تعریف اوراق مضاربه


صکوک

صکوک مضاربه در مراحل نهایی به سر می‌برد

اوراق مضاربه قراردادی میان یک صاحب سرمایه و عامل است که از این طریق صاحب سرمایه، نقدینگی لازم را به منظور مدیریت به عامل ارائه می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا عربی، رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق صکوک مضاربه بیان داشت: اوراق مضاربه قراردادی میان یک صاحب سرمایه و عامل است که از این طریق صاحب سرمایه، نقدینگی لازم را به منظور مدیریت به عامل ارائه می کند.

او در این خصوص افزود: در قرارداد مضاربه، هر کدام از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند اما در صورت بروز هر یک از عوامل زیر فسخ یک قرارداد ممکن نخواهد بود.

او در خصوص این عوامل گفت: هر دو طرف برای مدتی معین قرارداد مضاربه را به امضا برسانند و در قرارداد ذکر کنند که در مدت مشخصی نباید قرارداد از هر دو طرف فسخ شود و موضوع قرارداد باید همانی باشد که در قرارداد نوشته شده و خارج از آن حیطه نباشد.

عربی در این خصوص اضافه کرد: مضاربه مطلق، یکی از انواع اوراق مضاربه است که طی آن صاحب سرمایه به عامل اجازه می‌دهد تا سرمایه مربوط به قرارداد را بدون هیچ گونه محدودیتی مدیریت کند.

رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان داشت: نوع دیگر اوراق مضاربه ، مضاربه خاص است که طی آن یک سری محدودیت‌ها از سوی صاحب سرمایه برای عامل اعمال می‌شود که این محدودیت‌ها می‌تواند در خصوص مکان یا مدت زمان سرمایه‌گذاری، نوع پروژه و سرمایه‌گذاری باشد.

او در خصوص مضاربه عام اظهار داشت: اوراق مضاربه عام نیز از دیگر انواع اوراق مضاربه قلمداد می‌شود که آزادی عمل بیشتری داشته و سرمایه‌گذاری مختص به کالا با عنوان خاصی نمی شود.

این در حالی است که، کمیته فقهی با انتشار اوراق مضاربه سرمایه گذاران را به طور کامل در سود و زیان سرمایه‌گذاری مشارکت داده است و به جای سود علی‌الحساب، پس از تعیین سود و زیان قطعی با سرمایه‌گذاران تسویه می‌کند.

بر این اساس، دیدگاه کمیته فقهی در خصوص سود این اوراق، محاسبه و تسویه سود و زیان قطعی به سرمایه گذاران بود، به عبارتی به جای استفاده از فرایند و ساز و کار سود علی الحساب از سودهای قطعی استفاده شود.

تاکید کمیته فقهی در انتشار اوراق مضاربه مشارکت و همراهی سرمایه گذار با سود و زیان بود یعنی اگر سودی محقق شود طبق نسبتی که از ابتدا طرفین (بانی و سرمایه گذاران) اعلام کردند، آن سود پرداخت می شود و اگر خسارت و زیانی از محل آن فعالیت بازرگانی حاصل شود بعد از محاسبه سرمایه گذاران زیان های احتمالی را نیز باید تقبل کنند.

در اوراق مرابحه از عقد مرابحه استفاده می‌شود که نرخ سود در آن قطعی و معین است در نتیجه سرمایه گذار نرخ سود قطعی دریافت می کند اما در مضاربه نرخ قطعی و ثابتی در کار نیست بلکه سرمایه‌گذار باید تا زمان روشن شدن سود و زیان قطعی در صورت های مالی منتظر بماند و بعد از اینکه سود و زیان قطعی مشخص شد با آنها تسویه می شود.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق مضاربه و تعیین سقف نرخ سود

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تشریح جزئیات جلسه این کمیته گفت: کمیته فقهی با انتشار اوراق مضاربه با تعیین سقف نرخ سود موافقت کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته با محوریت انتشار اوراق مضاربه در بازار سرمایه کشور گفت: در این جلسه گزارشی از حضور نایب‌رئیس کمیته فقهی سامان بورس و اوراق بهادار در چهاردهمین اجلاس علمای شریعت در حوزه مالی اسلامی ارائه شد و درباره محورهایی که در آن جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفته بود صحبت شد.

