استراتژی عرضه و تقاضا


هر لمس منطقه باعث ضعف آن می شود

برآورد منابع انسانی مورد نیاز(تقاضا برای منابع)

در تعریف برنامه ریزی منابع انسانی گفته شد که هدف تعیین افراد مناسب، با مهارت مناسب، برای نقش و جایگاه مناسب، در زمان درست ، با هزینه مناسب می باشد. با توجه به این تعریف اصلی به نام rights ایجاد شده که شما ۵بخش می باشد که می توان از آن در برآورد تقاضا استفاده کرد

 1. right shape / people: یعنی تعیین افرادی متناسب با اهداف و فرهنگ سازمان و ویژگی های جمعیت شناختی مورد نیاز
 2. right skil: تعیین افراد دارای قابلیت ها و مهارت های مورد نیاز برای آینده
 3. right size: تعداد افراد برای مشاغل و مهارت های مورد نیاز
 4. right location: دسترسی و استفاده از افراد با قابلیت مناسب در موقعیت جغرافیایی مشخص و مناسب
 5. right cost به معنی تعیین منابع انسانی با حفظ اثربخشی نسب هزینه کارکنان به بودجه تخصیص یافته به آموزش، کارمندیابی، توسعه و جبران خدمات کارکنان

روش های براورد تقاضای منابع انسانی

 • روش های دلفی و گروه اسمی
 • روش روند یابی
 • روش نسبت یابی
 • قضاوت مدیریتی
 • تحلیل همبستگی و نقاط پراکنش
 • تحلیل رگرسیون
 • روش شبیه سازی
 • تحلیل زنجیره مارکف

پیش­بینی تقاضا، فرایند تخمین تعداد افراد ، مهارت­ها و شایستگی­های مورد نیاز در آینده می­باشد. مبنای این پیش­بینی، بودجه سالیانه و طرح کسب و کار می­باشد که تبدیل به سطوح فعالیت برای وظیفه یا واحد سازمانی می­شوند. مثلا در یک شرکت تولیدی بودجه فروش می­تواند به طرح تولید تبدیل شود و بر این اساس تعداد و نوع تولیدات هر دوره مشخص شود.
در این مرحله سازمان ابتدا تقاضا برای محصولات سازمان را برآورد و سپس منابع انسانی لازم برای پاسخگویی به این تقاضا تعیین می‌شود.
در کنار سطح تقاضا برای محصولات سازمان، باید عوامل زیر در برآورد منابع انسانی در نظر گرفته شود:
برآورد تعداد افرادی که در اثر اخراج، استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت و غیره سازمان را ترک می‌کنند؛
میزان تطبیق قابلیت‌های کارکنان فعلی با قابلیت‌های مورد نیاز در آینده؛
تنوع در محصولات، بازارها و فناوری.

روش دلفی و گروه اسمی

یکی از روش‌های ساده و عملی برای پیش‌بینی منابع انسانی، تجمع گروهی از متخصصان است که بر اساس تجربیات، حدس‌ها، شهود و ارزیابی‌های ذهنی خود از شاخص‌های صنعت و بازار کار، منابع انسانی آینده سازان را برآورد می‌کنند.
در روش دلفی اعضای گروه بدون اینکه رویارویی مستقیم داشته باشند از نظرات هم با خبر می‌شوند. کارایی روش دلفی در این است که اعضا از هویت یکدیگر آگاه نباشند و ندانند چه کسانی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند.در روش دلفی این مراحل طی می‌شود:

 1. برای هر یک از اعضای گروه به طور جداگانه و محرمانه، پرسشنامه‌ای ارسال می‌شود که در آن مسئله‌ای عنوان و از اعضا خواسته می‌شود راه‌حل‌های خود را بنویسند و بدون ذکر نام خود، پرسشنامه را عودت دهند
 2. بر اساس نظرات گردآوری و خلاصه شده، پرسشنامه جدیدی تنظیم و مجدداً برای اعضا ارسال می‌شود و اعضا، پرسشنامه دوم را تکمیل می‌کنند و عودت می‌دهند.
 3. این مراحل آن‌ قدر تکرار می‌شود که نظرات اعضا تا حد امکان به هم نزدیک شود و راه‌حل مشترکی به دست آید.

با این روش مدیران منابع انسانی می‌توانند نیازهای استخدامی سازمان را شناسایی کنند. کسانی که در زمینه برنامه‌ریزی سابقه و تخصص دارند شناسایی و به عنوان اعضای گروه انتخاب می‌شوند و پرسشنامه پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی، معمولاً در پنج سال آینده، برای اعضای گروه ارسال می‌شود. مراحل سه‌گانه بالا طی و اطلاعات پرسشنامه‌ها چندین بار جمع‌آوری، تلخیص، بازبینی و اصلاح می‌شود تا نیل به راه‌حل‌های مشترک میسر گردد.

روش گروه اسمی که در آن برآوردهای فردی در جلسات طوفان مغزی گروهی تکمیل می‌شود، روش‌های مناسبی برای برآورد تقاضای منابع انسانی‌اند.

