید مدیر عامل تعیین می شود.
 • سود سپرده ارزی به صورت ارزی به حساب معرفی شده توسط سپرده گذار در بانک (قرض‌الحسنه جاری یا پس انداز یا کوتاه مدت) واریز می شود. همچنین با درخواست سپرده‌گذار، سود سپرده به حساب افراد دیگری که نزد بانک حساب قرض‌الحسنه پس انداز و یا جاری دارند قابل واریز است.
 • هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند در هر یک از شعب بانک صنعت و معدن بنام خود یا اشخاص دیگر با رعایت مقررات قانونی مبادرت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی نماید. حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب (شخصی حقیقی یا حقوقی) یا نماینده قانونی وی (ولی ، وصی ، قیم و یا وکیل ) می باشد.
 • بانک می بایست برای ارائه هرگونه تسهیلات/ اعتبارات و خدمات به مشتریان، شناسه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و کد پستی آنها را با استفاده از “سامانه احراز هویت اشخاص (ساها)” احراز نماید.
 • افتتاح و استفاده از موجودی حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به موجب وکالتنامه رسمی، بلامانع می باشد.
 • سپرده‌گذار در هر زمانی قادر است، سپرده خود را ابطال نمایند و وجه آن را به صورت نقد دریافت یا به صورت حواله به حساب‌های دیگر انتقال دهند. برای ابطال سپرده، ارایه اصل برگ قرارداد سپرده و درخواست کتبی ابطال سپرده و کارت شناسایی الزامی است.
 • اشخاص حقوقی به شرط پیش بینی در اساسنامه و شرکت نامه با ارایه شرکت نامه, اساسنامه وآگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد , می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی افتتاح نمایند.
 • سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران علاوه بر رعایت دستورالعمل ، مستلزم معرفی یکی از سازمانها دولتی یا سفارتخانه‌های خارجی، دال بر شناسائی و تائید متقاضی است. این حساب فقط در ایران و بنا به دستور پرداخت از طریق کارگزار در داخل یا خارج از کشور امکان پذیر است.
 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی معادل هم ارز ۵ میلیون ریال و حداقل مدت سپرده سرمایه گذاری به منظور کسب سود از هنگام افتتاح حساب یک ماه می‌باشد.
 • سود این نوع سپرده به صورت قطعی و در سر رسید سپرده قابل پرداخت می باشد.
 • تا سررسید سپرده امکان برداشت از حساب وجود ندارد
 • افتتاح حسابهای ارزی به یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا، ین ژاپن، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا، درهم امارات و دینار بحرین امکان پذیر است.
 • سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار ارزی، به هنگام سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سپرده‌گذار و با توجه به قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری، برای دوره‌های بعدی تمدید می‌گردد.
 • سهم سود این سپرده‌ها بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه ودر سرسید تعیین شده به صورت قطعی به تناسب نوع حساب ( یک ، ٣ ، ۶، ٩ و ١٢ ماهه) و حسب نرخ سود مقرر به حسابی که سپرده‌گذار معرفی نموده باشد واریز می شود
 • سپرده‌گذاران می‌توانند قرارداد واگذاری سپرده خود را به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی در اختیار بانک قرار دهند و در حالیکه سود سپرده خود را دریافت می‌کنند، وثیقه لازم را نیز تأمین نمایند.

نحوه محاسبه سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

 • سود حساب‌های ارزی مدت‌دار LIBOR + I بدون کسر کارمزد می باشد. نرخ لایبور روز سپرده‌گذاری، مبنای محاسبه نرخ سود قرار می‌گیرد و اگر سپرده قابل تمدید باشد، نرخ اولین روز دوره تمدید شده مبنای محاسبه نرخ سود دوره جدید قرار می گیرد.
 • متغیر I اضافه پرداخت بانک به سپرده گذاران می باشد که هر ماهه به صورت مشترک توسط معاونت بانکی و بین الملل و معاونت مالی تعیین و پس از تائید مدیر عامل بانک قابل پرداخت می باشد.
 • سود سپرده‌های ارزی به صورت ارزی قابل پرداخت است.
 • فرمول محاسبه سود سپرده ارزی به شرح ذیل می باشد که اجزای آن عبارتند از:

L: نرخ لایبور که به طور روزانه استخراج و اعلام می گردد. این نرخ برای دوره سپرده گذاری (١ ، ٣، ۶، ٩ و ١٢) هر ارز (دلار، یورو، پوند، درهم و…) روزانه تعیین می شود.
x: سپرده سرمایه گذاری مبلغ سپرده.
d: تعداد روزهایی که سپرده نزد بانک تودیع شده است.
I: اضافه پرداخت سود نسبت به نرخ لایبور است که جهت تشویق سپرده گذاران می باشد. این ضریب با پیشنهاد مشترک معاونت بانکی و بین الملل و مالی و تائید مدیر عامل بانک برای انواع سپرده‌های ا الی ١٢ ماهه تعیین می گردد و در زمان‌های مورد نظر بانک مجددا اصلاح می شود.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی ایرانی

 • مشتری/مشتریان یا موکل/موکلین آنها (همراه با وکالتنامه رسمی) به شعب بانک مراجعه و با ارائه مدارک ذیل درخواست افتتاح حساب مدت دار ارزی می نماید:

١- ‌اصل شناسنامه عکس‌دار/گذرنامه و یک برگ تصویر از صفحه اول شناسنامه/قسمت عکس دار گذرنامه جهت تطبیق آن با اصل و نگهداری در سوابق شعبه .

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران و مقیم خارج از ایران

 • علاوه بر موارد ذکر شده در بخش افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقیقی ایرانی ( برخی موارد مانند شناسنامه که گذرنامه جایگزین آن می شود لازم است متناسب با افراد خارجی اصلاح گردد) دریافت مدارک و رعایت موارد ذیل نیز الزامی می باشد.
 • اخذ تصویر یا رونوشت مصدق پروانه یا جواز اقامت معتبر در ایــــران که می بایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.
 • لازم است شماره و مشخصات پروانه اقامت مخصوصاً تاریخ سررسید (انقضاء) آن در اوراق نمونه امضاء یادداشت و مراقبت شود که قبل از انقضاء موعد پروانه اقامت، تمدید یا لغو آن به بانک اعلام شود. درصورت تمدید، سررسید جدید در فرم درخواست افتتاح حساب قید می شود.
 • اخذ تصویر یا رونوشت مصدق پروانه اشتغال بکار در کشور به همراه معرفی نامه از یکی از موسسه‌های دولتی، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی که دال بر شناسایی و تایید متقاضی بر این امر باشد که می بایست تصویر پروانه اشتغال به کار با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقوقی

 • علاوه بر موارد ذکر شده در بخش افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی دریافت مدارک و رعایت موارد ذیل نیز الزامی می باشد: ( برخی موارد مانند شناسنامه لازم است تغییر یابد و متناسب با اشخاص حقوقی اصلاح شود. برای مثال فرم تعریف مشتری اشخاص حقوقی، جایگزین فرم اشخاص حقیقی می شود. تصویر کلیه مدارک می بایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.
 • اشخاص حقوقی به موجب مدارک قانونی و به شرط پیش بینی در اساسنامه و شرکت نامه (برای شرکتهائی که شرکتنامه دارند) با ارایه شرکت نامه, اساسنامه وآگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد, می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی افتتاح نمایند.
 • دریافت یک نسخه تصویر یا رونوشت گواهی‌شده از اساسنامه و شرکتنامه (برای شرکتهائی که شرکتنامه دارند)، که به تصویب صاحبان سهام رسیده و اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز، مشخص شده باشد.
 • دریافت یک نسخه از تصویر اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی‌ تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد .
 • مشخصات دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند.
 • مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
 • اخذ تصویر آخرین صورت جلسه مجمع و آخرین صورتجلسه ثبت شده هیات مدیره که در آن حدود و مدت اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز تعیین شده باشد.
 • تصویر شناسنامه مدیران، صاحبان بیش از ٢٠ درصد سهام یا سهم الشرکه هیات امناء و یا مسئولین در رده آنها و نشانی دقیق آنها (به منظور شناسائی شرکتهای مختلفی که توسط اشخاص محدودی ایجاد می گردد).
 • مجوز فعالیت درصورتیکه فعالیت در موضوع شرکت، موسسه و سازمان مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد.
 • نشانی دقیق مرکز اصلی شرکت، موسسه و یا سازمان (با اخذ تصویر سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه‌های موضوع قانون مالک و مستاجر).
 • نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان و بازرس قانونی شرکت.

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور

 • افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور با رعایت شرایط ذکر شده و رعایت شرایط ذیل بلا مانع می باشد:

١. رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه مزبور بوسیله مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع تائید شده باشد.

شرایط انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت اصلاح شد

انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز است.

تصویر شرایط انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت اصلاح شد

به گزارش پرسون، به نقل از سپرده سرمایه گذاری روابط عمومی بانک مرکزی پیش از این و وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 08‏‏‏‏‏‏‏/02‏‏‏‏‏‏‏/1381 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب‏‏/۱۹۲ مورخ 28‏‏/02‏‏/1381، انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد.