تدوین دستورالعمل اوراق مضاربه

وی با اشاره به گزارش کمیته فقهی درباره اوراق مضاربه ادامه داد: پس از این موضوع، گزارشی درباره ساختار انتشار اوراق مضاربه در بازار سرمایه و پیشنهادهای اصلاحی که درباره فرایند انتشار این اوراق مطرح است ارائه شد.

پیره درباره وضعیت انتشار اوراق مضاربه در بازار سرمایه سایر کشورها اظهار کرد: اوراق مضاربه یکی از انواع اوراق بهاداری است که در برخی از بازارهای سرمایه سایر کشورها منتشر شده و در بازار سرمایه ما هم با رعایت ملاحظات فقهی، دستورالعمل این اوراق تدوین شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

مخالفت با استفاده از دو اختیار معامله در انتشار اوراق مشارکت

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: نکته‌ای که درباره اوراق مضاربه در کمیته فقهی بحث شد این موضوع بود که آیا امکان انتشار اوراق مضاربه با تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود برای سرمایه‌گذاران و ناشر وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر سؤالی که مطرح شده بود این بود که از آنجا که مطابق مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، انتشار اوراق سَلَف همراه با دو اختیار معامله، از جنبه ملاحظات فقهی جایز است آیا اوراق مضاربه هم می‌تواند با سازوکاری مشابه اوراق سَلَف، به گونه‌ای منتشر شود که بانی و سرمایه‌گذاران در ابتدای انتشار اوراق از این موضوع مطلع شوند یا نه؟

درباره اوراق مضاربه، کمیته فقهی با تعیین سقف انتشار برای سرما‌یه‌گذاران موافقت کرد اما در ادامه جلسه مباحثی در خصوص تعیین حداقل نرخ سود در این اوراق مطرح شد و در نهایت قرار بر این شد که جمع‌بندی مطالب با اصلاحاتی که انجام می‌گیرد مجدداً به کمیته فقهی ارائه شود تعریف اوراق مضاربه

وی افزود: با توجه به اینکه کمیته تخصصی فقهی با مصوبه خود درباره اوراق سَلَف با این موضوع موافقت کرده بود اما درباره اوراق مشارکت با استفاده از دو اختیار معامله در انتشار اوراق مشارکت موافقت نکرده بود لذا موضوع سومی که در کمیته فقهی مطرح شد اوراق مضاربه بود.

دیدگاه کمیته فقهی درباره انتشار اوراق مضاربه با تعیین سقف نرخ سود

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: درباره اوراق مضاربه، کمیته فقهی با تعیین سقف انتشار برای سرما‌یه‌گذاران موافقت کرد اما در ادامه جلسه مباحثی در خصوص تعیین حداقل نرخ سود در این اوراق مطرح شد و در نهایت قرار بر این شد که جمع‌بندی مطالب با اصلاحاتی که انجام می‌گیرد مجدداً به کمیته فقهی ارائه شود.

پیره در پایان اظهار کرد: بنابراین مطابق با آنچه در این جلسه کمیته تعریف اوراق مضاربه فقهی جمع‌بندی شد انتشار اوراق مضاربه با تعیین سقف نرخ سود از نظر ملاحظات فقهی بلامانع اعلام شد اما درباره کف نرخ سود قرار شد بحث و تبادل نظر بیشتری صورت بگیرد.

صکوک چیست؟( 10 مورد از انواع صکوک)

صکوک و انواع آن

صکوک چیست و انواع آن کدامند. این سوال شاید برای تمامی سرمایه گذاران و معامله گرانی که با بانک ها اسلامی و غیر اسلامی معامله می کنند، پیش آمده باشد. به طور کلی باید بگوییم منظور از صکوک، اوراق قرضه اسلامی است که برای انجام معامله با بانک های اسلامی در کشورهای بحرین، مالزی، قطر و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

منظور از صکوک چیست و انواع آن کدام است؟

در دنیا کشورهای اسلامی بسیاری وجود دارند که در زمینه بازارهای مالی معامله می کنند. اما در این دسته از کشورها تنها خرید و تعریف اوراق مضاربه فروش و معامله اوراق قرضه متداول نبوده و از ابزارهای دیگری نیز استفاده می شود. صکوک از جمله ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه کاربرد دارد.