روش روندیابی :پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی آینده را می‌توان با مطالعه استخدام شدگان در سال‌های گذشته انجام داد احتمال ادامه این روند می‌تواند مبنای پیش‌بینی نیازهای آتی منابع انسانی قرار گیرد

در روش نسبت‌یابی از طریق نسبت‌میان یک یا چند عامل معین مثل حجم فروش و تعداد افراد مورد نیاز می‌توان منابع انسانی لازم را پیش‌بینی کرد

قضاوت مدیریتی :مدیران بر اساس حجم کاری آینده خود، تصمیم می گیرند به چه تعداد افراد نیاز دارندبه این روش ممکن است دو نوع پیش بینی استراتژی عرضه و تقاضا وجود داشته باشد:

 • یک رویکرد bottom –up که مدیران صف تعداد افراد مورد خود را برای کسب موافقت به مدیران ارشد پیشنهاد می کنند
 • در رویکرد top-down تعداد به وسیله مدیران ارشد که احتمالا پیشنهادی از سوی واحد HR می باشد، به مدیران واحد داده می شود. این پیش بینی ها به وسیله مدیران واحدها بررسی می شود

روش شبیه‌سازی. روش دیگر برای پیش‌بینی منابع انسانی در آینده روش شبیه‌سازی است که نسبت به سایر روش‌ها پیچیده‌تر است. در روش شبیه‌سازی با ساختن مدل‌هایی که به طور مصنوعی شرایط واقعی دنیای خارج را منعکس می‌کنند می‌توان مسائل را مطالعه نمود و با استفاده استراتژی عرضه و تقاضا از رایانه با وارد کردن متغیرهای زیاد و با انجام آزمایش‌های مختلف، نتایج را بررسی و اثر هر متغیر را در مدل تجربه و مشاهده کرد.
تحلیل زنجیره مارکف. در این روش، ماتریسی برای نشان دادن احتمال جابه‌جایی کارکنان از یک شغل به شغل دیگر یا ترک سازمان ترسیم می‌شود. روش مارکف تحلیل خود را از سطح کارکنان از زمانی به زمان دیگر نشان می‌دهد. برای مثال وقتی سطوح فعلی کارکنان در اول امسال به مدل وارد می‌شود، وضعیت را در آخر سال یا دو سال بعد تحلیل می‌کند و برای مدیران نشان می‌دهد.

تحلیل همبستگی: به معنی برررسی رابطه میان دو متغیر. مثلا اگر بین میزان فعالیت در سازمان و تعداد افراد مورد نیاز رابطه وجود داشته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تغییر میزان فعالیت مورد نظر، تعداد افراد مورد نیاز چقدر خواهد بود

تحلیل رگرسیون: در روش رگرسیون با استفاده از اطلاعاتی که در مورد متغیر مستقل وجود دارد متغیر وابسته را پیش‌بینی می کنیم. مثلا میزان تولید و حجم فروش ما متغیر مستقل هستند و بر اساس آنها ما متغیر وابسته که تعداد کارکنان هست رو مشخص می کنیم.فرمول تعریف می شود، اینکه برای تولید یک میزان مشخص بازده هر فرد چقدر است و براساس آن تعداد مورد نیاز مشخص می شود.

برآورد عرضه منابع انسانی

برآورد عرضه از منابع داخلی:

 • فهرست موجودی شایستگی ها
 • جدول جایگزینی
 • برآورد سرپرست
 • روش دلفی

برآورد عرضه منابع خارجی:

 • وضعیت عمومی اقتصادی
 • بازارهای کار

بعد از تعیین کمیت، کیفیت، مهارت‌ها و شایستگی‌ها و… مورد نیاز باید منبع تامین منابع انسانی مورد نیاز مشخص شود( داخلی یا خارجی باشد):
روش های براورد عرضه از منابع داخلی:
فهرست موجودی شایستگی‌ها. برای تامین منابع انسانی از داخل یک روش فهرست موجودی شایستگی‌ها است . اینکه در حال حاضر چه افرادی با چه دانش، مهارت و قابلیتی در سازمان هست. جمع‌آوری اطلاعات درباره مهارت‌ها از طریق فرم‌هایی صورت می‌گیرد که در آنها سؤالات عمومی همچون سطح تحصیلات، تجربیات، مهارت‌های فرد و سؤالات تخصصی مطرح می‌شود، و با بررسی آنها می‌توان قابلیت ارتقا، توانایی و استعداد، جنبه‌های شخصیتی و سایر خصوصیات فرد را شناخت و آمادگی او را برای پذیرش مسئولیت در پست‌های بالاتر ارزیابی کرد.

جدول جایگزینی. با استفاده از اطلاعات فهرست موجودی مهارت‌ها جدول جایگزینی ترسیم می‌شود. در این جدول که در واقع همان نمودار سازمانی است عنوان شغل، نام شاغل فعلی آن و همچنین نام کسانی که می‌توانند در آینده جانشین او شوند قید می‌شود. جدول جایگزینی تصویر کاملی از وضعیت افراد در سازمان به مدیر ارائه می‌دهد و به وسیله آن می‌توان وضعیت استراتژی عرضه و تقاضا عرضه و تقاضا را تعیین کرد.

