ارتباط بین ریسک و بازده


منصور ستاری دوره دیده عملی کنترل رادار از امریکا می باشد

مدل جدید رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راه است

به گزارش ایرنا، قاسم محسنی در رابطه با درجه و رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با توجه به تعداد زیاد صندوق‌هایی که تشکیل شده است، نیازمند راهنمایی هستند برای اینکه دریابند در چه صندوقی سرمایه‌گذاری کنند. اینکه عملکرد گذشته صندوق سرمایه گذاری به چه صورت بوده و کدام بهتر بوده، کدام صندوق عملکرد ضعیف‌تری داشته و… می‌تواند به ارزیابی آینده صندوق‌ها ارتباط بین ریسک و بازده بر اساس عملکرد گذشته آنها کمک کند.

وی اظهار داشت: موضوع دیگری که وجود دارد به دلیل بزرگی صندوق‌ها نیاز است که مدیریت مناسبی در صندوق‌ها حاکم باشد تا بتواند این اطمینان را به وجود بیاورد که‌ در آینده صندوق می‌تواند کارایی گذشته خود را تکرار کند.

محسنی افزود: با ترکیب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مدل درجه‌بندی و رتبه‌بندی رسید. او در ادامه توضیح داد: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در سایت فیپ ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را رتبه‌بندی کرده و از یک تا پنج ستاره به آنها رتبه داده است. این مدلی که در ادامه برای رتبه‌بندی توضیح داده می‌شود، مدل جدیدی است که هنوز اجرایی نشده و مدل قدیمی همچنان پا بر جاست.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، صندوق‌ها ابتدا باید تقسیم شوند به صندوق‌هایی که از نظر مقررات و تشکیل دارایی‌ها با یکدیگر شباهت دارند و سپس بازده آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

وی درمورد مدلی که برای رتبه‌بندی وجود دارد تصریح کرد: برای درجه‌بندی عملکرد ابتدا بازدهی مازاد را برای عملکرد صندوق به دست آورده و سپس ریسک نامطلوب را از آن کم می‌کنیم. همچنین در درجه‌بندی عملکرد عوامل تعدیل‌گری وجود دارد که شامل سه ریسک تمرکز دارایی‌ها، نقدشوندگی دارایی‌ها، تمرکز مالکان و رتبه کیفیت مدیریت صندوق می‌شود.

محسنی با اشاره به نحوه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها اضافه کرد: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها از یک ستاره تا پنج ستاره است که به ترتیب یک ستاره بازدهی ضعیف، دو ستاره پایین‌تر از متوسط، سه ستاره متوسط، چهار ستاره خوب و در نهایت پنج ستاره بازدهی عالی را دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: محاسبه عملکرد صندوق‌ها از طریق محاسبه میانگین مازاد امکان‌پذیر است که در آن بازده روزانه از تغییرات ارزش خالص ارتباط بین ریسک و بازده داریی‌های صندوق (NAV) به نرخ ابطال محاسبه می‌شود و فرض می‌شود که سود نقدی در همان روز مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین اثر ذخایر افزایش ارزش دارایی‌ها و سود توزیع شده از این محل، برای محاسبه بازده خنثی می‌شوند. مورد دوم محاسبه میانگین ریسک نامطلوب است که سرمایه‌گذاران نگران زیان هستند، به همین علت برای اندازه‌گیری ریسک از معیار ریسک نامطلوب استفاده شده است. بازدهی زمانی نامطلوب است که کمتر از بازدهی بدون ریسک باشد، همچنین میانگین بازدهی نامطلوب، بیانگر ریسک نامطلوب است.

وی با اشاره به اینکه برای رتبه‌بندی باید بازدهی مازاد را از ریسک آن کم و هم مقیاس کنیم افزود: برای هم‌مقیاس کردن از به‌هنجار سازی داده‌ها استفاده می‌شود. به‌هنجار سازی باعث بی‌مقیاس شدن داده‌ها شده و آنها را بین صفر تا یک محدود می‌کند. روش‌های مورد استفاده آن هم به‌هنجارسازی فازی و به‌هنجار سازی با حداقل رضایت بخشی است.

