رفتار هیجانی در بورس


نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مقاله

هدف این نوشتار، بررسی نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص‌های ارزیابی احساسات سرمایه‌گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازۀ زمانی سال‌های 1392 تا 1397 با نمونة انتخابی شامل 122 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از الگوی‌ رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از افزایش توضیح‌دهندگی الگوی قیمت سهام با افزودن شاخص‌های احساسات است. شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل تصمیم لحظه ای، اثر برگشت بلندمدت بر نوسانات قیمت سهام وصرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم، اثر اندازه، اثر زیان گریزی است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه‌گذار، تاثیر معناداری بر قیمت سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطۀ معناداری در الگوی مشاهده گردید؛ ضمن آنکه، اثر زیان گریزی تاثیر مثبتی در قیمت سهام داشت.

The purpose of this paper is to investigate the role of emotional behaviors in stock price fluctuations of the Stock Exchange and Securities Organization. To this end, the adjusted three-factor model of Fama and French has been used based on the indicators of investor sentiment. Based on the information published by the companies listed on the Tehran Stock Exchange, this study was conducted between 2013 and 2018 with a sample of 122 companies. The research hypotheses were tested using a generalized linear regression (EGLS) model. The test results of the hypotheses indicate an increase in the explanatory value of the stock price pattern by adding emotional indicators. Indicators of investor sentiment used in this study include instantaneous decision, long-term return effect on stock price fluctuations and value consumption from the perspective of price-to-earnings ratio, size effect, and loss avoidance effect. The first and second indicators of investor sentiment had a significant effect on stock prices. Regarding the third indicator, a significant relationship was observed in the model, while the loss-making effect had a positive effect on stock prices.

خلاصه ماشینی:

شاخص های احساسات سرمایه گذار مورد رفتار هیجانی در بورس استفاده در این پژوهش ، شامل تصمیم لحظه ای ، اثر برگشت بلندمدت بر نوسانات قیمت سهام وصرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم ، اثر اندازه ، اثر زیان گریزی است . آنا قیز و همکاران (١٣٩٥) به بررسی رابطه بین تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقشی که حاکمیت شرکتی در این رابطه دارد، هدف اصلی این پژوهش است . ٣. صرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم بر نوسانات قیمت سهام شرکت رفتار هیجانی در بورس های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. فرضیه سوم : صرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم بر نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. فرضیه پنجم : اثر اندازه بر نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. Evidence from Accessible and Inaccessible Stock Indices”, Journal of Finance, 61, 2, 957-1003 10) Chen, M. ٧٢ یادداشت ها : 1 Lin 2 Liston 3 Kim & Ha 4 Cornelli et al 5 Chen 6 Kim et al 7 Ling et al 8 Modern Portfolio Theory 9 Portfolio 10 Risk & Return 11 Markowitz 12 Price Volatility 13 Dividend 14 Market Risk 15 Liquidity Risk 16 Vandeventer 17 - Durbin-Watson 18 Adjusted R-squared 19 - t Student ٧٣

رفتار هیجانی در بورس به نفع سهامداران نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: من احساس می‌کنم برخی در فروش سهام گرفتار رفتار هیجانی می‌شوند. این اصلاً به نفعشان نیست؛ باید در زمینه سهام ملاحظاتی داشته باشیم، زیرا سهام علاوه بر قیمت سود هم دارد.

اعتمادآنلاین| فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین نشست سال 1400 هیئت دولت گفت: اقتضای فعالیت در بازار سرمایه محاسبه‌گری و دقت در خرید و فروش است؛ برخورد و رفتار هیجانی در خرید یا فروش درست نیست و من احساس می‌کنم برخی در فروش سهام گرفتار رفتار هیجانی می‌شوند. این اصلاً به نفعشان نیست؛ باید در زمینه سهام ملاحظاتی داشته باشیم، زیرا سهام علاوه بر قیمت سود هم دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دژپسند ادامه داد: خوشبختانه تمام متغیر‌های اقتصادی موثر بر تحولات بورس در آغاز سال نوید پایداری شرایط را می‌دهند؛ بسیاری از تحلیلگران می‌گویند با توجه به متغیر‌های بنیادین، روندی برای رسیدن به تعادل پایدار باید طی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در شورای عالی بورس که انشاءالله به زودی جلسه خواهد داشت، متغیر‌های کمک کننده به پایداری بورس بررسی می‌شود.

