نحوه‌ی تنظیم سفته


سفته یا فته‌طلب سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ سفته تعهد می‌کند که مبلغ معینّی را در تاریخ معیّن در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد او پرداخت کند.

نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران

سید محسن بهشتیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص سفته اظهار کرد: بر اساس ماده 307 قانون تجارت، فته طلب یا سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.

وی با بیان اینکه سفته در کشور ما کم و بیش رایج است اما رواج کمتری نسبت به چک دارد، افزود: در تعریفی ساده‌تر باید گفت که سفته‌ نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص تعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معین در حساب دیگری می‌کند.

این حقوقدان در خصوص کاربردهای سفته بیان کرد: اگر کسی به دیگری بدهکار باشد، می‌تواند در یک نوشته معمولی نیز تعهد خود را ذکر کرده و به طلبکار بدهد. اما به دلیل اینکه سفته یک سند تجاری محسوب می شود و در قانون نیز برای اسناد تجاری، امتیازاتی در مقایسه با اسناد عادی در نظر گرفته شده است، بیشتر افراد ترجیح می‌‌دهند سندی که به این منظور دریافت می‌کنند، در قالب سفته باشد.

وی با تاکید بر اینکه سفته همانند یک برگه معمولی اما با امتیازات بیشتر است، ادامه داد: بر این اساس، بدهکار با دادن سفته به طلبکار تعهد می‌کند که بدهی خود را در تاریخی معین بپردازد و اگر به تعهد خود عمل نکرد، طلبکار می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با امتیازات پیش‌بینی شده در قانون، در مقام وصول طلب خود برآید. به گفته بهشتیان، ارایه سفته همانند این است که فردی که پولی را قرض گرفته، بر روی یک برگه، این موضوع و زمان پرداخت را مشخص کرده است اما شکل و فرم تعهد از طریق سفته، متفاوت است و امتیازات بیشتری به دارنده آن می‌دهد.

مندرجات سفته

وی در خصوص مندرجات سفته بیان کرد: در قانون به این موضوع که سفته حتما باید بر روی یک ورقه چاپ‌شده باشد، تاکیدی نشده اما عرف رایج این است که سفته معمولا در اوراق چاپ‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته و ارایه می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص محاسن استفاده از فرم‌های چاپی سفته عنوان کرد: بر روی برگه سفته، مقدار تمبری که قانون تعیین کرده و در حال حاضر، نیم در هزار است، باطل شده و روند را آسانتر می‌کند و به همین دلیل لازم نیست شخص خود به ابطال تمبر اقدام کند.

می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد

وی با اشاره به حسن دیگر استفاده از سفته افزود: در قانون به این نکته تاکید شده است که چه مواردی باید در سفته درج شود. با این حال، چون بر روی برگه سفته همه موارد ذکرشده در قانون درج شده است، شخص موارد مورد نیاز را فراموش نمی‌کند.

بهشتیان ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی قانون، ذکر مبلغ و زمان پرداخت در سفته ضروری است البته لازم نیست نام گیرنده وجه در سفته قید شود و می‌توان سفته را در وجه حامل نیز تنظیم کرد همچنین صادرکننده سفته باید سفته را امضا کرده یا مهر بزند.

آثار حقوقی صدور سفته

وی در خصوص آثار حقوقی صدور سفته گفت: همانطور که اشاره شد، اگر طلبی در قالب سفته وجود داشته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده باشد، دارای امتیازات بیشتری است که ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس این ماده، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است. در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد و خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. در تبصره این ماده نیز آمده است که تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: بر این اساس، اگر فرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته باشد، طبق ماده 108 ممکن است مورد مشمول بند «د» (خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد) بوده و لازم باشد که خسارات احتمالی تودیع شود.

بهشتیان اظهار کرد: این موضوع در حالی است که اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس مواد 219 و 309 قانون تجارت، دیگری نیازی به تودیع خسارات احتمالی نبوده و دادگاه مکلف است قرار تامین خواسته صادر کند.

مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان سفته

وی با بیان اینکه اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، کسانی که مسئول پرداخت هستند، می‌توانند فراتر از صادرکننده باشند، گفت: ممکن است سفته با نقل و انتقال مواجه باشد که بر اساس این ماده از قانون تجارت، ظهرنویس یا ظهرنویسان نیز علاوه بر صادرکننده، به صورت تضامنی مسئول هستند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در تعریف مسئولیت تضامنی اظهار کرد: در مسئولیت تضامنی، شخص دارنده سفته می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان برای دریافت کل مبلغ مندرج در سفته مراجعه کند و آنها نیز هر یک مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند.

وی در ادامه به اصطلاح سفته بدون نام نیز اشاره و بیان کرد: سفته بدون نام همان سفته در وجه حامل است. به این معنا که صادرکننده تعهد می‌کند مبلغی را در وجه حامل یا آورنده سفته بپردازد. در سفته بدون نام یا در وجه حامل، نیازی نیست که حتما نام شخص مورد نظر قید شود و ذکر عنوان در وجه حامل یا آورنده، کفایت می‌کند. از این لحاظ، سفته با چک شباهت دارد. این در حالی است که چنین ویژگی در خصوص سند تجاری برات وجود ندارد.
بهشتیان در خصوص راه‌های وصول وجه سفته خاطرنشان کرد: به این منظور شخص می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم این دادگاه و از این طریق، وجه خود را دریافت کند.

نحوه‌ی تنظیم سفته

محجور کیست، انواع حجر

آیا دست فروشی جرم است؟

مراحل ثبت شرکت در خارج از کشور

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

عقد جعاله

ترکه و رد ترکه چیست؟

پابند الکترونیکی چیست؟

حق حبس چیست ؟

مهریه زن پس از فوت

آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟

مشاوره حقوقی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید

سفته چیست؟

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر می کند متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. در سفته طرفی که متعهد نامیده می شود ، در مقابل طرف دیگر تعهد می کند که در زمانی در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید. این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا و یا طی چند قسط باشد.ممکن است که در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.

سفته یک سندی است که در ادبیات حقوقی بعنوان سند تجاری شناخته میشود .مهم ترین نکته در خصوص سفته این است که شما با امضای این برگه اعلام میکنید که معادل وجه این سند بدهکارمیبا شید ، پس باید در امضای آن دقت لازم را داشته باشید .
امروزه مشاوره بسیاری از اشخاص در خصوص این سند تجاری ، در مواردی است شخصی در جایی مشغول کار شده است و بعنوان تضمین ، سفته ای را به کار فرما سپرده است؛ در چنین مواردی حتماً باید به سپردن سفته و علت آن در قرارداد کار اشاره شود. ضمن اینکه در متن سفته درج شود که بابت تضمین تعهدات قرارداد کار صادر شده است.
درخصوص نحوه وصول وجه سفته شما می توانید در ابتدای کار، سفته را واخواست نموده و سپس اموال صادرکننده سفته را توقیف کنید و پس از آن نسبت به اخذ حکم دادگاه اقدام نمایید و یا اینکه هزینه واخواست را پرداخت نکرده و دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه بدهید و پس از صدور حکم دادگاه در مرحله اجرای حکم نسبت به توقیف اموال شخص صادرکننده اقدام نمایید.

نحوه نوشتن سفته

مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده 308 قانون تجارت بیان گردیده که از آن جمله عبارتند :

 • امضا یا مهر طلبکار
 • تاریخ تنظیم و تحریر سفته
 • مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
 • گیرنده وجه یا به حواله کرد وی

سفته

کاربرد سفته

 • وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی
 • سند پرداخت دین
 • بانک ها برای تضمین پرداخت وام از نحوه‌ی تنظیم سفته وام گیرنده، سفته می گیرند.
 • شرکت ها گاها از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

انواع سفته

انواع سفته به موضوع و مکان و زمان آن بستگی دارد . ممکن است سفته در قبال پرداخت وام یا دینی مطالبه شود یا در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.

سفته ضمانت کار

امروزه بیشتر کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می ورزند . استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست:

 1. سپردن ضامنی معتبر
 2. تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.

متن سفته برای ضمانت کار

در رو یا پشت سفته قید کنید:

« در وجه شرکت … آقای …. بابت تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد کار مورخ …. »

در متن قرارداد هم شماره سفته ذکر کنید:

« آقای … یک فقره سفته به شماره …. به مبلغ …. ریال بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما / مدیر عامل شرکت … قرار داد تا چنانچه آقای …. طبق مفاد قرارداد عمل ننمود کارفرما / مدیر عامل شرکت مجاز خواهد بود پس از اثبات موضوع نسبت به وصول سفته مذکور اقدام قانونی را به عمل آورد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن میبا شد. در صورتیکه پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می گیرد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

مجازات سفته

مجازات سفته

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحلة اجرا توقیف مال انجام شود.