در این خصوص و با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام‌مند تمامی تراکنش‌ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. بر همین اساس، در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ 16‏‏/01‏‏/1401 شورای پول و اعتبار مقررات انتقال حساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:

«انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می‌باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه‌های اطلاعاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا خواهد بود.»

بر این اساس از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود به وابستگان مذکور در فوق، صرفاً در چارچوب مصوبه یاد شده امکان‌پذیر است.

سود صندوق سرمایه گذاری بانک ملت چقدر است؟

صندوق سرمایه گذاری بانک ملت قابل معامله در سهام “افق ملت” با نماد معاملاتی “افق ملت” فعالیت خود را از تاریخ 26 ژوئن 2016 آغاز کرد. ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری صندوق در تاریخ شروع فعالیت 10 هزار بوده است، در حالی که ارزش خالص دارایی هر واحد از این صندوق در 21 ژوئن 2010 به حدود 120،000 ریال رسیده است و توانسته است 1088٪ برای محققان خود بازگرداند.

همچنین عملکرد صندوق سرمایه گذاری افق ملت در بهار 99 بسیار درخشان بود. بر این اساس، این صندوق با بازدهی 159 درصدی در سه ماهه نخست سال 1399 توانست رتبه اول بالاترین بازده را در میان صندوق های سهام قابل معامله به دست آورد و در میان 10 صندوق برتر نوع صندوق سرمایه گذاری سهام سهامی قرار گیرد.

پرتفوی اصلی پرتفوی صندوق در حال حاضر شامل صنایع شیمیایی، بانک ها و موسسات اعتباری، استخراج سنگ معدن فلزات و فلزات اساسی است. این صندوق ضمن اعتماد به سهام با ارزش اساسی و استفاده از تخصص تیم متخصص خود، توانسته است با ریسک کمتری بازدهی بهتری داشته باشد.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت در این مدت ثابت کرده است که توانایی دستیابی به بازدهی مناسب برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری خود را دارد. بنابراین صندوق سرمایه گذاری افق به دلیل مدیریت قابل اعتماد و عملکرد درخشان یکی از مناسب ترین گزینه های سرمایه گذاری برای افرادی است که می خواهند بخشی از دارایی های خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند و به عبارت دقیق تر، گزینه سرمایه گذاری غیرمستقیم برای ورود به سهام بازار. از طرف دیگر، این صندوق با داشتن یک بازارساز فعال از طریق صندوق بازاریابی ملت، امکان ورود و خروج با قیمت مناسب را برای کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فراهم کرده است.

صندوق سرمایه گذاری بانک ملت چیست؟

سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده ای است که افراد به منظور سرمایه گذاری نزد بانک می گذارند و بانک را در استفاده و استفاده از سپرده طبق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، وکیل و سرپرست خود قرار می دهند.

در حال حاضر، دو نوع سپرده پذیرش سرمایه گذاری در بانک ملت وجود دارد:

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده هایی هستند که حداقل به مدت 30 روز در بانک باقی می مانند و میزان سپرده ها از حداقل مبلغ تعیین شده برای افتتاح حساب کمتر نیست. گفتنی است علاوه بر شعب بانکی، از طریق دستگاه های خودپرداز، کارتخوان (pos) ، تلفن های بانکی، بانک های سیار و بانکداری اینترنتی می توان به این حساب دسترسی داشت.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سپرده هایی هستند که حداقل برای یک سال در بانک باقی می مانند و میزان سپرده ها از مبلغ تعیین شده برای افتتاح سپرده ها کمتر نیست. بانک ملت سپرده سرمایه گذاری مطابق قرارداد منعقد شده، بازپرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را بر عهده می گیرد.

انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

در بانک ملت امکان انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به اشخاص دیگر (بستگان درجه یک سپرده گذار) وجود دارد. در این راستا، انتقال دهنده (دارنده حساب) و انتقال دهنده به شعبه افتتاحیه مراجعه می کنند و اقدامات زیر را انجام می دهند:

 • فرم درخواست انتقال را تکمیل کنید
 • تأیید سپرده توسط انتقال دهنده و امضای آن توسط انتقال دهنده، گیرنده انتقال و بانک
 • معرفی حساب برای واریز سود توسط گیرنده گیرنده و ارائه فیش واریزی توسط وی توسط بانک

شرایط افتتاح حساب

در زیر شرایط افتتاح حساب در صندوق سرمایه گذاری بانک ملت بیان شده است.

