مراحل طرح دعاوی بورس


همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، به دلیل گسترش و افزایش چشمگیر شرکت های هرمی و به تبع آن ربودن سرمایه بسیاری از شهروندان و همچنین لزوم برخورد با مرتکبین این اعمال در چارچوب قانون، قانونگذار به درستی با اصلاح قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، فعالیت در شرکت های هرمی را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

در این مقاله قصد داریم تا با ارائه مراحل ثبت شرکت سهامی عام به همراه فرم های لازم برای ثبت این نوع شرکت راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام شما باشیم. همچنین می توانید فرم های مورد نیاز در هر مرحله را دانلود و برای ثبت شرکت خود از آن استفاده نمایید.

در مقاله « ثبت شرکت سهامی عام » به طور مفصل به تعریف شرکت سهامی عام و مفاهیم اولیه مورد نیاز برای ثبت این نوع شرکت پرداختیم. در صورتی که با مفاهیم اولیه این نوع شرکت آشنایی دقیقی ندارید می توانید به این مقاله مراجعه نمایید.

ثبت شرکت سهامی عام و انتشار سهام توسط این شرکتها بر اساس مراحل قانونی خاصی انجام می شود. به طور کلی این مراحل در رابطه با دریافت مجوز عرضه سهام و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا اعلام معافیت از ثبت این اوراق نزد سازمان و در نتیجه ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکتها می باشد.

بیشتر بدانید :

راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام :

بخش اول از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : تعیین معافیت یا شمول ثبت

مؤسسان شرکتهاي سهامی عام، پیش از اینکه برای پذیره نویسی سهام شرکت در شرف تأسیس خود اقدام نمایند بایستی وضعیت معافیت یا عدم معافیت سهام خود از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را بررسی نمایند.

اما تشخیص معافیت یا عدم معافیت تنها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت بازار اولیه -اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) بوده و لازم است این موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام گردد.

مؤسسان شرکتهای سهامی عام با دریافت نامه معافیت از ثبت می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ثبت شرکت سهامی عام خود اقدام نمایند.

بخش دوم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : صدور مجوز عرضه عمومی و ثبت سهام

مؤسسان شرکتهای سهامی عام که سهام در دست انتشار آنها مشمول مقررات ثبت نزد سازمان اعلام شده با انجام مراحل زیر می توانند مجوز عرضه عمومی سهام در دست انتشار خود و مجوز ثبت شرکت سهامی عام را از سازمان بورس و اوراق بهادار ( مدیریت بازار اولیه – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای) اخذ نمایند.

مرحله اول از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : ارسال مدارک و مستندات : مؤسسان بایستی برای دریافت مجوزهای لازم، مدارک و مستندات زیر را برای سازمان ارسال نمایند.

مدارک لازم برای دریافت مجوز شرکت سهامی عام :

فرم تکمیل شده تقاضای تاسیس و ثبت اوراق بهادار ( دانلود فرم ت–۱)،

فرم تکمیل شده بیانیه ثبت (دانلود فرم ب–1)،

اظهارنامه ثبت شرکت در شرف تاسیس،

گواهی تأیید نام شرکت در شرف تاسیس،

طرح اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (مطابق با اساسنامه نمونه – مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار )،‌( دانلود اساسنامه نمونه )

طرح اعلامیه پذیره نویسی (فرم پ–1)،

طرح کسب و کار براي انجام سرمایه گذاری های برنامه ریزي شده و انجام فعالیت ها منطبق با طرح اساسنامه،

اظهارنظر مشاور حقوقی در خصوص رعایت قوانین و مقررات در تشکیل شرکت و عرضه عمومی سهام،

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص افتتاح مراحل طرح دعاوی بورس حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس( دانلود فرم ح–1) و تصویر فیش واریزی هریک از مؤسسین،

گزارش کارشناس رسمی دادگستري در خصوص ارزیابی آورده غیر نقد مؤسسین (درصورت وجود آورده غیرنقد)،

فرم تکمیل شده تأییدیه تودیع آورده غیر نقد مؤسسین نزد بانک عامل ( دانلود فرم ح–2 ) – در صورت وجود آورده غیر نقد،

یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشاور عرضه

یک نسخه از قرارداد منعقده با عامل و متعهد (متعهدان) پذیره نویسی همراه با نامه متعهد ( متعهدان ) پذیره نویسی جهت خرید سهام باقی مانده،

صورتجلسه هیئت مؤسس در خصوص تعیین نماینده / نمایندگان،

مدارک احراز هویت در خصوص اشخاص حقیقی و آگهی تأسیس اشخاص حقوقی مؤسس همراه با نامه انتخاب نماینده از طرف آنها و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده آنها.