محسنی در رابطه با نرخ بازده بدون ریسک تاکید کرد: میانگین وزنی بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک ماهانه استفاده شده است؛ تنها اوراق خزانه اسلامی که حداکثر سه ماه تا سررسید آنها باقی مانده است در محاسبات استفاده شده‌اند و حجم روزانه معاملات روی هر ورقه اوراق خزانه اسلامی به عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید دانست که آیا صندوق سرمایه‌گذاری تداوم فعالیت دارد یا خیر افزود: با ارزیابی توانایی مالی مدیر صندوق با بررسی عواملی چون تنوع محصولات و خدمات، میزان سودآوری، میزان سرمایه در گردش و کفایت جریانات نقدی؛ بررسی تنوع درآمدهای عملیاتی و انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها و عوامل دیگر می‌توان به این موضوع که آیا صندوق تداوم فعالت دارد یا خیر رسید.

وی تاکید کرد: از دیگر موارد مهم در رتبه‌بندی و درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روابط آنها با صندوق‌ها و فعالیت‌های پشتیبان آنهاست که با ترکیب تمام موضوعاتی که ذکر شد می‌توان به رتبه‌بندی از مدیریت دست یافت.

مفهوم ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری چیست؟

ریسک و بازده، دو مفهوم مخالف هم در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری است و وجود بالانس بین آنها را می‌توان به عنوان “توانایی راحت خوابیدن در شب” دانست.

براساس فاکتورهایی مانند سن، درآمد و اهداف سرمایه‌گذاری، شاید مایل باشید ریسک مالی بسیاری را در سرمایه‌گذاری‌هایتان بپذیرید یا اینکه ترجیح دهید سرمایه‌گذاری امن‌تری داشته باشید.

بسیار حیاتی است که یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد چقدر توانایی پذیرش ریسک را دارد، به طوری که در عین حال با وجود سرمایه‌گذاری که انجام داده احساس راحتی کند.

برای سرمایه‌گذاران، تعریف اولیه ریسک، احتمال متفاوت بودن بازده سرمایه‌گذاری نسبت به بازده مورد انتظار است.

افراد می‌توانند با انحراف معیار، میزان ریسک را اندازه بگیرند. به خاطر وجود ریسک، احتمال از دست رفتن بخشی از سرمایه‌گذاری یا کل آن وجود دارد. اما “بازده” از سمت دیگر، سود یا زیانی است که یک سرمایه‌گذاری به همراه دارد.

به طور کلی، در هنگام وجود ریسک پایین در یک سرمایه‌گذاری، پتانسیل کسب بازده نیز معمولا پایین است.

سطح بالای ریسک نیز معمولا همراه با انتظار بازدهی بالاست.

یک سرمایه‌گذاری پرریسک، با احتمال بالا در زیان و احتمال از دست دادن همه‌چیز همراه است ولی در سمت دیگر، احتمال کسب سود نیز بالاتر از سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تر است. توازن بین ریسک و بازده، موازنه بین کمترین ریسک احتمالی و بیشترین ارتباط بین ریسک و بازده بازده ممکن است.

برای درک بهتر این موضوع، نمودار زیر ( رابطه ریسک و بازده ) را مشاهده کنید.

در این نمودار یک انحراف معیار بزرگتر به معنای سطح ریسک بالاتر و همچنین پتانسیل کسب سود بیشتر است.

رابطه ریسک و بازده

مهم است بدانید وجود ریسک بالا، مساوی بازده بالاتر نیست، بنابراین توازن بین ریسک و بازده به این معناست که ریسک بالاتر، صرفا نشان‌دهنده پتانسیل سود بالاتر است و هیچ تضمینی وجود ندارد. ریسک بالاتر، احتمال ضرر سنگین‌تر را نیز در پی خواهد داشت.

از منظر دیگر، بازده بدون ریسک توسط دولت ارائه می‌شود، زیرا احتمال ضرر در آن تقریبا صفر است.