 • سن قانونی افتتاح این حساب 18 سال است.
 • متقاضی این نوع سپرده باید برای واریز سود، حساب (جاری، پس انداز، کوتاه مدت) به بانک معرفی کند.
 • این نوع واریز در صورت بستن حساب قبل از سررسید تابع قوانین و مقررات خاصی است که مشتری باید با دقت مطالعه و امضای پرونده را همانطور که در قرارداد مربوطه شرح داده شده است.
 • تمدید این گونه سپرده ها طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است و بانک نسبت به تمدید سپرده مستقیم اقدام خواهد کرد.
 • در صورت تمدید سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، این سپرده به عنوان سپرده جدید در نظر گرفته می شود و تابع قوانین و مقررات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال تمدید خواهد بود.
 • اگر سپرده گذار تمام یا بخشی از سپرده طولانی مدت سرمایه گذاری را زودتر از موعد مقرر مطالبه کند، نرخ سود علی الحساب پرداخت به مشتری مربوط به سود سپرده سرمایه گذاری منهای 0.5٪ در آن زمان خواهد بود سپرده
 • اگر مبلغ ودیعه قبل از 30 روز مطالبه شود، هیچ گونه سود سپرده یا مبلغ درخواستی تعلق نمی گیرد.

صندوق سرمایه گذاری اوج این بانک

در زیر اطلاعات مهمی درباره صندوق سرمایه گذاری اوج بانک ملت بیان شده است.

 • نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری
 • چند رسانه ای اوج: صندوق سرمایه گذاری
 • صندوق بانکی ملتمتولی: شناخته شده شرکت مشاور
 • سرمایه گذاری سهام ضمانت نقدینگی: بانک ملت (سهامی عام)
 • ارقام موسسه نگار شروع فعالیت آریاتارک: 1391/04/11
 • نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت / کلان
 • تاریخ به روز رسانی: 10/12/1399
 • ارزش کل دارایی خالص (ریال): 75،477،970،108،985
 • تعداد واحدهای سرمایه گذاری: ‌ 75،088،137
 • قیمت صدور سپرده سرمایه گذاری هر واحد (ریال): ‌
 • 1،006،004 قیمت لغو هر واحد (ریال): 1، 1،005،192
 • قیمت آماری هر واحد (ریال): 99 992،029
 • تعداد سرمایه گذاران واقعی
 • تعداد سرمایه گذاران قانونی-درصد تملک: 114 – 30.12٪
 • لینک دسترسی به صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری امین بانک ملت

در زیر اطلاعات مهمی درباره صندوق سرمایه گذاری امین بانک ملت بیان شده است.

 • مدیر صندوق
 • شرکت تأمین سرمایه امین
 • نوع صندوق
 • درآمد ثابت
 • ضامن نقدینگی
 • ندارد
 • بازگشت 1 ماه گذشته
 • · 1.48 ٪
 • بازگشت 3 ماه گذشته
 • · 4.37 ٪
 • بازگشت 6 ماه گذشته
 • · 8.81 ٪
 • بازده 1 سال گذشته
 • · 18.33 ٪
 • متولی صندوق
 • موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • قیمت صدور واحد
 • سپرده سرمایه گذاری
 • · 1،007،831
 • قیمت لغو در واحد
 • · 1،007،095
 • قیمت آماری برای هر واحد
 • · 1،006،813
 • تعداد واحدهای سرمایه گذاری
 • · 3،085،308
 • ارزش خالص دارایی
 • · 3،107،198 میلیون ریال
 • تاریخ شروع فعالیت
 • · 1389/02/19
 • ترکیب دارایی های صندوق (درصد)

صندوق سرمایه گذاری یکم ملت

طبق اعلام روابط عمومی بانک ملت، سهام باقیمانده دولت در صندوق سرمایه گذاری بانک ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه البرز و امین تکیه در قالب صندوق سرمایه گذاری مشترک و از طریق پذیره نویسی معامله می شود.

براساس این گزارش، پذیره نویسی واحدهای این صندوق از روز یکشنبه 4 اردیبهشت آغاز می شود و تا نیمه شب چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد.

بر این اساس، پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی اول از طریق درگاه های غایب بانک ملت شامل وب سایت، سیستم های همراه و سکه همراه و شعب بانک ملت انجام می شود.

پذیرش برای هر شخص با کد ملی حداکثر تا 20 میلیون ریال امکان پذیر خواهد بود و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

قیمت سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق در روز پذیره نویسی میانگین قیمت سهام در سی روز گذشته (منتهی به صدور فراخوان واگذاری) با 20٪ تخفیف است که 5٪ آن سرمایه سرمایه گذاران است و با هدف انجام عملیات بازاریابی توسط صندوق برگزار خواهد شد.