مجوز فعالیت و تاسیس از مراجع ذيربط ( در صورت نیاز به ارائه مجوز )

مستندات مربوط به حقوق انحصاري ناشر ( در صورت وجود )

مرحله دوم از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : مجوز عرضه عمومی سهام

اطلاعات و مستندات ارسالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده و نتیجه بررسی ظرف مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز عرضه عمومی سهام و تأییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها صادر خواهد شد.

مرحله سوم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : شروع پذیره نویسی

مؤسسان شرکت باید پس از دریافت مجوزهای یاد شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، به مرجع ثبت شرکتها مراحل طرح دعاوی بورس مراحل طرح دعاوی بورس مراجعه نموده و پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع یاد شده، نسبت به درج اعلامیه مزبور در روزنامه های تعیین شده و شروع پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.

مرحله چهارم از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : برگزاری مجمع عمومی مؤسس

پس از اتمام پذیره نویسی در مهلت مقرر، مؤسسان باید به منظور اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی مؤسس، نسبت به ارسال مدارک و مستندات زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص مانده حساب در پایان پذیره نویسی (دانلود فرم ح – 3)،

فهرست پذیره نویسان،

گزارش هیئت مؤسس به مجمع عمومی مؤسس،

طرح آگهی دعوت پذیره نویسان و مؤسسان به مجمع عمومی مؤسس،

تاییدیه بانک مرکزی/ بیمه مرکزی در خصوص تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره ( در صورتی که تاسیس مربوط به بانک، موسسات اعتباری/ بیمه باشد )

سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی و تأیید پذیره نویسی شرکت، اجازه برگزاری مجمع عمومی موسس و انتشار آگهی دعوت از پذیره نویسان و موسسان را صادر می نماید. مؤسسان بعد از تأیید سازمان می توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی موسس اقدام نمایند.

– گزارش مؤسسین در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر می گردد.

مرحله پنجم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : تکمیل فرآیند عرضه عمومی

بعد از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، مؤسسان باید برای دریافت تأیید نامه ثبت و تکمیل فرآیند عرضه عمومی، مستندات زیر را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند:

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس،

فهرست شرکت کنندگان در مجمع عمومی مؤسس،

یک نسخه از اساسنامه شرکت که در مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسیده با امضاي هیئت رئیسه مجمع.

قبولی سمت بازرسان شرکت ( طی نامه ای توسط ایشان اعلام می شود)

مرحله ششم از مراحل ثبت شرکت سهامی عام : ثبت فرآیند عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها

پس از صدور تأییدیه تکمیل فرآیند و تأییدیه ثبت شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسان باید برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

مرحله هفتم از راهنمای تاسیس شرکت سهامی عام : اخذ شماره ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار و اتمام فرآیند تاسیس

پس از ثبت عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها و ارائه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسد و از این به بعد تابع قوانین و مقررات این سازمان می باشد.

شکایت از کارگزاری بورس

راه های زیادی جهت سرمایه گزاری وجود دارد مثل خرید ملک،طلا،دلار،سکه و… بورس نیز یکی از همین راه هاست. در ایران بسیاری از مردم با خرید بورس اقدام به سرمایه گزاری نمودند. از آن جایی که سرمایه گزاری در هر زمینه ای با ریسک همراه است، بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست . زیرا با افزایش قیمت سهام، سود و با کاهش قیمت سهام، متضرر خواهید شد. در این بین کارگزاری های بورس ممکن است سهوا یا عمدا دچار تخلف شوند که در این رابطه می توان نسبت به شکایت از کارگزاری بورس اقدام نمود.

شکایت از کارگزاری بورس

کارگزاری بورس چیست؟

در واقع کارگزاری بورس اشخاص حقوقی هستند که نماینده و وکیل متقاضیان می باشند تا در قبال دریافت کارمزد به نمایندگی از ایشان فعالیت خرید و فروش سهام معاملاتی شخص را بر عهده گیرند. لازم به ذکر است که فعالیت کارگزاران بورس فقط خرید و فروش بورس نیست و تحلیل ارزش سهام نیز یکی از امور قابل ارائه توسط کارگزارن بورس می باشد. از آن جایی که کارگزاری بورس یک امر کاملا تخصصی است اشخاصی که قصد سرمایه گزاری در بورس و خرید سهام را دارند می توانند به کمک این کارگزارن سرمایه گزاری مطمئن تری داشته باشند.