دژپسند گفت: خوشبختانه شرایط شرکت بورسی از نظر سودآوری بسیار خوب است. برخی شرکت‌های صادراتی شرایطی برایشان فراهم می‌شود که به ویژه نرخ ظرفیت بهره‌برداری از ظرفیت اسمی خود را بالا ببرند.

رفتارهای هیجانی بورس بازان/ پیش بینی بازار سهام

اقتصادنیوز: امروز 25 آبان 1400 به نظر می‌رسد بازار تابع رفتارهای هیجانی بورس بازان باشد. در شرایطی که مسیر شاخص ها به نفع سمت عرضه است اما میتوان متصور بود که شرایط بازار تغییر کند.

رفتارهای هیجانی بورس بازان/ پیش بینی بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص عملکرد بازار سهام در روز دوشنبه، شاخص ها را به سمت مسیر نزولی هدایت کرد. با فشار فروشندگان در بازار سهام، شاخص ها بیش از یک درصد افت کردند و این در حالی است که الگوی رفتاری بورس بازان همچنان در یک وضعیت هیجانی به نفع فروشندگان است.

الگوی رفتاری بورس بازان البته در یک وضعیت نوسانی لحظه ای دنبال می شود و در هر روز متناسب با اهرم های اثرگذار جریان صعود و نزول بازار متفاوت است؛ در حال حاضر دلار بدون تحریک خاصی در دو روز گذشته در بازار دنبال می شد.

اثر خنثی دلار و کامودیتی ها سمت تقاضا را بدون تحرک کرده است و فعلا باید منتظر بود چه اتفاقاتی در این بازارها می افتد.

این در حالی است که در بازارهای همسو شاهد تداوم برنامه فروش اوراق بدهی دولتی و افزایش نرخ سود بین بانکی هستیم که سیگنال هایی قوی را به سمت عرضه در بازار سهام ارسال میکند.

البته رفتار کنونی بورس در عین حال که برآیندی از همه این رویدادهاست اما در نهایت تابع یک الگوی رفتاری بورس بازان که تحت تاثیر دورنمای نامعلوم و تردید سپهر اقتصاد ایران است، قرار دارد.

با این وصف در این خصوص باید متذکر شد در این رفتارهای هیجانی حادث بر بازار، بورس بازان در یک شرایط بی اعتمادی تابع هیجانات و اخبار و رویدادهای لحظه ای هستند.

نظرسنجی اقتصادنیوز: رفتارهای هیجانی بورس بازان

تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز هم نشان می دهد بورس بازان اهرم هایی برای رشد را به صورت بنیادی در بازار در اختیار دارند اما با توجه به تبعیت رفتارها از اخبار و رویدادهای لحظه ای و موج های هیجانی، احتمال دارد توان سمت عرضه در روز سه شنبه دوباره فزونی یابد اما ممکن است با توجه به مقاومت شاخص در نقاط پایین کانال 1.4 میلیون واحد، سمت عرضه از فشار بیشتر پرهیز کند و با مقاومت سمت تقاضا، مسیر نزولی شاخص تا حدی از حرکت بایستاد و بازار متعادل شود.

هرچند که رفتارهای فعلی بورس بازان در دو سناریوی نزول بیشتر و صعودی شدن نیز قابل رصد و پیگیری است.

ضرورت پرهیز از رفتار هیجانی در بورس

ضرورت پرهیز از رفتار هیجانی در بورس

ایسنا/مرکزی یک فعال بازار سرمایه گفت: بروز هرگونه رفتار هیجانی در بازار سرمایه به هیچوجه به نفع معامله‌گر نبوده و این افراد در صورت انجام چنین رفتارهایی صرفا هزینه‌ای را به عنوان کارمزد از مبالغ اصلی خود کم می‌کنند که سبب وارد شدن زیانی ناخواسته به آنها می‌شود.