صکوک

صکوک

اما آیا می دانید،

صکوک چیست؟

دولت ها و شرکت ها اسلامی فعال زیادی در دنیا وجود دارند، که برای انجام معامله و خرید و فروش از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. از جمله ابزار متداولی که شرکت های اسلامی در کشورهای غیر اسلامی اقدام به استفاده از آنها برای تامین مالی و مدیریت بدهی های خود می نمایند، باید به صکوک اشاره کنیم. صکوک نوعی اوراق قرضه به شمار می روند که در طی سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

صکوک چیست؟

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود. Tabnak

این که بدانید منظور از صکوک می تواند به شما کمک کند تا بدانید از این ابزار برای انجام معامله در چه زمینه هایی استفاده می شود. تا پایان سال 2006 میلادی، ارزش صکوک منتشر شده در بازارهای مالی بالغ بر 50 میلیارد دلار بود. بیشترین کشورهایی که از این اوراق و ابزار برای معاملات خود استفاده می کنند نیز، کشورهایی همچون مالزی، آلمان، بحرین، قطر و موارد دیگر هستند.

صکوک چیست

صکوک چیست

معنای اوراق قرضه اسلامی و صکوک چیست؟

به طور کلی می توانیم اوراق قرضه اسلامی یا صکوک را نوعی اوراق بهادار مبتنی بر دارای به شمار آوریم، که قابلیت معامله در بازارهای ثانویه را دارند. این اوراق متغیر بوده و بر اصول شریعت پایبند هستند. صک در زبان عربی به معنای چک یا نوشته بدهکار است، و به همین دلیل اوراق قرضه اسلامی نیز با نام صکوک شناخته می شوند.

اگر بخواهیم در مورد مفهوم صکوک اطلاعات مناسب و دقیقی به دست آوریم، باید بگوییم که این اوراق و ابزار جدید در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند، و به هیچ عنوان مبتنی بر بهره در بانکداری معمولی نیستند. یعنی می توانیم از این اوراق به عنوان ابزاری منطبق بر قوانین شریعت اسلام یاد کنیم.

که صکوک اوراق بهاداری با پشتوانه مالی هستند، که باید حتما از ارزش برخوردار باشند. نمی توان از این اوراق برای فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه استفاده کرد. بلکه صکوک منابع مالی معتبری هستند که دارایی های فیزیکی شرکت های خاص را به خود جذب می کنند.

اوراق قرضه اسلامی

اوراق قرضه اسلامی

صکوک برای اولین بار در سال 2002 توسط بانک اسلامی پیشنهاد داده شد. پس از آن با معرفی انواع صکوک، نهادهای مالی اسلامی اقدام به استفاده از آنها در معاملات خود نمودند. از جمله انواع صکوک که می توانیم به آنها اشاره کنیم، عبارتند از:

 1. صکوک مرابحه
 2. صکوک مالکیت دارایی های که در آینده قرار است ساخته شود
 3. صکوک حق الامتیاز
 4. صکوک صلم
 5. صکوک مالکیت منافع دارایی های موجود
 6. صکوک مزارعه
 7. صکوک اجاره
 8. صکوک مضاربه
 9. صکوک مساقات
 10. صکوک مشارکت
 11. و موارد دیگر

از میان تمامی صکوک یاد شده، صکوک اجاره و مرابحه و مضاربه و سلم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. اما آیا می دانید معنای انواع صکوک چیست ؟ به معرفی دو نمونه از صکوک در این مطلب خواهیم پرداخت.

منظور از صکوک مرابحه چیست؟

مرابحه به عنوان یکی از انواع صکوک، روش معامله ای است که سالهای زیادی است که رواج دارد. در این نوع معامله معمولا فروشنده باید قیمت تمام شده کالا را به خریدار یا مشتری اعلام کند، و برای فروش آن نیز می تواند مبلغی را به عنوان سود به آن افزوده و کالا را به فروش برساند.