تخلفات کارگزاران بورس

اصولا زمانی که بحث سرمایه های کلان در میان باشد تخلف نیز صورت خواهد گرفت . در صورت انجام هر یک از تخلفات زیر از سمت کارگزاران می توان نسبت به شکایت از کارگزاری بورس اقدام نمود. چنانچه کارگزار دچار تخلفات زیر گردد محکوم به تذکر کتبی ،اخطار کتبی و درج در پرونده، محرومیت از کار به صورت موقت و یا تعلیق خواهد شد که در ادامه به این تخلفات اشاره شده است.

تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده

 • فروش بیش از حد مجاز.
 • عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات.
 • عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار.
 • تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری.
 • خودداری از پذیرش سفارش ‏های خرید و فروش مشتریان.
 • استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی ‏باشند.
 • عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذی صلاح در سازمان و…

شکایت از کارگزاری بورس

اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده

 • خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه های مقرر
 • عدم رعایت محدودیت های مقرراتی در خصوص خرید سهام برای شرکت ‏های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان
 • تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر
 • عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها
 • هرگونه تقصیر یا سهل انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه و …

محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری

 • انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار
 • عدم ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی
 • دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقف‌های تعیین شده از مشتریان
 • تحت هر عنوان، اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت و …

تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار

 • انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تاسیس یا فعالیت.
 • از دست دادن بخش عمده‌ای از شرایط تاسیس یا فعالیت.

شکایت از تخلفات کارگزاران بورس

همانطور که پیش تر گفته شد مردم راه های زیادی را برای پس انداز انتخاب می نمایند که شایع ترین این راه ها خرید و فروش سکه و بورس می باشد.به دلیل رواج چشم گیر بورس در بین مردم طبیعتا تخلفات در این زمینه نیز افزایش خواهد یافت . اولین قدم برای شکایت از کارگزاری بورس مراجعه به سامانه رسمی اینترنتی ثبت تخلفات بورس و ثبت نام و ثبت شکایت است.

شکایت از کارگزاری بورس

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در کانون کارگزارن بورس کمیته ای به نام کمیته سازش وجود دارد که پس از روند مراحل قانونی به کلیه اختلافات و شکایات رسیدگی می کند.

ثبت شکایت در هیات مدیره بورس مطابق با قانون بورس و اوراق بهادار از طرق دیگر شکایت است. مطابق با آخرین تغییرات در زمینه، پس از ثبت شکایت موضوع در کمیسیونی طرح و به آن رسیدگی می شود.

در واقع می توان تخلف صورت گرفته را به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده و خواستار رسیدگی به موضوع شد. ثبت شکایت در سازمان بازرسی به راحتی از طریق سامانه اینترنتی سازمان قابل ثبت و پیگیری می باشد. در نتیجه چنانچه کارگزاران در رابطه با بورس دچار تخلف شوند می توان از طریق سامانه ثبت تخلفات بورس، کانون کارگزاران بورس و هیات مدیره بورس و… به شکایت از کارگزاری و بررسی موضوع پرداخت.

مشاورین حقوقی ایرانلا

در پایان چنانچه در زمینه شکایت از کارگزاری بورس نیاز به مشاوره و راهنمایی حقوقی تخصصی داشته باشید مشاورین حقوقی ایرانلا در خدمت شماست . همواره می توانید با شماره گیری شماره های موجود در سایت با مشاورین ما درخواست مشاوره حضوری یا تلفنی را داشته باشید.

مراحل طرح دعاوی بورس

سلام
با شناسه ملی شرکت میشه فهمید ورشکسته است یا خیر؟

سلام وقت بخیر. اگر در آگهی تغییرات ثبت شده باشه بله میشه فهمید.