بنابراین، اگر نرخ بازده بدون ریسک به طور مثال 15 درصد باشد به این معناست که سرمایه‌گذاران می‌توانند در طول سال، 15 درصد سود کسب کنند، بدون اینکه ریسکی متوجه دارایی آنها باشد.

بازدهی سالیانه 15 درصدی ممکن است برای برخی‌ها جذاب باشد، اما سوال اینجاست با وجود نرخ تورم بالا و برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های خاص که بازدهی بسیار بیشتری ارتباط بین ریسک و بازده از 15 درصد را داراست، (مثلا صندوق‌هایی با سود ثابت 18 یا 20 درصدی سالیانه) چرا باید شخصی به بازدهی 15 درصدی رضایت دهد؟

یک دلیل برای سرمایه‌گذاری با ریسک تقریبا صفر (مانند سپرده‌گذاری در بانک‌ها) توسط این افراد را می‌توان وجود مقدار کمی ریسک در سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها عنوان کرد و به خاطر اینکه احتمال بسیار کمی برای ضرر وجود دارد یا فرد موردنظر شناختی از این صندوق‌ها ندارد، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بانک بگذارد.

سطح ریسک

یکی از تصمیمات بزرگ برای هر سرمایه‌گذار، انتخاب صحیح سطح ریسک است. میزان تحمل ریسک براساس شرایط فعلی سرمایه‌گذار، اهداف آینده او و سایر فاکتورها مشخص می‌شود. اگر بخواهیم چندین بازار و روش سرمایه‌گذاری را براساس سطح ریسک (از پر ریسک به کم‌ریسک مرتب کنیم) به این شرح خواهد بود:

ریسک و بازده در مدیریت مالی

مفهوم ریسک و بازده یکی از جنبه‌های مهم در مدیریت مالی و یکی از مسئولیت‌های اساسی در کسب‌وکار است.

به طور کلی، هرچقدر یک کسب و کار در معرض ریسک بیشتری باشد، احتمال بازده مالی بیشتری در آن کسب و کار وجود خواهد داشت که البته استثناهایی در این خصوص وجود دارد، زیرا ریسک‌های غیرمنطقی زیادی وجود دارد که متقابلا همراه با پتانسیل بازدهی بالا نیست.

نوسان

وجود نوسان به معنای نحوه تغییر قیمت نوع خاصی از اوراق بهادار در یک بازده زمانی مشخص است.

درصد نوسان میانگین تفاوت بین قیمت و متوسط قیمت در یک بازه زمانی خاص را می‌سنجد، هر چقدر نوسان یک اوراق بهادار بیشتر باشد، عدم قطعیت نیز بیشتر خواهد بود.

مدیران مالی معمولا نگران نوسان قیمت سهام شرکتی که در آن کار می‌کنند و همینطور نوسان سهام شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند.

ریسک معمولا به میزان نوسان وابسته است، یک سهام یا یک دارایی دارای نوسان به این خاطر دارای ریسک است که عدم قطعیت بیشتری در آن وجود دارد. ریسک در این مورد، یک جنبه مثبت نیز دارد، زیرا همانطور که گفتیم نشان‌دهنده وجود پتانسیل کسب سود بالاتر در اغلب مواقع است.

صرف ریسک (Risk Premium)

صرف ریسک این مفهوم را می‌رساند که در صورت برابر بودن همه عوامل، ریسک بیشتر همراه با بازده بیشتر خواهد بود. این یک مفهوم مهم برای مدیران مالی است که امید به قرض گرفتن پول دارند.

زیرا وام‌دهندگان برای تشخیص میزان ریسک شرکت، با دقت آنرا بررسی می‌کنند و تصمیمات خود را براساس سطح ریسک آن شرکت می‌گیرند. علاوه بر این، اگر وام‌دهنده موافق وام دادن به یک کسب و کار پرریسک باشد، احتمالا خواهان بازده بیشتری به عنوان نرخ سود خواهد بود.

اهرم مالی

بیشتر شرکت‌ها منابع مالی‌شان را از طریق بدهی یا انتشار سهام بدست می‌آورند. منظور از منابع مالی با انتشار سهام، کسب منابع از طریق سهامداران شرکت است.