برآورد سرپرست. بهترین فرد برای شناسایی کارکنان متعهد و آماده برای انجام دادن مشاغل بلاتصدی، سرپرست است.در این روش، سرپرست هر واحد با توجه به اهداف واحد در آینده، و وظایف، عملیات جدید و مسئولیت‌های جدید، حجم عملیات و بودجه پیش‌بینی می‌کند که چه مشاغلی باید افزوده شود و چه مقدار نیروی جدید لازم خواهد بود. گزارش‌های سرپرستان واحدها جمع‌آوری و برای مدیران ارشد ارسال می‌شود و در نهایت در واحد منابع انسانی تحلیل و نیازهای استخدامی سازمان شناسایی و برای مدیر عامل یا رئیس سازمان ارسال می‌شود.

روش های برآورد عرضه منابع انسانی از خارج:

وقتی مشخص شود که منابع انسانی موجود در سازمان برای انجام امور یا تصدی پست‌های سازمانی آینده کافی نخواهد بود باید به منابع خارجی روی آورد.
وضعیت عمومی اقتصادی. پیش‌بینی وضعیت اقتصادی به ویژه وضعیت بیکاری اولین قدم برای برآورد عرضه منابع انسانی در بازار کار است؛ زیرا هر قدر میزان بیکاری بیشتر باشد، عرضه بیشتر و کارمندیابی آسان‌تر است. بدین منظور می‌توان از آمارهای بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی، مرکز آمار، مؤسسات کاریابی، مراکز تحقیقاتی، و مجلات اقتصادی استفاده کرد.
بازارهای کار. وضعیت بازارهای کار محلی و تخصصی در میزان عرضه منابع انسانی مهم است. برای مثال کارخانه‌ای که در مجاورت شهر بزرگ و پرجمعیتی مثل تهران قرار گرفته از نظر دسترسی به منابع انسانی مورد نیازش در وضعیت مناسب‌تری است تا کارخانه‌ای که در مکانی دور افتاده همچون عسلویه قرار گرفته است. این مسئله در مشاغل تخصصی بسیار حساس‌تر است. وقتی سازمان به افرادی با تخصص‌های خاصی نیاز دارد تأمین تخصص‌های مورد نظر و مناسب بودن وضعیت عرضه منابع انسانی چالش بزرگی است. هر چقدر تخصص‌های خاص‌تری نیاز باشد، کارمندیابی دشوارتر است و باید از بازارهای محلی به بازارهای ملی یا منطقه‌ای و حتی بین‌المللی مراجعه کرد.

استراتژی مازاد و کمبود منابع انسانی

1. روشهای کاهش منابع انسانی مازاد
روش سرعت اثرگذاری تأثیرات مخرب روی منابع انسانی
کوچک سازی سریع زیاد
کاهش حقوق سریع زیاد
تنزل درجه سریع زیاد
انتقال سریع متوسط
تسهیم کار سریع متوسط
ممنوعیت استخدام کند کم
خروج طبیعی کند کم
بازنشستگی زودرس کند کم
آموزش مجدد کند کم
2. روشهای جبران کمبود منابع انسانی
روش سرعت اثرگذاری قدرت تغییر در بلندمدت
اضافه کاری سریع زیاد
کارکنان موقت سریع زیاد
برون سپاری سریع زیاد
آموزش مجدد و انتقال کند زیاد
کاهش خروج کند متوسط
استخدام جدید کند کم
نوآوری تکنولوژیک کند کم

با توجه به مقایسه عرضه و تقاضای منابع انسانی سه حالت برای سازمان پیش می‌آید:

استراتژی معاملاتی با شکاف های قیمتی

استراتژی معاملاتی با شکاف های قیمتی

در نمودارها، به دلایل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، افزایش سرمایه، تقسیم سود و… شکاف قیمتی اتفاق می افتد. این شکاف ها انواع مختلفی دارند و بر اساس آن و به کمک ابزارهای مختلف می توان کسب سود کرد. همچنین شکاف های قیمتی در کنار استراتژی های معاملاتی دیگر می توانند بسیار کمک کننده باشند و به عنوان یک استراتژی تاییدی مورد استفاده قرار گیرد. در استراتژی شکاف قیمتی، نقاط ورود به همراه حد ضرر و حد سود قابل استفاده است.

هدف دوره

در این دوره تلاش میشود تا پس از معرفی شکاف های های قیمتی، انواع آن و علل ایجاد این شکاف ها، به استراتژی های معاملاتی که می توان با تکیه شکاف های قیمتی طراحی کرد نیز پرداخته شود.

هزینه و مدت دوره و پیش‌نیاز دوره

دوره آنلاین
مدت دوره ۳ ساعت
هزینه دوره ۹۰۰۰۰۰ ریال

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه استراتژی عرضه و تقاضا تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت استراتژی عرضه و تقاضا شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

شایان ذکر است که حضور در دوره آموزشی آنلاین صرفاً با استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی امکان پذیر است.