با سلام
من سیصد میلیون سال ۹۶ به یه آقایی بار مبلمان دادم وبابت طلب من یک قرارداد تنظیم کردیم و شرح واریز پول من داخل قراداد ذکر کردیم.بعد از این که پول من وصول نشد شکایت حقوقی کردم .و محکوم شد.بعد از اینکه حکم جلب گرفتم وبازداشت شد متوجه شدم که سال ۸۴ ورشکست شده و مراحل طرح دعاوی بورس با اون حکم ورشکستگی که داشت دادگاه اونه آزاد کرد.والان شکایت کیفری کلاهبرداری کردم دادگاه ردش کرده.شکایت تقلب در امور ورشکستگی کردم بازم دادگاه اونه رد کرده.واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. لطفا اگه راهی هست توضیح بدید.

سلام و وقت بخیر. شما تقریبا تمامی کارا رو انجام دادین. بعد از جلب و بازداشت میره زندان تا زمان پرداخت بدهی.

با سلام و عرض ادب. من از شخصی ۵۰۰ میلیون تومان چک برگشتی دارم واین شخص این پول را بابت مشارکت در بورس از من گرفته بوده و ایشان در قرار داد هیچ اشاره ای به شرکت نکرده الان همزمان از دادگاه مربوطه درخواست اعسار داده که رد شده و همزمان در دادگاه شهرستان دیگری درخواست ورشکستگی داده آیا ایشان می‌تواند درخواست ورشکستگی بدهد یا از طرف دادگاه ورشکستگی ایشان قابل بررسی میباشد؟ با تشکر از راهنمایی شما

سلام وقت بخیر. اگر چک مربوط به شخص حقیقی هستش نمیتونه اعلام ورشکستگی بکنه

سلام. بنده مالی رو از شرکتی توقیف کردم. و در حال قیمت گذاری توسط کارشناس هستم. آیا شرکت می تونه اعلام ورشکستگی کنه و این مال رو از من پس بگیره؟
سوال دومم هم این هست که من از کجا می تونم چک کنم که شرکت اعلام ورشکستگی کرده یا نه؟

سلام و وقت بخیر. اگر تاریخ توقیف شما مقدم بر حکم قطعی ورشکستگی باشه، رفع توقیف نمیشه.

سلام وقت بخیر
درصورتی که حکم اجرایی مطالبات از یک شرکت سهامی گرفته شود به صورت قطعی و شرکت محکوم مطالبات بدهی خود را پرداخت نکند و دادخواست ورشکستگی داده شود و شرکت ورشکسته اعلام شود آیا از سهام داران جهت جلب یا توقیف اول می‌توان اقدامی کرد

سلام و وقت بخیر. وقتی شرکتی ورشکسته اعلام میشه اموال مدیران هم در اختیار مدیر تصفیه قرار میگیره. باید دادخواستتون به طرفیت سهامدارن و مدیر تصفیه باشه.

سلام شرکت فروش اینترنتی اقدام به فروش قطعات الکترونیکی وموبایل کرده وما از اون سایت خرید کردیم حالا این سایت نه به ما پول پس میده نه جنس خریداری شده بعد از پیگیری زیاد صاحب سایت اعلام ورشکستگی کرده حالا سرنوشت ما چی میشه چه باید کرد ممنون

سلام و وقت بخیر. اگر دادخواست ورشکستگی داده باید صبر کنید مدیر تصفیه انتخاب بشه و بعد از اون دادخواست مطالبه وجه بدین.

سلام کسی که در گذشته اعلام ورشکستگی کرده و درصدی از بدهی طلبکاران پرداخت کرده اگر الان توانایی مالی داشته باشد و استطاعت مالی داشته باشد میتوان شکایت کرد و بقیه طلب را مطالبه کرد

سلام بله امکانش وجود داره.

یک شرکت سهامی خاصی هستیم با سه نفر سهامدار،

امسال به دلیل شرایط عامه اقتصادی حاکم بر همه کسب و کارها چند ماه اول سال میشه گفت ترازمون منفی شده بود، اما کم کم اوضاع رو به بهبود هست، حالا یکی از سهامداران که دیده سودی عایدش نمیشه رفته و درخواست ورشکستگی شرکت رو داده، سوال این هست که آیا ایشون میتونه به تنهایی از طرف شرکت اینکار رو بکنه و دادگاه حکم به ورشکستگی شرکت میده؟

این رو هم بگم که تا الان یک طلبکار هم نداشتیم که نتونیم بدهیش رو پرداخت کنیم،

سلام و وقت بخیر. با توجه به مواردی که فرمودین، حکم ورشکستگی صادر نمیشه.