این سهامداران متناسب با میزان سرمایه‌گذاری‌شان در سود شرکت سهیم هستند. تامین مالی از طریق بدهی و قرض، توسط موسسات مالی و بانک‌ها انجام می‌شود و گرچه شرکت وام‌گیرنده باید بطور مرتب سود وام را به وام‌دهنده پرداخت کند اما دیگر نیاز به شریک کردن وام‌دهنده در درآمد را نخواهد داشت.

به همین دلیل یک شرکت می‌تواند به جای انتشار سهام، از وام برای تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌هایش استفاده کند و سودهایش را متناسب با میزان سهم فعلی افزایش دهد. با این حال، ضررها هم می‌تواند از طریق این اهرم مالی افزایش یابد.

ریسک نرخ سود

علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده توسط شرکت، یک مدیر مالی با ریسک‌های دیگری نیز مواجه می‌شود.

برای مثال، با استفاده از اهرم مالی، یک مدیر مالی باید نگران نرخ بهره (سود) که شرکت در حال پرداخت آن است باشد، زیرا پرداخت چنین نرخ سودی می‌تواند آسیب قابل ملاحظه‌ای به جریان پول نقد در شرکت برساند، تا جایی که شرکت ناتوان از پرداخت بدهی‌ها شده و اعلام ورشکستگی کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

طلا در خطر سقوط تا ۱۵۰۰ دلار است!

طلا در خطر سقوط تا ۱۵۰۰ دلار است!

آفتاب‌‌نیوز : ادوارد مویا تحلیلگر بازار ارشد OANDA گفت: طلا در حال تبدیل‌شدن به یک کیسه بوکس است زیرا افزایش بازدهی خزانه‌داری تجارت شاه دلار را جوان کرده است. این خبر بدی در همه جا برای طلا بوده است. تا زمانی که حرکت بالاتر با بازده اوراق قرضه جهانی به پایان نرسد، مهلتی برای طلا پیش‌بینی نمی‌شود. مایکل پیرس، اقتصاددان ارشد آمریکایی کپیتال اکونومیکس گفت: افزایش ۳۱۵ هزار نفری در حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات‌متحده و افزایش نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد نشان‌دهنده افزایش کمتر ۵۰ واحدی نرخ در مقابل افزایش ۷۵ واحدی مورد انتظار بازارهاست. پیرس گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که شرایط بازار کار به طور قابل‌توجهی شروع به کند شدن کرده است که ما انتظار داریم در سال‌های آینده به رشد اقتصادی ضعیف‌تر کمک کند. با کاهش شرایط بازار کار که به فشارهای ضعیف‌تر دستمزدها نیز کمک می‌کند، به عقب راندن اخیر فدرال رزرو کمک می‌کند. دلار در پاسخ به داده‌ها عقب نشینی کرد و فضا را برای صعود طلا فراهم کرد. با این حال، تحلیلگران بسیار محتاط هستند. نتایج بررسی‌ها نشان داده است که ابهامات زیادی وجود دارد و اگر ۱۶۸۰ دلار نتواند ثابت بماند، طلا ممکن است سقوط کند. تحلیگران اظهار کردند که اگر دلار آمریکا همچنان بالا بماند و سطح ۱۶۸۰ دلار در هر اونس به نزولی برسد، باعث کاهش به ۱۵۵۰ دلار در هر اونس خواهد شد. اگر پایین‌ترین قیمت طلا در کوتاه‌مدت نتواند حفظ شود و ما به ۱۶۷۸ دلار کاهش پیدا کنیم، طلا می‌تواند به پایین‌ترین سطح ۱۶۲۵ دلار و سپس حتی ۱۴۸۴ دلار عقب‌نشینی کند. طلا باید بین ۱۶۷۰ تا ۱۶۸۰ دلار باقی بماند. اگر این‌طور نباشد، به سطوح پایین تر کاهش می‌یابد. بر اساس کیتکو نیوز، تحلیلگران هشدار دادند که این امکان وجود دارد که طلا نزولی بیشتری داشته باشد. نمودارهای بلندمدت نشان می‌دهد که ۱۷۰۰ دلار سطح حمایت خوبی است. اگر آن را حذف کنیم، باید شروع به بررسی ۱۶۰۰ دلار کنیم و اگر به زیر ۱۶۹۵ دلار باشد نگرانی از کاهش ۱۰۰ دلاری دیگر وجود دارد.