سرفصل های دوره

 • مقدمه ای بر کندلها و حمایت و مقاومت
 • آشنایی با شکاف و دلیل تشکیل شکاف در بازار
 • آشنایی با انواع شکافهای قیمتی از دید تحلگیران ژاپنی
 • آشنایی با انواع شکافهای قیمتی از دید تحلگیران غربی
 • شکاف معاملاتی
 • شکاف شکست
 • شکاف خستگی
 • شکاف ادامه دهنده
 • الگوی جزیره بازگشتی
 • بررسی شکاف بر روی تمودارهای تعدیل نشده
 • حل مثال و بررسی کیس‌های مشابه در بازار سرمایه ایران به استراتژی عرضه و تقاضا استراتژی عرضه و تقاضا کمک گپ‌ها و تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات

مدرس دوره: قاسم کریمی

 • بیش از ۹ سال سابقه تدریس، تحلیل و فعالیت در بازارهای مالی
 • فارغ التحصیل MBA-financeو مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف
 • موسس انجمن بازار سرمایه و مدیریت دانشگاه شریف
 • مدرس دروس حوزه مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز مالی ایران و سایر شرکت ها و مراکز آموزشی

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره تحلیل‌تکنیکال مقدماتی، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

عرضه و تقاضا چیزی است که بازارهای جهان مالی را به حرکت در می آورد. قانون تقاضا می گوید که تقاضا با عکس متناسب است. وقتی قیمت بالا می رود ، تقاضا کمتر می شود زیرا خریداران نمی خواهند هزینه زیادی برای خرید یک محصول صرف کنند. اما وقتی قیمت پایین می آید تقاضا بیشتر می شود زیرا خریداران مشتاقانه خرید می کنند. قانون عرضه می گوید که عرضه مستقیماً با قیمت متناسب است. وقتی قیمت پایین است ، عرضه کم است زیرا فروشندگان تمایل به فروش با چنین قیمت پایین ندارند. اما هنگامی که قیمت بالا است ، عرضه نیز افزایش می یابد زیرا فروشندگان مایل به فروش محصولات با بالاترین قیمت ممکن هستند.

اینها قوانین ساده عرضه و تقاضا هستند. حال ، بیایید ببینیم که چگونه می توان از مناطق عرضه و تقاضا در بازارها برای تجارت در Binomo استفاده کرد.

شناخت مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

مناطق عرضه و تقاضا را می توان به عنوان منطقه وسیعی از سطوح پشتیبانی و مقاومت شناسایی کرد. اما ایده پشت آنها متفاوت است. سطوح پشتیبانی و مقاومت به این دلیل کار می کنند که به قله ها و قله های گذشته متصل هستند که به وضوح برای فعالان بازار قابل مشاهده است. عرضه و تقاضا بیشتر ارزان یا گران است. تقاضا در سطح پشتیبانی و عرضه در مقاومت شکل می گیرد.

برای یافتن مناطق عرضه و تقاضا ، باید به دنبال شمع های بلندی باشید که متعاقباً ظاهر می شوند. سپس ، شما باید اساس حرکت سریع قیمت را که به طور معمول نوسان پهلو است ، شناسایی کنید.

تجارت با مناطق عرضه و تقاضا در پلت فرم Binomo

به طور معمول ، وقتی قیمت در منطقه تقاضا قرار می گیرد ، سیگنالی برای حرکت به سمت بالا است. این بدان معنی است که شما باید موقعیت خرید را باز کنید. در پلتفرم Binomo به جای معاملات زمان ثابت از جفت ارز (CFD) استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ضرر توقف را درست در زیر منطقه تقاضا (یا بالاتر از منطقه عرضه برای موقعیت های فروش) تنظیم کنید.

وقتی قیمت با منطقه عرضه مطابقت دارد ، معمولاً قیمت به زودی سقوط می کند. به همین دلیل است که باید کوتاه وارد کنید.

گاهی اوقات ، تقاضا به منطقه عرضه یا برعکس تبدیل می شود. این شبیه تغییر نقش بین پشتیبانی و مقاومت است.

چندین شکل عرضه و تقاضا وجود دارد. بیایید نگاهی دقیق به چند مورد متداول بیندازیم.

الگوهای ادامه روند

تقاضا و عرضه می تواند الگوهای ادامه روند را تشکیل دهد. این اتفاق می افتد زمانی که قیمت در حال افزایش است ، سپس با ایجاد سطح پایه نوسان می کند و پس از آن به افزایش ادامه می دهد. سپس می توان گفت که منطقه تقاضا ایجاد می شود. وقتی قیمت مجدداً سطح تقاضا را پس از افزایش قیمت مشاهده کرد ، باید موقعیت بلندی داشته باشید.

در طی روند نزولی ، الگوی ایجاد شده با سقوط قیمت به پایه و سپس شکسته شدن و حرکت به سمت پایین تر می شود. پس از بازگشت قیمت به منطقه عرضه ، معامله فروش را آغاز کنید.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

الگوهای ادامه روند عرضه و تقاضا

الگوهای معکوس روند

وقتی قیمت در حال کاهش بود ، مدتی در پایه حرکت می کند و پس از آن ، جهت را تغییر می دهد ، ما یک منطقه تقاضا و الگوی احتمالی معکوس تقاضا را دریافت می کنیم. در لحظه ای که قیمت مجدداً سطح تقاضا را لمس می کند ، باید موقعیت خرید را باز کنید.