شخصی خود رو بعنوان تاجر معرفی کرده و با ظواهر دفتر مجلل در حیطه واردات قطعات خودرو معرفی کرده.که در طی دو تا سه سال سرمایه گذاران را از مبلغ کم تا چشمگیر را جمع کرده در صورتیکه بعنوان وارد کننده در اداره گمرک تهران هیچگونه اثری نبوده.با برنامه ریزی قبلی از تمام کسبه و مردم عادی سرمایه ها را جمع نموده و حستبهای او خالی و تمام چک ها برگشت خورده.حال خود را در دادگاه بعنوان ورشکسته معرفی کرده و به طلبکارها انگ رباخواری زده.بنظر شما در دادگاه چه باید کرد و ایشان در حال جمع آوری مدارک تقلبی دال بر ورشکستگی را اعلام میکند.

سلام و وقت بخیر. ببینید اینگونه پرونده ها رو نمیشه به این شکل مشاوره حقوقی داد. باید حتما وکیل بگیرید، مدارک پرونده رو بررسی کنه و پیگیری مراحل دادگاه باشه. اگر تمایل داشتید میتونید حضورا تشریف بیارید.

سلام. وقت بخیر.
۱) آیا
– عدم سوددهی شرکت با مسئولیت محدود برای چند سال؛ و
– عدم توانائی پرداخت مالیات عملکرد و تکلیفی؛ و
– عدم توانائی حق بیمه کارکنان؛
می تواند به اعلام ورشکستگی بینجامد؟
۲) در صورت اعلام ورشکستگی و با فرض پذیرش توسط محکمه صالحه، مسئولیت هر یک از شرکا و تبعات آن برای هر کدام چیست؟
با احترام

سلام و وقت بخیر. بله چنانچه موارد فوق مستدل باشد میتواند به صدور حکم ورشکستگی منجر شود. چنانچه شرکت ورشکسته گردد، باید مدیر تصفیه تعیین و هر کدام از شرکا به نسبت سهام خود ضامن بدهی خواهند بود. برای مشاوره حقوقی بیشتر به صورت حضوری تشریف بیارید.

وقت بخیر در شرکتی خدماتی از سال ۹۰ الی ۹۳ مدیر عامل بوده و بعد از بروز اختلاف با شرکاء شدم سهامدار (سهامی خاص) و مدیر عامل شخص دیگریست شرکت دو سال کارکرد داشته باتوجه به شکایت اداره دارایی و عدم توانایی در پرداخت می توان اعلام ورشکستگی نمود.
لطفا راهنمایی کنید

سلام وقت بخیر. ببینید در فرض سوال، دادخواست ورشکستی میتونه توسط مدیران شرکت، سهامداران، طلبکاران و یا نماینده مدعی العموم مطرح بشه. چنانچه مدیران شرکت دادخواست ورشکستگی بدن باید حتما صورتحساب دارایی و نیز دفاتر تجارتی رو اماده کنن تا بتونند ورشکستگی عادی و یا ورشکستگی به تقصیر رو اثبات کنند. در غیر این صورت متهم به ورشکستگی به تقلب خواهند بود.

چند سال عدم سوددهی شرکت سهامی خاص میتوان تقاضای انحلال شرکت اعلام نمود

سلام و وقت بخیر. انحلال به سوددهی ربطی نداره اگر خواهان انحلال هستید همه شرکا میتونید با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و یا شرکت هایی که کار ثبت شرکت و انحلال رو انجام بدین و فرایند انحلال رو انجام بدین. البته اگر کد اقتصادی دارین، انحلال منوط به دریافت مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

گروه وکلای آپادانا در بخش‌های، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. همچنین برای افرادی که نیازمند تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی هستند متون مورد نظر را توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ارائه می‌دهد. این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می شود تا متقاضیانی که کمبود وقت، کمبود بودجه و یا دوری مسافت را مراحل طرح دعاوی بورس دارا هستند نیز بتوانند از این خدمات استفاده مناسب نمایند.