سفته چیست + نحوه صدور و مطالبه و وصول سفته + سفته تضمینی

سفته چیست و نحوه مطالبه و وصول سفته چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مباحث حقوق تجارت، بحث مربوط به «اسناد تجارتی» می‌باشد. طبق تعریفی که حقوق‌دانان ارائه نموده‌اند، اسناد تجارتی به اسناد و اوراقی اطلاق می‌گردد که قابل معامله بوده و صادرکننده‌ با صدور آن‌ها تعهد می‌کند در مدت زمان کوتاهی مبلغ معیّنی را به دارنده‌ی سند بپردازد. برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگه‌های قرضه را می‌توان از مهم‌ترین اسناد تجارتی دانست. در این مطلب به بررسی یکی از اسناد تجارتی مهم یعنی «سفته چیست» و نکات حقوقی آن خواهیم پرداخت.

 • 1) سفته چیست و در قانون تجارت چگونه تعریف می‌شود؟
 • 2) شرایطی که باید در سفته رعایت شود:
 • 3) سفته تضمینی چیست؟ وچه نکاتی را هنگام تحویل سفته به کارفرما باید رعایت کرد؟
 • 4) انتقال سفته چیست؟ واگذاری به غیر با ظهرنویسی
 • 5) نحوه مطالبه سفته و قانون مربوط به سفته چیست؟
 • 6) اقامه دعوای سفته چیست؟
 • 7) پیشنهاد ما به شما

سفته چیست و در قانون تجارت چگونه تعریف می‌شود؟

سفته یکی از اسناد تجارتی است که چون نام آن با زلف رباخواران گره خورده است و این اشخاص همواره از این سند برای تحت فشار قرار دادن بدهکاران نحوه‌ی تنظیم سفته خود سوءاستفاده کرده‌اند، در دوره‌های زمانی خاصی نگاه خوبی نسبت به آن وجود نداشته است. با این حال و فارغ از چنین سوءاستفاده‌هایی باید توجه داشت که سفته یک سند تجارتی می‌باشد که در قانون به رسمیت شناخته شده است و این قبیل کاربردهای غیرقانونی نمی‌تواند اعتبار آن را خدشه‌دار کند.

ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته را تعریف نموده است. طبق این تعریف:

سفته یا فته‌طلب سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ سفته تعهد می‌کند که مبلغ معینّی را در تاریخ معیّن در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد او پرداخت کند.

در سفته قید کردن عبارت «حواله‌کرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارنده‌ی سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در این صورت صادرکننده‌ی سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.

بنابراین، اگرچه در ابتدای صدور سفته فقط دو نفر یعنی صادرکننده و دارنده‌ سفته در آن دخالت دارند اما دارنده‌ی سفته می‌تواند پس از مدتی آن را به شخص دیگر واگذار کند و به این ترتیب اشخاص دیگری نیز به قلمروی حقوق و تعهدات ناشی از آن قدم بگذارند.

شرایطی که باید در سفته رعایت شود:

قانون تجارت در ماده ۳۰۸ شرایط شکلی را که باید به هنگام صدور سفته رعایت گردد، مورد اشاره قرار داده است. در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است، برخوردار نخواهد شد. طبق این ماده فته طلب یا سفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:

 1. مُهر یا امضاء
 2. تاریخ صدور
 3. مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف
 4. گیرنده‌ وجه (سفته می‌تواند در وجه حامل صادر شود)
 5. تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)

علاوه بر نکات شکلی فوق که در قانون تجارت به آن اشاره شده است، در عمل نیز برخی دیگر از شرایط شکلی در صدور سفته مراعات می‌گردد. این شرایط به شرح زیر می‌باشد:

 • همواره واژه‌ سفته روی این قبیل اسناد درج می‌شود.
 • مانند برات مبلغ سفته هم به حروف و هم به رقم روی آن نوشته می‌شود.
 • همواره محل پرداخت در سفته قید می‌گردد و چنانچه محل پرداخت مشخص نشده باشد، محل اقامت متعهد (صادرکننده‌ سفته) محل پرداخت سفته خواهد بود.
 • محل اقامت متعهد یا محل صدور سفته نیز در آن قید می‌گردد؛ به گونه‌ای که اگر قید نشده باشد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

سفته تضمینی چیست؟ وچه نکاتی را هنگام تحویل سفته به کارفرما باید رعایت کرد؟

اغلب دیده می‌شود کارفرمایان به سبب در اختیار گذاشتن اموال شرکت و یا جهت ضمانت حسن انجام کار کارمند و یا کارگر خود، از ایشان سفته‌ای بابت ضمانت دریافت می‌کنند.

لذا کارگر یا کارمند باید نکات زیر را در هنگام تحویل سفته به کارفرما در نظر داشته باشد تا موجبات سو‌ استفاده احتمالی از سوی کارفرما فراهم نگردد:

 • اگر دریافت سفته تضمینی برای حسن انجام کار باشد حتما باید این موضوع ذکر شود که این سفته تنها برای حسن انجام کار است
 • دقت کنید حتما شماره سفته در قرارداد ذکر شده باشد و اگر قرارداد نیز دارای شماره باشد آن نیز بر روی سفته نوشته شود.
 • همچنین هیچگاه سفته را سفید امضا نکنید و حتما در وجه شرکت تنظیم گردد.

فراموش نکنید که دعاوی حقوقی چه در مقام طرح دعوا و چه در مقام دفاع امری بسیار تخصصی و حرفه‌ای بوده و نیازمند دانش حقوقی بالا و تجربه موفق در این زمینه می‌باشد و ورود غیرحرفه‌ای به آن ممکن است به ضرر شما تمام شود پس بهتر است دعوای خود را به دست یک وکیل مجرب و متخصص بسپارید

انتقال سفته چیست؟ واگذاری به غیر با ظهرنویسی

همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، در صورتی که عبارت «حواله‌کرد» در سفته قید شده باشد، دارنده‌ سفته می‌تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. واگذاری یا انتقال سفته نیز مانند دیگر اسناد تجاری از طریق ظَهرنویسی (یعنی نوشتن عباراتی در ظَهر یا پشت سفته که نشان دهنده‌ی انتقال باشد)، صورت می‌گیرد. بنابراین، سفته علی‌الاصول با قید این عبارت قابل انتقال خواهد بود مگر این‌که صادرکننده‌ سفته صراحتاً انتقال آن را به دیگری منع کرده باشد.

۱. شرایط شکلی ظهرنویسی:

توجه به این‌ نکته ضروری است که طبق ماده ۲۴۶ ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد و درج مُهر یا اثرانگشت در ظهرنویسی کفایت نمی‌کند. هم‌چنین، ظهرنویسی معمولاً در پشت سفته صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه پشت سفته پر باشد که در این صورت بر روی برگه‌ای که به سفته مُلصق می‌شود، به عمل می‌آید. طبق قانون تجارت به هنگام ظهرنویسی، درج تاریخ ظهرنویسی و هم‌چنین نام شخصی که سفته به او انتقال داده شده است، ضرورتی ندارد. هر چند بهتر است برای جلوگیری از مسائل و اختلافات حقوقی بعدی این نکات نیز در سفته درج شود.

۲. آثار ظهرنویسی:

با انتقال و واگذاری سفته که از طریق ظهرنویسی صورت می‌پذیرد، کلیه‌ حقوق دارنده‌ سفته به شخصی که سفته به او انتقال یافته‌ است، انتقال پیدا می‌کند و از زمان انتقال به بعد، صادرکننده‌ سفته در مقابل او متعهد به پرداخت خواهد بود. یکی دیگر از آثار مهم ظهرنویسی آن است که پس از ظهرنویسی، صادرکننده‌ سفته و ظهرنویس و به طور کلی تمامی اشخاصی که امضای آن‌ها در سفته درج شده است، در مقابل دارنده‌ سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مسئولیت تضامنی به این معنا است که در صورت عدم پرداخت مبلغ مندرج بر روی سفته در تاریخ سررسید، دارنده‌ سفته می‌تواند برای وصول آن به هر یک از این اشخاص که بخواهد، مراجعه کند و کل مبلغ سفته و مخارج و خساراتی را که از جهت عدم پرداخت سفته متوجه او شده است، از وی دریافت دارد. هم‌چنین او می‌تواند به جای مراجعه‌ انفرادی به آن‌ها، مجتمعاً به همه‌ آن‌ها مراجعه کند. از سوی دیگر اقامه‌ دعوا علیه هر یک از این اشخاص، موجب نمی‌شود که دارنده‌ سفته حق رجوع به دیگر اشخاصی را که در مقابل او مسئولیت دارند، از دست بدهد.