الگوی برگشت عرضه زمانی ایجاد می شود که پس از روند صعودی و نوسان در بازار ، قیمت به سمت پایین حرکت کند. به همین دلیل شما باید در اینجا تجارت فروش را آغاز کنید. وقتی قیمت در حال بازدید مجدد از منطقه تأسیس ایجاد شده است ، وارد کنید.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

الگوهای معکوس روند عرضه و تقاضا

منطقه تلنگر

ما وقتی وضعیت تقاضا به سمت عرضه تغییر می کند ، منطقه تلنگر را می نامیم. سرانجام مناطق عرضه و تقاضا از بین می روند. این اتفاق می افتد زمانی که قیمت از منطقه عبور می کند و بیشتر حرکت می کند. بعضی اوقات انجام این کار پایه جدیدی برای الگوی عرضه / تقاضای جدید به جا می گذارد. سپس می توان گفت که منطقه نقش خود را تغییر داده است.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

منطقه تلنگر - تغییر نقش


تقاضا و عرضه چقدر قوی است

قدرت تقاضا و عرضه را می توان با انواع شمع هایی که پس از شکستن از این سطوح ظاهر می شوند ، اندازه گیری کرد. هنگامی که قیمت به طور ناگهانی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند و شمع ها طولانی و یک رنگ هستند ، این نشان دهنده تقاضا یا عرضه بسیار شدید است. زمانی که شمع ها با طول متوسط ​​و با بازپرداخت های گاه به گاه ، هنوز قوی هستند. پس از تقاضای ضعیف یا عرضه ، قیمت بدون قدرت زیادی در حال حرکت است.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

پویایی حرکت پس از ترک پایگاه

روش دیگر برای تعیین اینکه سطح بالا است یا نه ، زمان سپری شده در منطقه است. در این حالت ، زمان صرف شده در عرضه یا تقاضا با قدرت منطقه رابطه معکوس دارد. چنین مدت کوتاهی در منطقه نشان دهنده عدم تعادل بیشتر تقاضا یا عرضه است.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

زمان سپری شده استراتژی عرضه و تقاضا در منطقه

طول حرکت قیمت از تقاضا یا عرضه و برگشت نیز در مورد قدرت سطوح اطلاعات می دهد. این سطح زمانی قوی است که قیمت قبل از بازگشت بسیار دور شود.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

اندازه حرکت قبل از بازگشت به منطقه

هر زمان که قیمت به آن بازگشت ، سطح آن ضعیف می شود. اولین باری که قیمت تقاضا یا عرضه را لمس می کند ، منطقه قوی ترین است. دفعه بعدی که هنوز نسبتاً قوی است ، با این وجود با هر بازگشت بعدی قیمت ، ضعیف می شود.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

هر لمس منطقه باعث ضعف آن می شود

استفاده از مناطق تقاضا و عرضه برای ورود به موقعیت معاملاتی در Binomo

ابتدا باید مناطق تقاضا و عرضه را شناسایی کنید. آنها را در بازه های زمانی بالاتر جستجو کنید.

مرحله بعدی بررسی چگونگی پذیرش سطح در بازه زمانی است که می خواهید معامله کنید.

اکنون منتظر سیگنال اقدام قیمت باشید و بر این اساس وارد معامله شوید.

در زیر ، یک نمونه از بازه زمانی یک ساعته برای جفت ارز GBPUSD وجود دارد.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در Binomo

ابتدا مناطق عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و سپس تجارت کنید

وقتی یک تقاضای بزرگ یا یک منطقه عرضه را مشاهده می کنید ، باید موقعیت تجاری خود را وارد کنید.

خلاصه

عرضه و تقاضا پایه و اساس همه بازارهای مالی است. برخی قوانین جهانی در مورد آنها وجود دارد و شما می توانید با استفاده از این دانش بهترین نقاط ورود به معاملات خود را پیدا کنید. این استراتژی ها تجارت موفقیت آمیز را صد در صد تضمین نمی کنند ، اما خطر را به حداقل می رسانند و به شانس موفقیت شما می افزایند ، که بیشترین میزان امیدواری به هر راهبردی است.

سطح عرضه و تقاضا را در حساب آزمایشی شناسایی کنید. Binomo آن را به صورت رایگان به کاربران خود ارائه می دهد و آن را با پول نقد مجازی تأمین می کند.

در بخش نظرات زیر در مورد تجربه خود در تجارت با مناطق عرضه و تقاضا در پلت فرم Binomo به ما بگویید.

◄ حفظ «عرضه و تقاضا» مهمترین استراتژی صنعت هوایی در دوران تحریم

یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور عنوان کرد:صنعت هوایی ایران همواره دچار نوسانات گوناگون بوده است و متأسفانه از این نوسانات تاکنون تنها یازده هواپیمای نو نصیب ایران شده است، که مدیران و برنامه ریزان بایستی با پیش‌بینی این نوسانات، بهترین راه‌حل را ارائه داده تا همواره بین عرضه و تقاضا، تعادلی بر هم نخوردنی تشکیل شود.