لازم به ذکر است که اوراق مرابحه نیز به عنوان اوراق قرضه اسلامی خود دارای انواع گوناگون دیگری هستند. به گونه ای که این نمونه از اوراق بسته به نوع معامله طراحی و منتشر می شوند. در اصل اوراق مرابحه را باید اوراق بهاداری به شمار آوریم، که دارندگان آنها مالک دارایی های مالی به شما می روند که طبق قرارداد مرابحه حاصل شده باشد.

این اوراق مرابحه هم ممکن است در بازار ثانویه خرید و فروش شوند، و هم ممکن است نرخ سود ثابت داشته باشند. پس پیش از اقدام به انجام معامله با اوراق قرضه اسلامی، بهتر است در مورد صکوک اطلاعات دقیقی به دست آورید.

بانکدارای اسلامی

بانکدارای اسلامی

منظور از صکوک اجاره چیست؟

از نمونه های دیگر اوراق قرضه اسلامی که می توانیم به آن اشاره کنیم، صکوک اجاره است. این اوراق بهادار طبق عقد اجاره منتشر شده و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آنها است. افرادی که دارای اوراق صکوک اجاره هستند، حق دارند از منافع یک یا مجموعه ای از دارایی هایی که به شخص دیگری منتقل نموده اند، بهره مند شوند.

صکوک اجاره را در چه معاملاتی استفاده می کنند، کافیست وارد بازار معامله شوید. خریداران این نمونه از اوراق در اصل مالک بخشی از دارایی ها هستند که آن را برای استفاده به شرکت اجاره داده اند. به این ترتیب از اجاره بهای آن سود دریافت می کنند.

تفاوت و تشابه اوراق قرضه با صکوک چیست؟

اوراق قرضه و صکوک دو ابزار متفاوت در بازارهای مالی هستند، که هر یک از آنها دارای تشابه و تفاوت هایی هستند. از جمله مهمترین تفاوتی که می توانیم در مورد این دو اوراق بیان کنیم، این است که اوراق صکوک مبتنی بر دارایی های ملموس و فیزیکی هستند. یعنی افرادی که دارای اوراق صکوک هستند، در اصل مالک مشاع یک دارای مشخص و منافع حاصل از آن دارایی خواهند بود.

صکوک

صکوک

در حالی که اوراق قرضه تنها گواهی تعهدی به شمار می روند که به عنوان بدهی به سرمایه گذار پرداخته می شود. یعنی این اوراق بیانگر آن است که صادر کننده به شخص دارنده اوراق قرضه بدهکار است. این دو اوراق تفاوت های دیگری نیز با یکدیگر دارند، که از جمله آنها باید به ارزش و اعتبار اوراق صکوک اشاره کنیم.

تعریف اوراق مضاربه

021-88536880 (512)
با ما تماس بگیرید

 • دوره‌های آموزشی
 • سنجش آنلاین سواد مالی
 • آموزش سواد مالی
 • راهنمای ثبت نام
 • برگزاری آزمون
 • دریافت گواهینامه
 • سؤالات متداول
 • تماس با ما
 • شبکه‌های اجتماعی
 • درخواست همکاری
بازار مالی - اسلامی

در این مطلب، بازار متعارف و بازار اسلامی توضیح داده می‌شود و در ادامه انواع ابزارهای مالی اسلامی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲ نوع بازار سرمایه در کشورهای مختلف وجود دارد:

- بازار متعارف ( Conventional Market )
- بازار اسلامی ( Islamic Market )