تامین اجتماعی؛ حامی دانش بنیان‌ها یا ..؟!

تامین اجتماعی؛ حامی دانش بنیان‌ها یا ..؟!

عطیه ذاکری، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۳۱ 4010614026 ۱۹ نظر، ۱۳ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

طی تفاهم صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری و سازمان تامین اجتماعی، در راستای تسهیل کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان، کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برسد، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف خواهند بود. با وجود تنظیم چنین تفاهم نامه‌ای بین معاونت علمی و بیمه تامین اجتماعی اما در مسیر اجرای آن مشکلاتی وجود دارد که پای بررسی اسناد شرکت‌های دانش بنیان توسط بیمه تامین اجتماعی را به میان کشیده است.

مهم‌ترین ایرادی که در ماده 38 قانون تامین اجتماعی وجود دارد، اعمال سلیقه‌ای ضرایب حق بیمه قراردادی برای شرکت‌های دانش بنیان است که گاهی اوقات پس از ارجاع به کارشناسان این سازمان برای بازبینی نرخ اعمال شده و رسیدگی به اعتراضات دانش بنیان‌ها، باز هم تغییری صورت نمی‌گیرد. یکی از عوامل ایجاد کننده این مشکل، عدم آگاهی شرکت‌ها نسبت به اصل قانون تامین اجتماعی و عملکرد متناقض این سازمان است که آن‌ها را در برابر مطالبه حقوق خود منفعل کرده و با بررسی سطحی کارشناسان بیمه، نسبت به پرداخت رقم تعیین شده به عنوان حق بیمه اقدام می‌کنند.

همچنین یکی از مسائلی که در عدم اعطای معافیت برای شرکت‌های دانش بنیان اثرگذار است، حسابرسی ده ساله‌ای است که ممیزان را وارد فرایندی می‌کند که ضرایب حق بیمه قراردادی را به صورت سلیقه‌ای اعمال ‌می‌کنند.

در واقع یکی از شروط دریافت حق بیمه به روش قراردادی این است که شرکت‌ها به بیمه تامین اجتماعی تعهد دهند که که این سازمان هر زمان که بخواهد دفاتر شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهد که این اقدام می‌تواند چالش‌هایی را برای شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کند. به منظور حل این مسئله بایستی قانون بررسی دفاتر و اسناد دانش بنیان‌ها توسط بیمه حذف شود و یا اینکه حداقل بر اساس مصوبه سال 96 کارگروه اقتصاد مقاومتی عمل شود که بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی تنها مجاز به بررسی اسناد و دفاتر کارفرمایان تا یک سال پیش از آخرین لیست بیمه ارسالی خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی به بهانه بیمه کردن کارگران، ضرایب سنگینی از قراردادها را از صاحبان کسب و کارها دریافت کرده و همین مسئله موجب شده تا این کسب و کارها دیگر تمایلی برای بیمه کردن کارکنان خود نداشته باشند و «قراردادهای سفید امضا» گسترش یابد. با در اختیار گرفتن برگه سفید امضا شده، کارفرما می‌تواند شرایط مدنظر خود را به صورت سلیقه‌ای در قرارداد اعمال کند که امکان سوء استفاده از کارگر نیز وجود دارد؛ شرایطی مانند مدت زمان قرارداد، ساعات کاری و حتی عدم بیمه کارگر از سوی کارفرما، از جمله مواردی هستند که کارفرما آنها را به نفع خود در قرارداد ذکر می‌کند. در واقع شرایط بیمه تامین اجتماعی، فرد جویای کار را ناچار به امضای قراردادی بی قید و شرط می‌کند.