حفظ «عرضه و تقاضا» مهمترین استراتژی صنعت هوایی در دوران تحریم

یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور عنوان کرد:صنعت هوایی ایران همواره دچار نوسانات گوناگون بوده است و متأسفانه از این نوسانات تاکنون تنها یازده هواپیمای نو نصیب ایران شده است، که مدیران و برنامه ریزان بایستی با پیش‌بینی این نوسانات، بهترین راه‌حل را ارائه داده تا همواره بین عرضه و تقاضا، تعادلی بر هم نخوردنی تشکیل شود.

فراز شیخ حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تین‌نیوز در خصوص آنچه بایست صنعت هوایی کشور بعد از تحریم مجدد به دنبال آن باشد، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای شرکت‌های هواپیمایی در دوران تحریم خرید هواپیماهای با سن کم است در همین راستا شرکت‌های بزرگ لیزینگ در سراسر جهان وجود دارند که انواع و اقسام هواپیماهای مرغوب را اجاره می‌دهند.

وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد بهترین کار، اجاره هواپیماهای دست‌دوم با سیکل پروازی کم و یا خرید هواپیماهای نسبتاً نو است از همین رو این هواپیماها می‌توانند از انواع کارخانه‌های شرقی و غربی باشند و ابعاد آن‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد.

شیخ ‌حسنی با تأکید بر اینکه صنعت هواپیمایی ایران در حال حاضر با تقاضای بسیار زیادی مواجه است اما به دلیل کمبود شدید ناوگان، نمی‌توان به این تقاضا پاسخ داد، گفت: صنعت هواپیمایی ایران برای برخی مسیرهای هوایی داخلی خود نیز نیاز به هواپیمای بزرگ دارد. مسیرهایی همچون تهران -مشهد – تهران و یا تهران – کیش - تهران، برای پاسخگویی به حجم زیاد تقاضا، نیازمند هواپیماهای متوسط پیکر و حتی پهن‌پیکر هستند و اکنون‌که این امکان وجود ندارد.

این کارشناس حمل‌ونقل معتقد است؛ بسیاری از مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری این مسیرها خصوصاً در تعطیلات ایام پیک سفر به‌خوبی و به‌وضوح قابل‌مشاهده است و از طرفی دیگر برای پایدار ماندن پروازها در فرودگاه‌های محلی، نیاز به هواپیماهای منطقه‌ای و کوچک پیکر حس می‌گردد. این نوع هواپیماها می‌توانند تا سال‌ها، پروازهایی ایمن و مستمر برای عموم انجام دهند.

او می‌گوید: صنعت هوایی ایران همواره دچار نوسانات گوناگون بوده است و متأسفانه از این نوسانات تاکنون تنها یازده هواپیمای نو نصیب ایران شده است، که مدیران و استراتژی عرضه و تقاضا برنامه ریزان بایستی با پیش‌بینی این نوسانات، بهترین راه‌حل را ارائه داده تا همواره بین عرضه و تقاضا، تعادلی بر هم نخوردنی تشکیل شود.

شیخ حسنی در خصوص هواپیمای روسی که گزینه پیش روی شرکت‌های هواپیمایی برای خرید هواپیمای نو است، توضیح می‌دهد: هواپیمای معروف و پرحاشیه سوخو 100 نیز، پروژه‌ای موفقیت‌آمیز بوده است. برای این هواپیما 418 سفارش ثبت‌شده است و 136 فروندهم تحویل مشتریان شده است. این هواپیما از لحظه رونمایی تاکنون دومرتبه دچار حادثه مرگبار شده است که در طول دوره 10 ساله رونمایی تا بهره‌برداری، آمار نسبتاً خوبی است.

او در ادامه عنوان کرد: اما جدیدترین هواپیمای روسیه، ایرکوت 21 است که تحویل آن به مشتریان از سال 2020 آغاز خواهد شد و تاکنون 205 فروند سفارش برای آن ثبت گردیده است. این هواپیما هم‌اکنون تست‌های زمینی و هوایی را پشت سر می‌گذارد و امیدوار است به‌زودی سفارش‌های بیشتری را دریافت کند بنابراین شایعاتی که گاها نشان‌دهنده بی‌کیفیتی و زمین‌گیری هواپیماهای روسی و چینی گاها مشاهده می‌شود چندان درست نیست و اکثر این هواپیماها، به‌خوبی عملیاتی هستند و در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی جهان، در حال بهره‌برداری هستند.

کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه

عرضه و تقاضا در بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مباحث در بورس است. در آن به بررسی عواملی که بر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارند می‌پردازیم. از طرف دیگر، قیمت‌ها در بازار از طریق عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند. بدین‌صورت که فروشندگان، کالا یا سهام خود را عرضه می‌کنند و در مقابل خریداران آن کالا یا سهام را می‌خرند.