بازار متعارف مثل بازارهای معمول دنیاست در حالی که بازار اسلامی که در ایران، سودان، مالزی و برخی دیگر از کشورها وجود دارد به این شکل است که در صورتی که نهاد، شرکت و یا صندوقی با موضوع فعالیت جدید بخواهد تشکیل شود، نهاد ناظر توسط کمیتۀ فقهی یا شورای فقهی، اسلامی بودن یا نبودن آن‌ها را تعریف اوراق مضاربه مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بازار اسلامی، اوراق مالی اسلامی معامله می‌شود که به آن‌ها صکوک نیز گفته می‌شود. در کسب و کارها طبق شریعت اسلام، افراد با یکدیگر مشارکت می‌کنند. به این نوع عقد، عقد مشارکتی گفته می‌شود و جزء عقود اسلامی است. عقد مشارکتی به این معناست که اگر افراد با یکدیگر وارد کسب و کار شوند و یک طرف هزینه را متقبل کرده و طرف دیگر مسئولیت انجام کار را بر عهده گیرد، در صورتی که سود یا زیانی در نتیجۀ این عقد حاصل شود، هر دو طرف در سود و زیان ایجاد شده شریک هستند.

انواع ابزارهای مالی اسلامی

ابزارهای غیرانتفاعی: ابزارهایی هستند که در پی استفاه از آن افراد به دنبال کسب سود نیستند.
- اوراق وقف: یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که شخص با خریداری آن‌ها در عام‌المنفعۀ بزرگی شرکت می‌کند که هیچ سودی از این مشارکت خود دریافت نمی‌کند و علاوه بر این تمام مالی که در این مشارکت به وجود آورده را وقف کار خیر و ثواب می‌کند.
- اوراق قرض‌الحسنه: اوراق قرض‌الحسنه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود و به موجب آن ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آن‌ها به دارندگان اوراق، بدهکار است و باید در سررسید به آنان بپردازند.

ابزارهای انتفاعی: ابزارهایی که در پی استفاده از آن افراد به دنبال کسب سود هستند.
- ابزارهایی با بازدهی معین: ابزارهایی هستند که سود مشخص دارند؛ مانند اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق جعاله.
- ابزارهایی با بازدهی انتظاری: ابزارهایی هستند که سود متغیر دارند؛ مانند اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات.

ریسک‌های انتشار صکوک

صکوک به‌عنوان یکی از محصولات اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، جمع کلمه عربی «صک» و معرب واژه چک در زبان فارسی بوده و نوعی اوراق بهادار اسلامی جایگزین اوراق قرضه است که با درگیرکردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.

صکوک طبق استاندارد شماره 17 سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، عبارتست از گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی یا ذی‌نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود. بر این اساس، صکوک به 14 نوع صکوک اجاره، سلم، استصناع، مرابحه، مشارکت، مضاربه، نماینده سرمایه‌گذاری، مزارعه، مساقات، ارائه خدمات، حق‌الامتیاز، مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، مالکیت منافع دارایی‌های موجود و مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، طبقه بندی می‌شود. در این مقاله انواع ریسکهای انتشار صکوک معرفی و تشریح شده اند.

ریسک‌های انتشار صکوک
واژه ريسك به عدم قطعيت يا ایجاد تغيير در پی برخی اتفاق ها يا تصميم ها اشاره دارد. در حقیقت ريسك، ناشي از امكان انحراف نسبت به نتيجه مورد انتظار می باشد. امور سرمایه گذاری و رشد اقتصادي بدون پذیرش ريسك امکانپذير نمی باشد. يكي از مفاهيم بنيادي در مباحث سرمايه گذاري و جزء لاينفك فعاليت در بازارهاي مالي، ريسك است.

ریسک در ابزارهاي مالی اسلامی در اثر عوامل گوناگونی مانند تغییر شاخص هاي اقتصادي و مالی نظیر سطح قیمت ها، نرخ ارز و یا مسائل غیراقتصادي و غیرمالی نظیر نیروي انسانی و قوانین ایجاد می شود. ریسک صکوک از ابعاد مختلفی طبقه بندی می شود. در این مقاله ریسک صکوک به دو دسته ریسک مشترک و ریسک اختصاصی طبقه بندی شده است. با توجه به آمارها، اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه و سلف پرکاربردترین ابزارهاي تأمین مالی اسلامی در جهان هستند. از جمله مهم ترین ریسک هاي مشترك این اوراق می توان به ریسکهای اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی، تورم، بازار، شریعت و عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی اشاره داشت.