اطلاعات تماس :

آدرس : تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، ساختمان گلستان، طبقه ۳ واحد شرقی، واحد ۱۱۲

شرکت هرمی چیست و چگونه از آن شکایت کنیم؟

شرکت هرمی چیست و چگونه از آن شکایت کنیم؟

امروزه با توجه به شرایط بد اقتصادی که به علل مختلف از جمله تحریم های اقتصادی، رکود، نوسان بسیار بالای قیمت کالاها و خدمات و… که بر جامعه حاکم شده است و همچنین پایین آمدن بسیاری از فعالیت های صنفی و تولیدی، مردم به جهت سرمایه گذاری و کسب سود راه های پر خطر و دارای ریسک فراوان مراحل طرح دعاوی بورس را انتخاب می نمایند.

گاهی این سرمایه گذاری، اقدام به خرید و فروش سکه و طلا و ارز است گاهی فعالیت در بازار بورس است و گاهی هم به طمع کسب سود و منفعت و زحمت کم و بی دردسر سرمایه گذاری در شرکت های هرمی را انتخاب می کنند.

در این مطلب به بررسی ابعاد و اوضاع و احوال شرکت های هرمی می پردازیم.

دسترسی آسان به مطلب

شرکت هرمی چیست؟

مطابق با قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۶۹ با اصلاحات بعدی، شرکت های هرمی عبارتند از:

تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

شرکت هرمی چیست

به عبارتی دیگر؛ شرکت های هرمی همانطور که از نامش پیداست، به شرکت هایی گفته می شود که هر عضو می بایست سرمایه ای را به شرکت پرداخت کند و در صورتی که اعضای بیشتری را به شرکت معرفی نماید که منجر به سرمایه گذاری شود درصدی به عنوان پاداش دریافت می کنند.

این اقدام به قدری ادامه پیدا می کند و گسترش می باید تابه نوعی اعضای جدید وارد شده پول پورسانت و پاداش اعضای قدیم را می پردازند و مابقی مبالغ پرداختی به راس هرم و تشکیل دهنده گروه می رسد و بدین ترتیب سرمایه اعضا به مالک یا مالکین این شرکت می رسد و چیزی عاید شرکا نخواهد شد.

حال که با شرکت هرمی آشنا شدیم می بایست به اثرات و عواقب آن پرداخته شود.

رویکرد قانونی در قبال شرکت های هرمی

شرکت هرمی به چه معناست و شکایت از شرکت های هرمی

همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، به دلیل گسترش و افزایش چشمگیر شرکت های هرمی و به تبع آن ربودن سرمایه بسیاری از شهروندان و همچنین لزوم برخورد با مرتکبین این اعمال در چارچوب قانون، قانونگذار به درستی با اصلاح قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، فعالیت در شرکت های هرمی را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

مطابق با قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تاسیس، نمایندگی، عضو گیری در شرکت های هرمی جرم می باشد و برای تعیین مجازات باید حالات مختلفی را مدنظر قرار داد.

حالت نخست به این صورت است که اقدامات شرکت هرمی به قدری وسیع و گسترده بوده است که منجر به اختلال شدید در نظام پولی، و اقتصادی کشور به وجود آمده باشد که به دلیل صدمات و لطمات وارده شخص یا اشخاص راس هرم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شوند.

حالت دوم در صورتی است که اقدامات شرکت هرمی وسیع و گسترده بوده یعنی به طور مثال زیرشاخه ها و افراد و اعضای شرکت از تعداد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده اما اختلال شدید که در مورد قبل به آن اشاره شد محقق نشده است. دراین حالت مجازات راس هرم و اعضای تشکیل دهنده حبس پنج تا بیست سال خواهد بود.

حالت سوم در صورتی است اقدامات شرکت هرمی در حد وسیع و کلان نبوده و این امر به این معنی نخواهد بود که این عمل وصف مجرمانه ندارد بلکه حاکی از آن است که، در مجازات سرشاخه و راس هرم نسبت به دو مورد قبل کمتر خواهد و به حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

طریقه اقدام و طرح شکایت علیه شرکت هرمی

در خصوص موارد ذکر شده لازم است که به چند نکته پرداخته شود:

 • تشخیص میزان و تاثیر اختلال در نظام اقتصادی بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد. و مواردی از جمله میزان مال برده شده، اموال به جای مانده، اعضای شرکت هرمی و… در تشخیص این امر تاثیر گذار است.
 • علاوه بر موارد ذکر شده قاضی مکلف است دستور به بازگرداندن اموال برده شده از اعضا و جزای نقدی معادل مال برده شده را صادر نماید.
 • همچنین ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جزای نقدی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

طریقه اقدام و طرح شکایت علیه شرکت هرمی

افراد مالباخته پس از برچیده شدن شرکت هرمی و آگاهی از بردن مال، مستاصل شده و نمی توانند به درستی تصمیم گیری کنند.