بدیهی است که رفع این چالش با کمک فناوری و تکنولوژی‌های امروزی امکان پذیر است، به گونه‌ای که دست ممیزان را کوتاه کرده و می‌توان با اصلاح زمان حسابرسی، مدت زمان نگهداری دفاتر شرکت‌های دانش بنیان را به 1 سال رساند.
بروکراسی موجود در دفاتر بیمه تامین اجتماعی یکی از چندین عامل ایجادکننده مشکلات مذکور است، به گونه‌ای که پرونده‌هایی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، پس از مدت زمان طولانی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ خود را با ادبیاتی پیچیده به ارباب رجوع اعلام می‌کند. همچنین یکی دیگر از مسائلی که سیستم خدمات رسانی بیمه تامین اجتماعی را کند می‌کند، ناآگاهی کارمندان این سازمان است که مراجعین را در صف‌های طولانی منتظر گذاشته، آن‌ها را از حقوق قانونی خود بازداشته و در مواردی به شعب دیگر ارجاع داده می‌شوند.

عیلرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و اینکه سال و قرن جدید نام تولید دانش بنیان را دارد اما بسیاری از دستگاه های ذیربط مرتبط با دانش بنیان ها از جمله مالیات و بیمه در نتیجه کلاف درهم تنیده کاغذ بازی های اداری موجود به سان سنگی بزرگ پیش پای این شرکت ها قراردارند و این شرکت ها به جای تلاش برای تولید و افزایش توان علمی خود و کمک به بخش تولید باید در راهروی ادارات به دنبال حل مشکلات به وجود آمده باشند.

بیوگرافی شهید منصور ستاری، سرتیپ پدافند نیروی هوایی ارتش ایران (+ تصاویر)

شهید منصور ستاری,بیوگرافی شهید منصور ستاری,زندگینامه شهید منصور ستاری

منصور ستاری دوره دیده عملی کنترل رادار از امریکا می باشد

شهید منصور ستاری از بهمن ۱۳۶۵ تا دی ۱۳۷۳ به عنوان سرتیپ پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده آن نیرو فعالیت کرد. او بهمراه افسران بلندپایه نیروی هوایی در سال ۱۳۷۳ در نزدیکی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در سانحه سقوط هواپیما، کشته شد. در این مطلب از سرپوش با زندگی نامه و فعالیت های این شهید بزرگوار بیشتر آشنا می شوید.

چکیده ای از بیوگرافی شهید منصور ستاری

زاده:۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۷

زادگاه:ولی آباد، قرچک

سمت:سرتیپ پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

شهادت:۱۵ دی ۱۳۷۳

بیوگرافی شهید منصور ستاری

منصور ستاری در روستای ولی آباد قرچک در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۲۷ دیده به جهان گشود. حسن ستاری، نام پدر شهید منصور ستاری بود که شعر می سرود. شهید منصور ستاری در سن ۹ سالگی، پدرش را از دست داد. از دیگر فعالیت های پدر منصور ستاری می توان به تاسیس مدرسه و حسینیه اشاره کرد. انتشارات سخن، سروده حسن ستاری به نام دیوان شعر ماتمکده عشاق را منتشر کرده است.

تحصیلات شهید منصور ستاری

شهید منصور ستاری، پس از پایان تحصیلات متوسطه و اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۶ به دانشکده افسری رفت و پس از پایان دوران اموزشی به درجه ستوان دومی در سال ۱۳۴۸ نائل شد. او در سال ۱۳۵۰ به آمریکا سفر کرد تا دوره عملی کنترل رادار را اموزش ببیند و سال بعد، پس از دیدن این دوره به ایران بازگشت و فعالیت خود را بعنوان افسر رهگیر نیروی هوایی شروع کرد. او با شرکت در کنکور سراسری در سال ۱۳۵۴ توانست در رشته برق و الکترونیک دانشگاه تهران ایران پذیرفته شود اما وقتی که جنگ ایران و عراق، شروع شد؛ با این که تنها چند واحد تا پایان تحصیلات دانشگاهی اش باقی مانده بود، ترک تحصیل کرد و در نیروی هوایی به رسته نظامی خود بازگشت.

نحوه شهادت شهید منصور ستاری,ازدواج منصور ستاری,همسر شهید منصور ستاری

منصور ستاری با حمیده پیاهور دختر دایی خود ازدواج کرده بود

ازدواج شهید منصور ستاری

شهید منصور ستاری با دختر دایی خود به نام حمیده پیاهور ازدواج کرده بود.