در این گزارش عنوان شده است که داشتن کد معاملاتی (کد بورس اوراق بهادار) برای پذیره نویسی الزامی نیست و متقاضیان می توانند به تدریج در این واحدها معامله کنند که این امکان از دو ماه پس از تخصیص در ماه های آینده و در زمان مناسب برای ثبت نام وجود دارد. مطابق رویه های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، در سیستم SJAM نامگذاری کرده و کد بورس سهام را دریافت کنید.

 • پیشنهاد می کنیم مقاله های بازگشایی سهم چیست و البته مقاله آموزش ثبت نام پذیره نویسی را بخوانید.

صندوق سرمایه گذاری بانک آتیه

در سال های اخیر، انواع مختلف صندوق سرمایه گذاری بانک ملت با فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم و دستیابی به سود بیشتر از سود بانکی، همراه با کاهش ریسک و ایجاد فرصت مناسب برای افرادی که فرصت یا اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ندارند، فراهم شده است. مدیریت سرمایه حرفه ای آورده شده است.

اما در این بین، یکی از نکات مهم انتخاب صندوق سرمایه گذاری متناسب با اهداف سرمایه گذار است. در این راستا، سیستم رتبه بندی صندوق با تعریف معیارهای جامع، وجوه را در سه دسته درآمد ثابت، حقوق صاحبان سهام و مخلوط رتبه بندی کرده است تا راهنمایی قابل اتکایی برای افراد ارائه دهد. در انتخاب گزینه مناسب اشراف بیشتری داشته باشید.

طبق آخرین رتبه بندی این سیستم که در ماه مه سال 1399 پایان یافته است، صندوق درآمد ثابت آتیه ملت موفق به کسب رتبه اول در میان صندوق های درآمد ثابت شده است که این نشان دهنده عملکرد موفق این صندوق در زمینه های مختلف از جمله کارآیی و شفافیت اطلاعات است.

طبق آخرین رتبه بندی سیستم رتبه بندی صندوق ها که در ماه مه 2016 به پایان رسید، صندوق درآمد ثابت آتیه ملت موفق به کسب رتبه اول در میان صندوق های درآمد ثابت شده است که نشان دهنده عملکرد موفق این صندوق در زمینه های مختلف از جمله کارایی و شفافیت اطلاعات است.

سود سپرده های بانکی در ترکیه + مالیات در سال 2022

در این پست میخواهیم سود بانکی در ترکیه به همراه مالیات و سپس مقایسه سود بانکی با روش های دیگر سرمایه گذاری در ترکیه را توضیح دهیم.

گزینه سود بانکی یکی از راههای سرمایه گذاری امن و مطمئن در این کشور به حساب می آید.

در ترکیه بر خلاف ایران که بانک ها تمایل به سپرده گذاری بلند مدت مشتریان دارند در ترکیه به سپرده های کوتاه مدت سود بیشتری تعلق میگیرد.

نحوه واریز سود هم در انتهای سر رسید می باشد که میتواند یک ماهه نیز باشد.

 • مالیات بر سود بانکی در ترکیه
 • سود روز شمار بانکی در ترکیه
 • میزان سود سپرده های بانکی در ترکیه
 • نحوه دریافت سود بانکی در ترکیه
 • سپرده های محافظت شده لیری در برابر نوسان دلار
 • دریافت سود بانکی یا سرمایه گذاری های دیگر در ترکیه

مالیات بر سود بانکی در ترکیه

همانطور که میدانید برای باز کردن حساب در ترکیه دریافت کد مالیاتی در ترکیه ضروری است.

این کد برای واریز مالیات سودهای بانکی به اداره مالیات می باشد.

نرخ مالیات بر سود بانکی در ترکیه بسیار ناچیز می باشد.

سود روز شمار بانکی در ترکیه

در ترکیه سود روز شمار به معنی بانک های ایران وجود ندارد و بانک ها سودی برای مبالغ غیر سپرده ای پرداخت نمی کنند.

اما خبر خوب اینکه سود ماهیانه تقریبا معادل سود سالیانه می باشد.

یعنی شما اگر برای یکماه پول خود را سپرده کنید به اندازه تقریبا سود سالیانه، سود دریافت خواهید کرد.

برای سپرده های لیر در سال ۲۰۲۲ سود ماهیانه تقریبا ۱۵ درصد می باشد.

برای سپرده های ارزی مانند دلار ۱ درصد می باشد.

میزان سود سپرده های بانکی در ترکیه

در ترکیه با توجه به مبلغ سپرده گذاری نرخ سود تغییر میکند.

همچنین در مواردی بنا بر نظر رییس شعبه برای مبالغ بالا متغیر است.