توجه به این نکته ضروری است که انتقال سفته می‌تواند با روش‌های دیگری غیر از ظهرنویسی نیز صورت بگیرد. مانند این‌که دارنده‌ سفته در قرارداد جداگانه‌ای و بدون ظهرنویسی، سفته را به شخص دیگر انتقال دهد. در این صورت دیگر انتقال‌دهنده در مقابل دارنده مسئولیت نخواهد داشت و دارنده‌ سفته برای وصول طلب خود صرفاً می‌تواند به صادرکننده‌ سفته مراجعه کند؛ مگر این‌که به صورت جداگانه و خاص در این قرارداد قید شده باشد که انتقال‌دهنده نیز در برابر دارنده‌ مسئول پرداخت خواهد بود.

نحوه مطالبه سفته و قانون مربوط به سفته چیست؟

دارنده‌ سفته موظف است در زمان سررسید مبلغ آن را از صادرکننده‌ سند مطالبه کند. در صورتی که دارنده‌ی سفته مبلغ آن را مطالبه کند ولی با عدم پرداخت مواجه شود، موظف است که ظرف مدت ۱۰ روز از زمان سررسید اعتراض عدم تأدیه خود را مطرح کند و ظرف ۱۰ روز از تاریخ تنظیم اعتراض عدم تأدیه این اعتراض را از طریق اظهارنامه‌ی رسمی به شخصی که سفته را به او واگذار نموده است، اطلاع دهد. پس از تنظیم اعتراض عدم تأدیه علی‌القاعده باید دارنده‌ی سفته در مراجع قضایی اقامه‌ی دعوا کند و از این طریق درصدد وصول طلب خود برآید.نحوه‌ی تنظیم سفته

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، دارنده‌ سفته برای دریافت مبلغ سفته می‌تواند به صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان رجوع کند اما باید توجه داشت که استفاده از این حق منوط به این است که ظرف مدت نسبتاً کمی یعنی حداکثر تا یک سال از تاریخ اعتراض ِخود اقامه‌ی دعوا کند؛ در صورتی که این مواعد را رعایت نکند دیگر نمی‌تواند برای مطالبه‌ی مبلغ سفته علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان اقامه‌ دعوا کند و صرفاً صادرکننده‌ سند در مقابل او برای پرداخت تعهد خواهد داشت.

اقامه دعوای سفته چیست؟

در بحث دعاوی اسناد تجاری سفته، پس از اقامه‌ دعوا دادگاه موظف است به محض تقاضای دارنده‌ سفته که به علت عدم پرداخت مبلغ سفته اعتراض کرده بود، معادل وجه سفته را از اموال کسی که دعوا علیه او طرح شده است، به عنوان تأمین توقیف کند. چنین تأمین خواسته‌ای نیازمند ارائه‌ی دلیل و توجیه از سوی دارنده‌ سفته نیست و دارنده‌ سفته می‌تواند به هنگام اقامه‌ دعوا در دادخواستی که تنظیم نموده است تقاضای توقیف اموال خوانده را نیز مطرح کند. با توقیف این مال برای طلبکار (دارنده‌ سفته) این اطمینان را به وجود می‌آید که در صورت محکومیت بدهکار، می‌تواند از محل فروش مال توقیف شده طلب خود را وصول کند و بدهکار فرصتی برای مخفی کردن یا فروختن اموال خود نخواهد داشت.

پیشنهاد ما به شما

وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل ‌حقوقی خود در حوزه دعاوی اسناد تجاری را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌ شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.

سفته چه کاربردهایی دارد و چگونه می توان در قبال عدم پرداخت آن شکایت نمود ؟

با عرض سلام و خسته نباشید
بله کاملا قابل رسیدگی هست ، لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 09154058394 تماس بگیرید.