اظهارات همسر شهید ستاری به این شرح میباشد :من و شهید ستاری، دختر دایی و پسر عمه هستیم. پدرم در زمینه ی ارتش به عنوان یک نظامی، خدمت می کرد. ما در آن زمان در مشهد، زندگی میکردیم و مجبورمی شدیم بخاطر شغل پدرم به جاهای مختلف سفر کنیم.

حمیده، شهید ستاری را در میان گفته هایش« تیمسار» خطاب میکرد و می گفت:نظامی بودن همسر، برای معلم ها بسیار مهم بود. او نیز درخصوص ارتباط بیشتر با شهید ستاری قبل از ازدواج گفت:من و تیمسار ستاری، چون رفت و آمد زیادی نداشتیم تا دوره ی دبیرستان، همدیگر را کم تر می دیدیم.

بعد از منتقل شدن پدرم به تهران، بالاخره همدیگر را بعد از چند سال دیدیم، شهید ستاری در آن زمان می خواست به دانشکده افسری برود. البته ناگفته نماند که قصد ازدواج با یکدیگر در آن زمان نداشتیم و اصلاً چنین بحثی مطرح نبود؛ به این خاطر که من از منصور بمدت ۳ سال بزرگ تر بودم و چنین وصلتی در تصور هیچ کس نبود. من ۱۰ خواهر و برادر دارم درحالیکه منصور، ۴ خواهر و برادر دارد؛ ولی من و منصور متوجه شدیم که می توانیم در کنار هم از نظر روحی، روانی و فکری زندگی کنیم و به همین دلیل ازدواج کردیم.

حاصل ازدواج شهید منصور ستاری و حمیده پیاهور، ۴ فرزند بود؛ به این شرح که یک پسر به نام دكتر سورنا ستاری دارد که بعنوان رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت فعالیت دارد و نیز سه دختر به نام های شبنم ستاریی، سحر ستاری و خانم مهندس ستاری دارد که به ترتیب به عنوان پزشك متخصص زنان، دكتر دندانپزشك و فوق لیسانس مهندسی كامپیوتر دانشگاه تهران شناخته میشوند.

فعالیت های شهید منصور ستاری

از خصوصیات اخلاقی این افسر می توان به مؤمن، متعهد، شجاع، آگاه، تیزهوش و کاردان اشاره کرد. او در تجهیز سیستم های راداری پدافندی، طرح ها و ابتکارهای زیادی به اجرا گذاشت که موجب افزایش توان نیروی هوایی در سرنگونی هواپیماهای متجاوز دشمن در طول جنگ تحمیلی شد.

تیمسار ستاری در اجرای طرح های جنگی، فعالیتهای بیش از حدی از خود نشان داد و به همین دلیل در سمت معاون عملیات فرماندهی پدافند نیروی هوایی درسال ۱۳۶۲ انتخاب شد.

طرح ها و برنامه های شهید ستاری، بسیار منطقی، عملی، کاربردی و مؤثر بود. او بعنوان معاونت طرح و برنامه نیروی هوایی در سال ۱۳۶۴ برگزیده شد و در بهمن ماه سال ۱۳۶۵ به علت لیاقت و کاردانی و شایستگی اش، به درجه ی سرهنگی به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و این مسئولیت را تا زمان شهادتش انجام میداد.

او ماسک خود را در عملیات خیبر در محاصره بمباران شیمیایی به پیرمردی تقدیم کرد که راننده لودر بود. او تا زمان شهادتش براثر این اقدام از شامه بویایی بی بهره شده بود و این موضوع را تا پایان عمرش مخفی می کرد.

اسکورت ناوگان تجاری کشتی های نفتکش ایران در خلیج فارس و دریای عمان تا خروج آنها ، از مهمترین فعالیت های شهید منصور ستاری از سال ۱۳۶۶ خورشیدی تا پایان جنگ تحمیلی به شمار می رفت. با توجه به حجم عملیات جنگی، انجام عملیات همراهی و حفاظت، بسیار دشوار بود. از جمله اقدامات دوران مدیریت این فرمانده می توان به نگهداری مجتمع پتروشیمی بندرامام، حفاظت از میدان گازی کنگان و مواردی دیگر اشاره کرد.