میزان سود در ترکیه برای سپرده های لیر در بانک های مختلف ۱۰ الی ۱۵ درصد میباشد

بانک بهتر است یا صندوق | سود کدام بیشتر است؟

سرمایه‌گذارانی که قدرت پذیرش ریسک کمتری را به نسبت دیگر سرمایه‌گذاران دارند، به دنبال موقعیت‌های سرمایه‌گذاری هستند که حتی با بازده کمتر ریسک کمتری به آن‌ها تحمیل شود. به علاوه این یک اصل است و در بیشتر زمینه‌ها صادق بوده که معمولا بازده بیشتر با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. البته دریافت سودی ثابت و مشخص از سرمایه‌گذاری نیز برای افراد جذاب است. با تمام این تواصیف اکثر سرمایه‌گذاران در ایران بانک را به عنوان گزینه مناسب سرمایه‌‌گذاری در نظر می‌گیرند که تمام این ویژگی‌ها را دارد. اما با رونق بازار بورس و استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کمتر شده است. به خصوص که صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سپرده سرمایه گذاری به نوعی علاوه بر دارا بودن تمام ویژگی‌های مد نظر سرمایه‌گذاران کم ریسک، با پرداخت سودهای جذاب رقیبی برای بانک‌ها در جذب سرمایه‌های مردم محسوب می‌شوند. با ما همراه باشید تا به تفصیل به مقایسه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانک بپردازیم.

بانک و صندوق سرمایه‌گذاری را بشناسیم

مدیریت نقدینگی

بانک اصلی‌ترین محل سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری نقدینگی مردم در کشور ایران است که معمولا سرمایه مردم را در قالب سپرده‌های کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت جذب می‌کند. برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سودی به سرمایه افراد تعلق می‌گیرد که دولت آن را با عنوان نرخ بهره سالانه تعیین می‌کند. سود بانکی با توجه به نوع حساب بانکی تعیین می‌شود که البته در عدد آن خصوصی یا دولتی بودن بانک نیز تاثیر بسیاری دارد. به طور کلی عدد سود بانکی چیزی بین 10 تا 20 درصد بازدهی سالیانه است. اخیرا به خصوص با رونق بازار سرمایه و آشنایی افراد زیادی از جامعه با این فضای سرمایه‌گذاری و البته تورم بالا و کم بودن سودهای بانکی در کنار عدم انجام تعهدات برخی بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی، سرمایه‌گذاران به فکر جایگزینی سرمایه‌گذاری در بانک با صندوق‌های سرمایه‌گذاری افتاده‌اند.
این روزها بازار بورس به یکی از اصلی‌ترین مقصدهای سرمایه‌گذاری جامعه تبدیل شده است. اما علاوه بر معاملات مستقیم سهام و اوراق بهادار، این فضا‌ گزینه‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. به این ترتیب این بازار مالی توانسته برای سرمایه‌گذاران پرریسک و کم ریسک جایگزین‌های مطمئنی برای بانک‌ها باشد. خدمات و ابزارهای بازار بورس روز به روز گسترده‌تر می‌شوند و فضای سرمایه‌گذاری مطمئن و متنوعی را ایجاد می‌کنند. یکی از این ابزارها صندوق درآمد ثابت است که به عنوان نهادی مالی مطمئن فضای کم ‌خطر برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس ایجاد کرده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نوع دارایی خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. سه نوع از متداولترین صندوق‌ها عبارتند از: صندوق در سهام، صندوق درآمد ثابت و صندوق مختلط که خود بر اساس روش معاملاتی به دو دسته صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال واحد و صندوق‌های قابل معامله در بورس تقسیم می‌شوند. بنابراین صندوق درآمد ثابت نیز دو نوع سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال واحد و قابل معامله در بورس دارد.

در صندوق درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال خرید و فروش بر مبنای صدور و ابطال واحدها است و برای خرید واحدهای این صندوق نمی‌توانید مانند خرید سهام عمل کنید. برای خرید پس از ثبت نام در سجام باید با مدارک شناسایی خود با در دست داشتن شناسنامه به یکی از شعب کارگزاری که مدیر صندوق است مراجعه کنید. پس از آن برای افزایش سرمایه‌گذاری بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانید به صورت اینترنتی اقدام کنید.

واحدهای صندوق درآمد ثابت قابل معامله در بازار یا صندوق ETF مانند دیگر سهام موجود در بورس، به صورت آنلاین خرید و فروش می‌شوند. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها با کد بورسی به راحتی می‌توانید خرید و فروش کنید و از نوسان قیمت واحدهای صندوق سود ببرید.