اگر عرضه یک محصول در مقابل تقاضا برای آن محصول محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب آن رقابت می‌کنند. به این شکل که حاضرند مقدار بیشتری از پول و سرمایه خود را بابت خرید آن محصول بپردازند تا با جلب نظر عرضه‌کنندگان از رقبای خود پیشی بگیرند. در حالتی دیگر اگر عرضه در برابر تقاضا برای محصولی زیاد باشد، ترسی از کمبود آن محصول در میان معامله گران حس نخواهد شد. و افراد بجای خرید آن محصول، پول خود را صرف خرید محصولات دیگر می‌کنند. یا حداقل برای کاهش احتمالی قیمت آن محصول در آینده صبر خواهند کرد.

عرضه و تقاضا در بازار سرمایه

تمامی نوسانات قیمتی بازار حاکی از نسبت عرضه سهام بر تقاضای آن است. درواقع حاکی از روانشناسی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان برای خرید یا فروش یک سهم است. این روانشناسی در نمودارهای عرضه و تقاضا به‌خوبی نمود پیدا می‌کند.

تمامی حالات ممکن نوسانات قیمتی برای بازه‌های زمانی متفاوت شامل ۳۲ الگو است. ما در این مقاله به بررسی و تحلیل روانشناسی ۴ الگوی اصلی آن خواهیم پرداخت.

عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه چیست؟

به تعداد سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود هستند، عرضه‌کنندگان گفته می‌شود. درواقع هرکدام از این سهام‌داران با توجه به میزان ارزش سهام خود، آن را با قیمتی متفاوت عرضه می‌کنند. در این حالت با افزایش قیمت، عرضه افزایش می‌یابد.

تقاضا چیست؟

به تعداد خریداران بالقوه که خواهان خرید سهام هستند تقاضاکنندگان گفته می‌شود. متقاضیان سهام با توجه به ارزش سهم، سهام را باقیمتی متفاوت می‌خرند. در این حالت با افزایش قیمت، شاهد کاهش متقاضی خواهیم بود.

رابطه بین عرضه و تقاضا

به نقطه‌ای که در آن عرضه سهم با تقاضای آن برابر باشد، تعادل بازار می‌گویند. در این حالت تمامی خریداران بالقوه و فروشندگان بر سر یک قیمت توافق می‌کنند. در آن قیمت معامله صورت می‌گیرد. درواقع تنها چیزی که لازم است تا حقیقت بازار آشکار شود، وجود دو معامله‌گر است که برای معامله بر سر یک قیمت توافق می‌کنند.

به‌طورکلی زمانی که تقاضا برای سهمی بیشتر از عرضه در یک قیمت باشد، باعث می‌شود نقطه تعادل جابجا شده و قیمت سهم افزایش یابد. به همین صورت اگر عرضه بیشتر از تقاضا در یک قیمت باشد، میان عرضه‌کنندگان برای فروش سهام رقابتی ایجادشده. نقطه تعادلی جابجا می‌شود و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

درواقع قانون عرضه و تقاضا، تعامل میان عرضه محصول و تقاضا برای آن را نشان می‌دهد. این قانون نشان می‌دهد که دسترسی به یک محصول خاص و تقاضا برای آن به قیمت بستگی دارد. تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان در برابر یکدیگر مقاومت می‌کنند. تا زمانی که بر سر یک قیمت به توافق برسند و بازار قیمت متعادل را پیدا کند.

روانشناسی عرضه و تقاضا

علم رفتارشناسی و روانشناسی بازار سرمایه عکس‌العمل افراد در برابر میزان عرضه و تقاضا محصولات را کاملاً بررسی می‌کند. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که رفتار و شخصیت افراد بیشتر از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و غیره بر معاملات افراد تأثیر می‌گذارد. ازنظر روانشناسی بازار سرمایه، اگر عرضه یک محصول در مقابل تقاضا برای آن محدود باشد، کسانی که به آن نیاز دارند برای تصاحب محصول رقابت می‌کنند. رقابت به گونه ایست که حاضرند مقدار بیشتری از پول و سرمایه خود را بابت خرید آن محصول بپردازند تا با جلب نظر عرضه‌کنندگان از رقبای خود پیشی بگیرند.

در حالتی دیگر اگر عرضه در برابر تقاضا برای محصولی زیاد باشد، ترسی از کمبود آن محصول در میان معامله گران حس نخواهد شد. افراد بجای خرید آن محصول، پول خود را صرف خرید محصولات دیگر می‌کنند یا حداقل برای کاهش احتمالی آن محصول در آینده صبر خواهند کرد.

به زبان روانشناسی قانون عرضه و تقاضا معادل ترس و طمع در آدمیزاد است.

کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا

درواقع بازار بر الگوهای روانی معامله گران و سرمایه‌گذاران استوار است. ازآنجا که بازار یک مجموعه منظم است. درنتیجه می‌توان با ترجمه زبان آن‌که در نمودارهای تکنیکالی نشان داده‌شده است، عرضه و تقاضا برای یک محصول را تحلیل کرد.

با مشاهده نمودارهای عرضه و تقاضا و همچنین میزان حجم آن‌ها می‌توان نظر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را در رابطه باقیمت سهم در آینده تفسیر کرد.