شهید منصور ستاری، اقدامات دیگری ازجمله طراحی و ساخت خودرو شمس، افزایش کارایی و استخراج از معادن تحت پوشش، ایجاد خطوط هوایی سها، شرکت در پروژه های دولتی در راستای امور مهندسی و تاسیساتی، ازدیاد بازده صنایع فلزی و دریافت سفارش به منظور رفع نیازمندی های دولتی، نظامی و خصوصی انجام داده است.

شهید منصور ستاری برای این که اثرات محدودیت اعتباری را کاهش دهد و با شرایط پس از جنگ، رو به رو شود؛ منطقی ترین راه را انتخاب کرد که این راه، خودکفایی هرچه بیشتر نیروی هوایی بود. بدین وسیله او علاوه بر ممانعت از خروج اعتبارات نیروی هوایی، به افزایش توان تولیدی و خدماتی می پرداخت و همواره با کنترل درآمدهای حاصل از این قبیل فعالیت ها ، از آن بعنوان پشتوانه ای برای اجرای برنامه های سازندگی استفاده کرد.

بیوگرافی شهید منصور ستاری,فرزندان شهید منصور ستاری,چگونگی شهادت شهید منصور ستاری

تأسیس دانشکده پرواز یکی از اقدامات مهم و بنیادین شهید منصور ستاری میباشد

برخی از اقدامات مهم و بنیادین شهید منصور ستاری

* شهید منصور ستاری توانست دانشکده پرواز( خلبانی) را تاسیس کند که چنین دانشکده ای آرزوی دیرینه هر ایرانی وطن پرست و پرسنل نیروی هوایی بود. در مهرماه سال ۱۳۶۷ اولین سری دانشجویان خلبانی وارد دانشکده پرواز شدند.

* شهید منصور ستاری، دانشگاه هوافضا را با ۸ گرایش تحصیلی براساس برنامه های اموزشی ـ مجموعه های کارشناسی و مصوبات وزارت فرهنگ و اموزش عالی تاسیس کرد.

* شهید منصور ستاری، دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات و اموزش پزشکی( پاتولوژی) نیروی هوایی را راه اندازی کرد.

* شهید منصور ستاری به آموزش کارا( حین خدمت) و اموزش پرسنل رده میانی توجه نشان میداد.

* شهید منصور ستاری در مرکز آموزشهای هوایی، هنرستان کارودانش ـ فنی و حرفه ای را به وجود آورد و برای افرادی که حداکثر با سن شانزده سال در نهاجا استخدام شده بودند؛ برنامه های اموزش و پرورش را اجرا میکرد تا بتوانند همانند دانش آموزان دبیرستان تحصیل کنند و دیپلم رسمی کشور را بگیرند.

* شهید منصور ستاری برای مواردی ازجمله تقویت سیستم پدافندی کشور ـ ایجاد شبکه دیده بانی بصری ـ ایجاد موانع هوایی بر فراز دره ها، گذرگاهها و ارتفاعات و. شبکه دیده بانی را بوجود آورد.

شهادت شهید منصور ستاری

در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۳ خورشیدی، شهید منصور ستاری بهمراه چند تَن از مسئولان نیروی هوایی در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دوره خلبانی شرکت کرد و پس از آن دچار سانحه هوایی در راه بازگشت به تهران شدند و به درجه رفیع شهادت رسیدند. محل دفن پیکر او در آرامستان بهشت زهرا تهران میباشد.

نشانی مزار شهید منصور ستاری

بهشت زهرا( س)/ قطعه:۲۹/ ردیف:۱۲/ شماره:۱۶

زندگینامه شهید منصور ستاری,اقدامات مهم شهید منصور ستاری,نشانی مزار شهید منصور ستاری

منصور ستاری افسری مؤمن، متعهد، شجاع، آگاه، تیزهوش و کاردان بوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.