بررسی تفاوت سود‌ صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و بانک

میزان سودی که صندوق درآمد ثابت و بانک به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند متفاوت و معمولا سود صندوق درآمد ثابت بیشتر از سود بانکی است. بازدهی سالیانه صندوق‌‌های درآمد ثابت بین 18 تا 26 درصد متغیر است. این در حالی است که نرخ سود بانکی بین 10 الی 22 درصد برای بانک‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است.
البته سودهای بالا در بانک معمولا به شرط بلند مدت بودن حساب پرداخت می‌شوند. در حساب بلند مدت اگر به هر دلیلی قبل از تاریخ مقرر مبلغ سرمایه‌گذاری شده را برداشت کنید، هیچ سودی به شما تعلق نمی‌گیرد. با توجه به این که محدودیت این چنینی در کسب سود زیاد از حساب بلند مدتی وجود دارد، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با محاسبه روز شمار سود سرمایه شما، نگرانی مربوط به برداشت وجه را از بین می‌برد. بنابراین می‌توان هر زمان که وجه نقد احتیاج داشت، از مبلغ سرمایه‌گذاری شده برداشت کرد.
البته این نکته نیز برای سرمایه‌گذاری در بانک قابل توجه است که چون نرخ سود سپرده بانکی سالانه توسط دولت و با تصویب نرخ بهره تعیین می‌شود، امکان کاهش این نرخ وجود دارد. این به این دلیل است که دولت‌ها قصد دارند تا پول نقد را از سپرده‌های بانکی برای به کارگیری آن در کسب‌ و کارها هدایت کنند. در طرف مقابل بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت به بازدهی اوراق درآمد ثابت پیوند خورده است. این اوراق بخش بزرگی از ترکیب دارایی این نوع از صندوق سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. در کنار آن صندوق‌های درآمد ثابت اجازه دارند تا 10 درصد از دارایی صندوق را از سهام موجود در بازار سرمایه تشکیل دهند. این مسئله در کنار بهره‌گیری از مدیران متخصص، امکان کسب سود بیشتری را ایجاد می‌کند.

نحوه سوددهی بانک و صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به صورت پرداخت سود نقدی در بازه زمانی معین است. در صندوق‌های درآمد ثابت بازه پرداخت سود روزشمار و متغیر است و معمولا ماهیانه یا هر 3 ماه یکبار پرداخت می‌شود. اما بانک‌ها سود سپرده‌ها را در بازه‌های زمانی ماهانه مشخص پرداخت می‌کنند.

مزایای صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به بانک

با توجه به این که بانک‌ها قدمتی طولانی در کشورمان دارند و به عنوان نهاد مالی بزرگ و معتبر شناخته می‌شوند، این ذهنیت برای مدت زیادی وجود داشت که بانک تنها محل معتبر برای قراردادن سرمایه و کسب سود است. اما امروزه شاخه‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر شده است. به خصوص که با روی کارآمدن و محبوبیت بازار بورس، در کنار اعتماد مردم، ابزارهای فعالیت در این بازار نیز بیشتر شده است. این روزها دیگر بورس محلی خطرناک برای سرمایه‌گذاری نیست. البته باید در نظر داشته باشیم که هر نوع سرمایه‌گذاری دارای ریسک است. با این وجود سرمایه‌گذاری جذابتر به نظر می‌رسد که در کنار ریسک معقول، سود مناسبی نیز به همراه داشته باشد. در ادامه قصد داریم تا مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت را بررسی کنیم.

شفافیت صندوق‌ها در مقابل بانک‌ها

سیستم بانکی معمولا از ارائه گزارش قطعی به سرمایه‌گذاران اجتناب می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذار نمی‌تواند از این که سپرده‌ بانکی او دقیقا در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری شده مطلع شود. اما به طور کلی بانک‌ها ممکن است سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات و وام‌ به متقاضیان پرداخت کرده و یا در پروژه‌های عمرانی و تولیدی، سهام شرکت‌ها، اوراق درآمد ثابت و … قرار دهند. بنابراین با توجه به گسترده بودن فضای سرمایه‌گذاری، از مشخصات سبد دارایی و شیوه سوددهی آن‌ها در بانک اطلاعات‌ دقیقی در دست نیست.
این در حالی است که صندوق درآمد ثابت برای ارائه گزارش مداوم به سرمایه‌گذاران خود ملزم شده است. بنابراین پس از خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذار از اطلاعاتی نظیر سود و زیان دارایی، ترکیب دارایی و جزئیات سبد سرمایه‌گذاری صندوق مطلع خواهد شد. صندوق درآمد ثابت بخش زیادی از دارایی خود را به اوراق درآمد اختصاص می‌دهد که می‌توانید اطلاعات آن را در سایت اصلی صندوق مورد نظر به طور کامل مشاهده کنید.
از طرفی شفافیت صندوق و ارائه گزارش علاوه بر سرمایه‌گذاران به سازمان بورس و ارکان نظارتی امکان مدیریت درست این نهادهای مالی را داده و عاملی بازدارنده برای انجام هرگونه تخلف است.