ریسک اعتباري: عبارتست از خطر ناموفق بودن طرف قرارداد در اجراي به موقع و کامل تعهدات خود، مطابق با مفاد قرارداد. طبق نظر کارشناسان امر، اوراق سلف، بیشترین ریسک اعتباري و اوراق مضاربه و مشارکت کمترین ریسک اعتباری را دارا هستند. ریسک اعتباری در اوراق سلف به دلیل اینکه سرمایه گذار در ابتداي قرارداد، کل مبلغ قرارداد را در اختیار ناشر قرار دهد و کالا یا وجه مورد نظر را بعداً دریافت می کند، بیشترین میزان و در اوراق مشارکت و مضاربه به دلیل اینکه دو طرف قرارداد در سود و زیان شریک هستند، کمترین میزان است.

ریسک نقدشوندگی: عبارتست از سهولت معامله در بازاري خاص. طبق نظر کارشناسان، اوراق سلف، بیشترین و اوراق اجاره و مرابحه کمترین میزان ریسک نقدشوندگی را دارا هستند. ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف به دلیل حرمت شرعی خرید و فروش اوراق سلف در بازار ثانویه بیشترین و در اوراق اجاره و مرابحه، به دلیل داشتن سود ثابت و نبود ابهامات شرعی درباره بازار ثانویه این اوراق، کمترین است.

ریسک عملیاتی: عبارت است از ریسک زیان هاي منتظره یا غیرمنتظره ناشی از شکست یا نقص درفرایندها، منابع انسانی، عملکرد نامناسب و فناور. طبق نظر کارشناسان، اوراق مضاربه، بیشترین و اوراق مرابحه کمترین ریسک عملیاتی را دارا هستند. ریسک عملیاتی در اوراق مضاربه به دلیل سود انتظاری این اوراق و اینکه در پایان با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و میزان سود حاصله تقسیم می شود، بیشترین و در اوراق مرابحه، به دلیل ساختار ساده و واضح، کمترین میزان است.

ریسک تورم: عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که سطح عمومی قیمت ها به طور بی تناسب، مداوم و معمولا به صورت برگشت ناپذیر، افزایش می یابد.طبق نظر کارشناسان امر، ریسک تورم در اوراق مرابحه بیشترین و در اوراق مضاربه کمترین میزان است.

ریسک بازار: عبارتست از ریسک ایجاد شده از ابزارها و دارایی هاي معامله شده در بازار. ، اوراق مضاربه و مشارک به دلیل اینکه بیشترین تأثیر را از ریسک ابزارهاي سرمایه، نرخ بهره و نرخ ارز تعریف اوراق مضاربه می گیرند، بیشترین ریسک بازار را دارا هستند و اوراق مرابحه و اجاره با توجه به داشتن سود ثابت و کمترین تأثیر از ریسک هاي نرخ بهره و نرخ ارز، داراي کمترین ریسک بازار هستند.

ریسک شریعت:ریسک شریعت در دو سطح نوع عقد و ماهیت قرارداد ابزار مالی اسلامی و نوع طراحی هر ابزار مالی اسلامی جایگاه دارد. به همین دلیل، اوراق سلف به دلیل برخی ابهامات شرعی بیشترین ریسک شریعت را دارا است و اوراق اجاره و مضاربه، داراي کمترین ریسک شریعت هستند.

ریسک عدم جمع آوري وجوه به میزان کافی: بیشترین ریسک عدم جمع آوري وجوه در اوراق سلف، اجاره و مرابحه است زیرا در این اوراق، بحث پیش خرید یا اجاره مطرح است که بایستی وجوه به میزان کافی جمع آوري شود تا قرارداد را منعقد گردد ولی در اوراق مضاربه و مشارکت که بحث تجارت و شراکت مطرح است و نیازی جمع آوری دقیق مبالغ نمی باشد، کمترین ریسک وجود دارد.

هر یک از صکوک ریسکهای اختصاصی نیز دارند. به عنوان مثال اوراق اجاره دارای 15 نوع ریسک می باشد که به دلیل مفصل بودن مبحث از معرفی آنها در این مقاله اجتناب می شود. ریسکهای اختصاصی اوراق صکوک بطور خلاصه در جدول ذیل نمایش داده می شود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.