سلام من دو دهنه مغازه از حج و اوقاف کرایه کردم .که
مستاجر قبلی .به خاطر مشکلات مالی.نتونست مغازه ها را
خاای بکنه من هم حدود چهار ماهه به ایشان وقت دادم الان
میخوام مغازه ها تخلیه بشن طرف حاظر نیست تخلیه بکنه
ایا میتونم به اختیار خودم اخراجش بکنم یا حتما شکایت
بکنم .اگه شکایت بکنم چقدر طول میکشه خواهشمندم
راهنمایی بکنید ممنون میشم

با عرض سلام و خسته نباشید
این موضوع قابل پیگیری می باشد لطفا جهت اطلاعات بیشتر در واتساب مدیر دفتر پیغام بگذارید.
09154058394

سلام مت ۱۲۰ ملیون صفته از یه نفر دارم که پشت صفته هاش دوتا از برادراشم
امضا زدن حالا طرف داره امروز فردا میکنه پولی که من دادم بهش ۶۰ ملیونه
،اخر برج قرار شد که بده اگه نداد میتونم باهاتون تماس بگیرم واسه وصول
کردنش چقدر زمان میبره

با عرض سلام و خسته نباشید
بله کاملا قابل پیگیری می باشد ، لطفا جهت راهنمایی با شماره تماس مدیر دفتر در ارتباط باشید .
09154058394

سلام مت ۱۲۰ ملیون صفته از یه نفر دارم که پشت صفته هاش دوتا از برادراشم
امضا زدن حالا طرف داره امروز فردا میکنه پولی که من دادم بهش ۶۰ ملیونه
،اخر برج قرار شد که بده اگه نداد میتونم باهاتون تماس بگیرم واسه وصول
کردنش چقدر زمان میبره

با عرض سلام و خسته نباشید
بله کاملا قابل پیگیری می باشد ، لطفا جهت راهنمایی با شماره تماس مدیر دفتر در ارتباط باشید .
09154058394

سلام من از سالن ارایشی دارم، کاراموز برای کمک به خودم و‌هم اموزش گرفتم که در قبال اموزشی که میدم برام
تا ۴ ماه کار کنه، الان ۲ ماه کذشته و کار رو یاد گرفته و میگه نمیام و… ۵ تومن سفته ازش دارم باید چیکار کنم؟

با عرض سلام و خسته نباشید
بله می توانید در قبال این موضوع از سفته ایشان شکایت کنید.
جهت راهنمایی بیشتر با شماره 09154058394 در ارتباط باشید.

سلام و عرض ادب
بنده از یه پیمانکار که قرار نحوه‌ی تنظیم سفته بود پولمو ۱۵ روزه بده یه سفته ۴ماهه گرفتم به
تاریخ ۵ اسفند
حالام میگه تا ۱۵ الی ۲۰ اسفند صبر کن بهت میدم!
الان تو مقاله خوندم که باید ظرف ۱۰روز بعد تاریخ سررسید اقدام کرد
خواستم بدونم اگه این ۱۰روز بگذره یعنی به پولم نمی‌رسم!؟
ممنون میشم راهنمایی کنید مام کارگریم خداشاهده روزی زنو بچشم و پول
جنس مردم دست این آدم افتاده!

سلام وقت بخیر
من بیست میلیون سفته از یکی از کارگر های سابقم دارم ک بابت ضمانت وامی
ک میخواست بگیره ازش گرفتم ولی تو سفته هیچی در مورد ضمانت نوشته
نشده و فقط اسم و شماره و اثر انگشت اون هست بع حالا بعد مدت ها که از
پیشم رفته ازمون به نا حق شکایت کرده و به دورغ گفته هیچی نگرفته حالا
سوال من اینه ک به چه بهانه ای میتونم این صفته رو ب جریان بندازم ک نقد
شه و اون نتوته جلوشو بگیره ناگفته نماند بعدا ضمانت اون وامم پس گرفتیم ک
مبلغ وام ده میلیون بوده

با سلام و خسته نباشید
جهت مشاوره دقیق تر و ارایه راهکار مناسب موضوع شما به وکیل مراجعه شود اما درکل با توجه به اینکه منشع دین و صدور سفته منتفی شده حق وصول آن را ندارید.