در یک دوره به یک‌میزان بر عرضه سهم و تقاضای افراد پاسخ داده می‌شود و حجم باقیمانده آن‌ها تعیین‌کننده قیمت سهم است.

دو فرض اساسی برای عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد که استراتژی عرضه و تقاضا عبارت‌اند از:

عرضه‌کنندگان باعث می‌شوند نوسانات بازار نزولی و تقاضاکنندگان باعث می‌شوند نوسانات بازار صعودی شود.

حجم نوسانات قیمتی با حجم عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد.

درصورتی‌که در لحظات پایانی بازار، تقاضاکنندگانی وجود داشته باشند که به تقاضای آن‌ها پاسخ داده نشده باشد، آخرین احساسات بازار باعث می‌شود نوسانات صعودی باشد. در صورت وجود شرایط معین این احساس تائید می‌گردد. در مقابل، درصورتی‌که در لحظات پایانی بازار تقاضای پاسخ داده نشده وجود داشته باشد و این متقاضیان جای خود را به عرضه سهام دهند، نوسانات نزولی در بازار شکل می‌گیرد. این رفتار بازار نشان‌دهنده تغییر احساسات هست.

شکل بالا نشان می‌دهد که رفتار قیمتی به‌صورت سرمایه‌گذارانی دیده می‌شود که در ابتدا دارایی خود را عرضه کرده و سپس آن دارایی را تقاضا می‌کنند. اما در لحظات آخر بازار، آن دارایی را فروخته‌اند.

با توجه به اینکه قیمت بسته شدن سهم دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن است، می‌توان این‌طور بیان کرد. که آخرین احساسات تقاضاکنندگان حاکی از انتظار افزایش قیمت این دارایی در بازه زمانی آینده است. زیرا تقاضاکنندگان علیرغم افزایش قیمت تا حد بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص‌شده راضی به فروش سهام دارایی خود نشده. پس آن دارایی را در سبد خود حفظ کرده‌اند.

درصورتی‌که این تقاضای باقی‌مانده به دوره زمانی بعد منتقل شود، نوسانات بازار صعودی خواهد بود.

در صورت وجود علائمی از تغییر احساسات در نمودارهای قیمت، انتظار می‌رود نوسانات نزولی بر بازار حاکم باشد. در حالتی دیگر با توجه به شکلی که ملاحظه می‌کنید، سرمایه گذاران در ابتدا تقاضاکننده آن دارایی بوده‌اند. سپس آن دارایی را عرضه کرده‌اند و درنهایت در آخرین لحظات بازار دارایی موردنظر را خریده‌اند.

با توجه به اینکه قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بالاتر است، می‌توان گفت آخرین احساسات عرضه‌کنندگان حاکی از ترس کاهش قیمت دارایی در بازه زمانی آینده است. این عرضه‌کنندگان با توجه به کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص‌شده، حاضر به حفظ این دارایی استراتژی عرضه و تقاضا در سبد خود نشده‌اند. پس دارایی را فروخته‌اند.

زمانی هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران دارایی را تقاضا کرده و سپس آن دارایی را عرضه می‌کنند. درنهایت در آخرین لحظات بازار همان دارایی را در قیمت باز شدن تقاضا می‌کنند.

در این حالت باوجود نوسانات عرضه‌کنندگان و متقاضیان درنهایت قیمت باز شدن و بسته شدن سهم یکی بوده است.

آخرین احساسات عرضه‌کنندگان حاکی از افزایش قیمت بوده و این سهم را در سبد سهام خود نگاه داشتند.

عرضه و تقاضا علاوه بر تأثیری که بر روی افزایش یا کاهش قیمت دارند، صف‌های خرید و فروشی را نیز ایجاد می‌کنند.

صف خرید و فروش عبارت‌اند از:

صف خرید سهم: زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم افزایش پیدا می‌کند و عرضه‌کننده‌ای در قیمت مشخص‌شده حاضر به عرضه سهام خود نباشد، صف خرید ایجاد می‌شود. و نشان از متقاضی زیاد و اقبال سهم است.

صف فروش سهم : در مقابل صف خرید اگر عرضه‌کنندگان سهام افزایش استراتژی عرضه و تقاضا پیدا کنند و تقاضاکننده‌ای برای دارایی در قیمت مشخص‌شده نباشد، صف فروش ایجاد می‌شود. نشان از عدم تمایل افراد به خرید سهام می‌باشد.

عرضه و تقاضا در بازار سرمایه

نتیجه‌گیری

آموزش بورس مباحث زیادی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عرضه و تقاضا می‌باشد. نقش هر یک‌ از این اصطلاحات بر شکل‌گیری صف های خرید و فروش و افزایش و کاهش قیمت‌ها بسیار مهم می‌باشد. با نمودارهای تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان رفتار و عکس‌العمل افراد برای عرضه محصول و تقاضای آن را مشاهده نمود. بررسی و تحلیل صحیح این نمودارها می‌توانند راهنمایی جامع برای تصمیم‌گیری درست در لحظات پایانی بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده به شمار روند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.