در این خصوص باید بیان داشت جدای از مطلع کردن پلیس که امری بدیهی است می بایست در دادسرای محل وقوع شرکت هرمی اقدام به طرح دعوا نمود.

از آنجایی که رسیدگی کیفری در نظام قضایی ایران دو مرحله ای است. پس از ثبت شکایت و انجام تحقیقات توسط بازپرس پرونده در دادسرا، در صورت وجود ادله و اثبات وقوع این جرم، بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی و در صورت ضرورت قرار بازداشت موقت و یا دستور ممنوع الخروجی از کشور متهمین را صادر و پرونده را به دادگاه منتقل می نماید.

و دادگاه پس از بررسی موضوع، در صورت لزوم پس از انجام تحقیقات مجدد از متهم یا متهمین و اخذ دفاعیات و نظر به نوع جرم اقدام به صدور رای می نماید.

لازم به ذکر است لازم نیست حتما جهت ثبت شکوائیه به دادسرا مراجعه کرد، بلکه کافیست با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی و ارائه مستندات و پرداخت هزینه دادرسی (حدودا معادل چهل هزار تومان) اقدام به ثبت شکواییه نمایند.

شرکت هرمی یعنی چه و شکایت از شرکت هرمی

شرکت های هرمی در رویه قضایی(نمونه رای صادره)

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به این که جرائم مرتبط با تاسیس و عضو گیری بسیار شایع شده است جهت آشنایی با آرا صادره در خصوص جرائم مرتبط با شرکت های هرمی به ذکر چند مورد از آرا صادره در این خصوص پرداخته می شود.

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان ۱٫ ی. ۲٫ م ۳٫ ر. متهم هستند به عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی گلدکوئیست و کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، گزارش مرجع انتظامی در خصوص دستگیری هر سه متهم و نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا که مؤید فعالیت هرمی متهمین و کسب درآمد از این طریق می‌باشد و نظر به این‌که از سوی وکلای متهم ردیف سوم دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیامده و متهمین ردیف اول و دوم در مرحله دادرسی حضور نیافته‌اند، دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز دانسته و با استناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی شصت هزار دلار هر یک از متهمین ردیف‌های دوم و سوم را با رعـایت بنـد ۵ مـاده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضع خاص آنان به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و نیز ده میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی محکوم و اعلام می‌دارد.

رأی صادره نسبت به متهمین ردیف‌های اول و دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در ایـن دادگـاه و نسبـت به متهم ردیف سوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

در خصوص اتهام آقای ع.س. فرزند غ. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای س.الف. فرزند ع. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات متهم در دادسرا، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرای مربوطه و این‌که دفاعی از سوی متهم به عمل نیامده با در نظر گرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد، لذا دادگاه به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

شرکت های هرمی در رویه قضایی(نمونه رای صادره)

نتیجه گیری مبحث شرکت هرمی

در خاتمه بحث و به عنوان نتیجه گیری از آنچه که گفته شد، باید بیان شود که جرائم مرتبط با شرکت های هرمی شباهت بسیاری با جرم کلاهبرداری داشته، برای مثال در جرم کلاهبرداری همانند شرکت های هرمی افراد مال باخته مراحل طرح دعاوی بورس با رضایت کامل و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی مال خود را به مجرم تسلیم می نمایند.

درثانی در جرم کلاهبرداری همانند شرکت های هرمی ،افراد به واسطه فریب، حیله و… مجرم مال خود را با اختیار و رضایت کامل به مجرم تسلیم می کنند.

در جرائم مرتبط با شرکت های هرمی ممکن است نسبت به افراد و گروه های مختلف احکام متفاوت صادر شود.

که در این خصوص میزان مال برده شده، تعداد مالباختگان و… موثر است.

سوالات رایج

در کدام دادگاه به جرایم شرکت های هرمی رسیدگی خواهد شد؟

به دلیل اهمیت مراحل طرح دعاوی بورس این جرائم و ضربه ای که ممکن است به اقتصاد کشور وارد شود به این جرائم در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

آیا جرائم مربوط به شرکت های هرمی قابل تعلیق است؟

چنانچه اموال برده شده کمتر از یک صد میلیون ریال باشد قابل تعلیق خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.