سلام اگر نام و نام خانوادگی و شماره ملی اون شخص که سفته ازش گرفتیم اشتباه
باشه ولی تاریخ و امضاء و اثرانگشت و دست خط خودش باشه میشه کاری کرد؟ یکدفعه
شد کارت شناسایی نداشت ولی به این اسم و فامیل میشناسمش و کدملی نمیدونم
درست نوشته یا نه.

با سلام با اثبات منشا دریافت سفته مطابق با دلایل موجه و قانونی و نحوه‌ی تنظیم سفته احراز این مهم که اسم و فامیل و کدملی سهوا یا عمدا اشتباه نوشته شده است می توانید ادعای خود را مطرح نمایید.

سلام من سوپرمارکت داشتم وخواستم ببندم که یه نفراومدوکل جنس یکجا ازمن
خرید،قرارشدنصفش نقدبده ونصف دیگه اش ۱۵روزه بده ولی تاالان هیچ پولی
نگرفتم منم ازخودش وخانمش سفته۶۰میلیون تومنی گرفتم یعنی اول کدملی
خودش واثرانگشتش بعد ضامن خانمش باکدملی واثرانگشت بایدچکارکنم؟؟
میتونم نقدش کنم البته تاریخ هم نداره

سلام من سوپرمارکت داشتم وخواستم ببندم که یه نفراومدوکل جنس یکجا ازمن
خرید،قرارشدنصفش نقدبده ونصف دیگه اش ۱۵روزه بده ولی تاالان هیچ پولی
نگرفتم منم ازخودش وخانمش سفته۶۰میلیون تومنی گرفتم یعنی اول کدملی
خودش واثرانگشتش بعد ضامن خانمش باکدملی واثرانگشت بایدچکارکنم؟؟
میتونم نقدش کنم البته تاریخ هم نداره

با سلام در صورت داشتن قرارداد مکتوب باید از طریق قرارداد اقدام نمایید در غیر اینصورت می توانید سفته را به اجرا بگذارید

از سال ۹۷ از یک نفر ۱۴ میایون سفته دارم و هیچ اطلاعی از جا و مکانش ندارم.
لطفا راهنمایی کنید

با عرض سلام و خسته نباشبد
در صورت داشتن کد ملی فرد مذکور می توانید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید و از طریق ثنا به فرد مذکور اعلام می گردد.

سلام من از یک نفر که خونه ازش رهن کردم 35ملیون پول پیش دادم
واسه ضمانت پولم سفته ازش گرفتم سال 97قرار شد سر سال پولم بده
قرارداد دارم و امضای شاهد قرارداد بعد یک سال یه خونه دیگه گرفت
اجاره خودش میداد تا برج 3امسال قرار شد پولم یکجا بده هی امروز
فردا می کنه
اجاره را هم پرداخت نمیکنه ممنون میشم راهنماییم کنی

سفته و هرآنچه لازم است بدانید!

سفته سندی است که به سبب آن امضا کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین بپردازد.

اجرا گذاشتن سفته

سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه‌مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و بخصوص شرکت‌ های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند، اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته، برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی و چگونگی به اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد، باید حاوی مبلغ تعهد شده، نام گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

برخی از مواردی که از سفته استفاده می‌شود عبارتند از:

 • به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.
 • بانک‌‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
 • در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با پیمان‌کاران منعقد می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.

سفته

نحوه تکمیل سفته

طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء، باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف؛ ضروری است.

در ضمن درج نام و نام‌خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

در صورتی که نام‌خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر‌این‌صورت هر کسی نحوه‌ی تنظیم سفته که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند. اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.

در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی لازم را ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود، برای دریافت وجه آن اقدام و یا از طریق پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.

نحوه پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره‌مند می‌شود که به سفته تعلق دارد.

شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.

واخواست سفته

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد. به طور مثال اگر روی سفته‌ درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.

واخواست سفته چیست؟

اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند.

دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست، ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده‌اند، می‌تواند اقامه دعوی کند.

در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود عمل نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره‌مند نمی‌شود.

اجراء گذاشتن سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن، به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرائ گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با قوانین مربوط به انسداد حساب بانکی “مسدود کردن حساب بانکی بدهکاران قانونی است؟” را مطالعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.