مدیریت حرفه‌ای

برخی از افراد به دلیل نداشتن دانش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و یا کمبود وقت برای انجام معاملات، برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها اقدام می‌کنند. این در حالی است که صندوق‌ها نیز ابزاری برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم افراد بوده که نیاز به دانش یا صرف زمان برای سرمایه‌گذاری ندارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط افرادی متخصص مدیریت می‌شوند. این افراد به صورت حرفه‌ای ریسک‌های موجود را مدیریت و شرایط را برای کسب سود حداکثری مهیا می‌کنند.

تفاوت نقدشوندگی در بانک و صندوق سرمایه‌گذاری

قدرت نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. گاهی افراد به هر دلیلی به سرمایه خود نیاز ضروری پیدا می‌کنند و به همین دلیل باید سرمایه درگیر در سرمایه‌گذاری را خارج سپرده سرمایه گذاری کنند. در این میان قدرت نقدشوندگی پا به میان می‌گذارد. سرمایه موجود در بانک به شرطی که در حساب بلند مدت درگیر نشده باشد، به سرعت قابل برداشت است. البته در زمینه حساب بلند مدت نیز پس از طی مراحلی خاص می‌توانید به شرط صرف نظر از سود سرمایه، وجه نقد خود را خارج کنید. بنابراین سرمایه‌گذاری سپرده سرمایه گذاری در بانک سرعت نقدشوندگی مناسبی دارد.
در صندوق‌های درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال وجود رکن ضامن و در صندوق درآمد ثابت قابل معامله ضامن نقدشوندگی نگرانی سرمایه‌گذار را از بابت نقدشدن واحدهای صندوق برطرف می‌کند که این در نوع خود مزیتی بزرگ است. اما با وجود این که صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقدشوندگی مناسبی دارند، اما سرعت لمس سرمایه در آن‌ها به سرعت بانک نیست. زمان دریافت وجه با توجه به نوع صندوق، بین یک تا چند روز کاری زمان متفاوت خواهد بود. بنابراین قدرت نقدشوندگی صندوق‌ها بالا بوده و سرمایه‌گذاران از این جهت هیچ نگرانی نخواهند داشت. اما در زمان واریز وجه نقد به حساب نسبت به بانک با تاخیر زمانی مواجه می‌شویم.

بانک و صندوق درآمد ثابت به عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ها برای انجام یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با سود معقول محسوب می‌شوند. بانک سود ثابت و وابسته به نرخ بهره مصوب دولت دارد. اما صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند درصد سود متغیری داشته باشد. نقدشوندگی در هر دو شیوه بالا بوده اما دریافت وجه نقد در بانک با سرعت بیشتری همراه است. در نهایت این که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید یا سرمایه‌گذاری در بانک، بستگی به شرایط شما دارد. در این متن تفاوت سرمایه‌گذاری در بانک و صندوق سرمایه‌گذاری را عنوان کردیم تا با بررسی تفاوت‌ها و مزایای هر روش بهترین محل برای سرمایه‌گذاری خود را بیابید.

برای سرمایه‌گذاری در بانک باید با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی به بانک مراجعه کنید و برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت بسته به نوع صندوق باید به روش‌هایی که در متن عنوان شد برای سرمایه‌گذاری اقدام کنید.

هر صندوق سرمایه‌گذاری سایت مخصوص به خود را دارد که از طریق آن می‌توان به اطلاعات زیادی از جمله قیمت واحدها، ارزش دارایی صندوق، بازدهی‌ دوره‌ای صندوق و . دسترسی داشته باشید. در سایت صندوق اطلاعات مربوط به سود و زیان محقق شده را برای صندوق نیز قابل مشاهده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملکرد شفافی دارند و تحت نظارت سازمان بورس پیش رفته و روی عملکردشان نظارت کامل وجود دارد. بانک‌ها نیز با این که سازوکار شفافی ندارند اما به واسطه پشتوانه دولت و بانک مرکزی همواره جایی امن برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت که توسط شرکت‌های مدیریت دارایی و کارگزاری‌ها مدیریت می‌شوند سود متغیری دارند. معمولا مقدار این سود بین 18 تا 26 درصد متغیر و نسبت به بانک بیشتر است. سود صندوق به صورت روزشمار محاسبه و در بازه‌های زمانی مشخص به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.