میلاد ویسمه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: تا پیش از پایان سال، شاخص کل به نقطه قبلی خود بازخواهد گشت چرا که حداقل تا پایان سال هیچگونه افزایش قیمتی برای بازارهای موازی پیش بینی نمی‌شود. در این میان سرمایه رفتار هیجانی در بورس گذاران باید در خرید و فروش ها از هرگونه رفتار هیجانی پرهیز کنند.

وی درخصوص شرایط حال حاضر بازار بورس گفت: در سه هفته اخیر شاهد رشد نسبی قیمت سهم‌ها در بازار سرمایه اعم از سهام های کوچک و بزرگ بوده‌ایم، اما همچنان بازار در شرایطی قرار دارد که نیازمند حمایت های قانونی از طرف مجموعه حاکمیتی دولت است.

این فعال بازار سرمایه در خصوص رکود بازارهای موازی تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان که بازارهای موازی در رکود هستند پول به سمت بازار پویا هدایت می‌شود که این معادله گاهی به نفع بورس است و گاه به ضرر بورس تمام می‌شود.

ویسمه اضافه کرد: یکی از علل رشد سه هفته‌ای بازار سرمایه، افت قیمت ها در بازارهای خودرو، ارز و طلا بوده به این شکل که در دوره ای، شرایط برای سرمایه گذاران شیرین و جذاب شد تا سرمایه خود را به سمت بازار بورس هدایت کنند و در این سه هفته شاهد ورود پول توسط افراد حقیقی به بازار بودیم و همین مهم سبب شد بازار مجدد رنگ سبز به خود بگیرد.

وی ادامه داد: اگر شاخص کل عدد یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد را به سمت بالا بشکند، به زودی شاهد بازگشت قیمت سهم ها به نقطه پیک قبلی خود خواهیم بود. در کل قیمت سهم ها در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و جای امیدواری برای بازار بسیار بالاست فقط امیدواریم مجددا شاهد رفتارهای هیجانی نباشیم.

این فعال بازار سرمایه گفت: در سال جاری رشد و افت ها اصلا طبیعی نبود. در واقع بازار زمانی می‌تواند به سلامت دست پیدا کند که تعامل در بازار حفظ شود. بخش عمده ای از این ایجاد تعادل توسط سیاست های کلان دولتی بویژه سازمان بورس مدیریت می‌شود. در شرایط فعلی مشکل و تهدید خاصی برای بازار وجود ندارد و با تعادل و ثبات قیمت ارز همچنان وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.

ویسمه خاطرنشان کرد: در این چند روز شاهد استقبال افراد بورسی از گروه‌های خودرویی، بانکی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی بودیم که به نظر می‌رسد این افزایش تقاضا به زودی به سمت گروه‌های انبوه سازی و سیمانی هدایت خواهد شد، فعلا محوریت سهم ها به سمت گروه‌های غیر دلاری و ریالی هدایت می‌شود.

دولت و مجلس به دنبال ثبات بورس هستند / پرهیز سهامداران از رفتارهای هیجانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم پرهیز سهامداران از رفتارهای هیجانی گفت: دولت و مجلس به دنبال ایجاد ثبات در این بازار هستند.

علی رضایی با اشاره به وضعیت کنونی بازار سهام به ایسنا گفت: بورس بصورت طبیعی باید نوسان داشته باشد بر همین اساس افرادی که وارد این بازار می شوند به هیچ وجه نباید در تصمیمات رفتار هیجانی نشان بدهند.

وی افزود: شاخص بورس یک روز سبز و یک روز هم قرمز می شود، گاهی ارزش نمادها افزایش و گاهی هم کاهش پیدا می کند و با نوسان همراه است. این نوسانات نباید خیلی در رفتار سهامداران تاثیر داشته و باید ثابت باشد. هم مجلس و هم دولت به دنبال این هستند که در بازار ثبات ایجاد کنند.

رضایی عنوان کرد: هم در صحن مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی بطور خاص برای توجه ویژه به سرمایه گذاران خرد جلساتی برگزار می شود. با توجه به اینکه بسیاری از افراد از سال گذشته تاکنون کد بورسی دریافت کرده و وارد بازار سرمایه شدند، امید داریم تا روزهای خوب بورسی را شاهد باشیم و مردم هم از نگرانی خارج شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.