ارزش افزوده پرتفوی بورسی


ارزش افزوده پرتفوی بورسی

Net Asset Value یا ارزش خالص دارایی یک شرکت سرمایه گذاری حاصل تفاضل دارایی ها منهای کل بدهی های آن است. به عبارت روشن تر، NAV در یک شرکت سرمایه گذاری از طریق کسر بدهی از ارزش روز کل پرتفوی به دست می آید.

برای محاسبه NAV روش های مختلفی وجود دارد. اما نکته مهم آنکه می توان در پایان معاملات هر روز برای شرکت های سرمایه گذاری NAV را محاسبه کرد.

روش های محاسبه ارزش خالص دارایی عبارتند از:

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

مقایسه هلدینگ های معدنی

مقایسه خالص ارزش دارایی های شرکت های تاصیکو، ومعادن، وسپه و وامید

در جدول فوق به مقایسه چهار هلدینگی که در زمینه فلزات و تولیدات معدنی فعال هستند پرداخته ایم.

تاصیکو شرکتی با سرمایه 2هزار میلیارد تومانی مجموعا پرتفوی با بهای تمام شده بیش از 3073 میلیارد تومان، حدود 76 درصد از بهای تمام شده خود را به پرتفوی بورسی اختصاص داده است. این شرکت در پرتفوی بورسی خود سهامدار شرکت های ومعادن، فملی و فولاد است. نمادهای ذکر شده به ترتیب 46.52، 27.53 و 12.64 درصد از بهای تمام شده تاصیکو را به خود اختصاص داده اند. همچنین این شرکت سهامدار 77.6 درصدی در نمادهای فباهنر و کچینی نیز است اما این نمادها در مقایسه با سه شرکت ومعادن، فملی و فولاد وزن کمی از بهای تمام شده این شرکت را در اختیار دارند.

از 721 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی این شرکت، بیش از 569 میلیارد تومان را در سهام شرکت زغال ستگ پروده طبس سرمایه گذاری کرده است. این شرکت حدود 30 درصد از فولاد اکسین که در زمینه ورق های عریض فولادی فعال را دارا است.نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های هر سهم بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی در این شرکت برابر 58 درصد است.

وسپه با سرمایه 669 میلیارد تومانی بیش از 1096 میلیارد تومان بهای تمام شده پرتفوی و غیر بورسی دارد که بیشترین وزن پرتفوی بورسی این شرکت را به ترتیب نمادهای کگل، کچاد، فملی، فولاد، پارسان، وامید و کگهر تشکیل میدهند. ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت با توجه به تفاوت قیمت تمام شده هر سهم و ارزش روز محاسبه شده است که حدود 2833 میلیارد تومان جمع ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت است. چنانچه ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی این شرکت ها را معادل بهای تمام شده سهام های خریداری شده شان در نظر بگیریم، خالص ارزش دارایی های وسپه برابر 6018 ریال است. و با لحاظ قیمت، نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی های این شرکت برابر 68 درصد است.

وامید با سرمایه 3هزار میلیارد تومانی، جمعا بیش از 7هزار میلیارد تومان پرتفوی بورسی و غیر بورسی دارد. که بخش زیاد آن را پرتفوی بورسی تشکیل میدهد. به ترتیب 33، 31 و 8 درصد از پرتفوی بهای تمام شده این شرکت را نمادهای کگل، کچاد و وسپه تشکیل میدهند. با لحاظ کردن ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت که برابر 33182 میلیارد تومان است که ارزندگی خوب پرتفوی بورسی این شرکت را نشان میدهد. با در نظر قیمت هر سهم این شرکت در روز جاری، نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های هر سهم این شرکت برابر 59 درصد است.

ومعادن نیز با 4030 میلیارد سرمایه، بیش از 4925 میلیارد تومان بهای تمام شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی این شرکت را تشکیل میدهند. بیش از 3842 میلیارد تومان از بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت شامل نمادهای مختلفی از جمله کگل، کچاد، فخاس و فملی است که به ترتیب این شرکت ها 31،21،13 و 13 درصد از بهای تمام شده پرتفوی بورسی ومعادن را به خود اختصاص داده اند. ارزش افزوده ای که پرتفوی بورسی این شرکت برای ومعادن ایجاد کرده اند بالغ بر 24751 میلیارد تومان است. چنانچه ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی این شرکت ها را معادل بهای تمام شده سهام های خریداری شده شان در نظر بگیریم، خالص ارزش دارایی های وسپه برابر 4912 ریال است. و با لحاظ قیمت، نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی های این شرکت برابر 66 درصد است. پرتفوی غیر بورسی این شرکت شامل سهام هایی از جمله آهن و فولاد ابرکوه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، گهر انرژی سیرجان، کک طبس و. تشکیل میدهند که با توجه به سهامداری مشترک ومعادن و کگل و کچاد در این شرکت ها، ارزش افزوده بیشتری را برای ومعادن خواهند داشت.

مقایسه خالص ارزش دارایی های چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه

مقایسه خالص ارزش دارایی های چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه

در خلاصه گزارش زیر به مقایسه چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه می پردازیم.

این شرکت با سرمایه 480 میلیارد تومانی، 462 میلیارد پرتفوی بورسی و حدود 140 میلیارد تومان پرتفوی غیر بورسی دارد. بیشترین وزن پرتفوی بورسی این شرکت را به ترتیب نمادهای سشمال، سکرما، سمازن و سقائن تشکیل میدهند. ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت حدودا برابر 1900 میلیارد تومان بوده است. برطبق آخرین گزارش پرتفوی ماهانه این شرکت در بهمن ماه، 12میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری کسب کرده است. با درنظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت در روزهای اخیر و با صرف نظر کردن از ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی، می توان خالص ارزش دارایی های این شرکت را برابر 5616 ریال برآورد کرد.

این شرکت با سرمایه 4050 میلیارد تومانی، 6960 میلیارد تومان پرتفوی بورسی و 650 میلیارد تومان پرتفوی غیر بورسی دارد. بیشترین وزن پرتفوی بورسی این شرکت را سهام شرکت های پتروشیمی پارس، پالایشگاه شیراز و ارزش افزوده پرتفوی بورسی پالایشگاه بندرعباس تشکیل میدهند. ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت حدودا برابر 46818 میلیارد تومان بوده است. با درنظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت در روزهای اخیر و با صرف نظر کردن از ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی، می توان خالص ارزش دارایی های این شرکت را برابر 14303 ریال برآورد کرد.

با توجه به وزن بالای پرتفوی بورسی این شرکت در محاسبه NAV پارسان به ازای هر 1000 ریال افزایش قیمت در نمادهای شکل فوق می توان انتظار رشد 425 ریالی را در NAV پارسان متصور شد.

این شرکت با سرمایه 273 میلیارد تومانی، بیش از 99 درصد پرتفوی این شرکت را پرتفوی بورسی آن تشکیل میدهد که مبلغ آن برابر حدودا برابر 370 میلیارد تومان است. دالبر، دسبحان و دسانکو به ترتیب بیشترین وزن از بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت را تشکیل میدهند. برطبق صورت وضعیت پرتفوی این شرکت در بهمن ماه 19.1 میلیارد تومان سود حاصل از واگذاری سهام کسب کرده است که با احتساب ذخیره کاهش ارزش دارایی های 21 میلیون ریالی، خالص ارزش دارایی های این شرکت برابر 25097 ریال حدودا برآورد می گردد.

باتوجه به وزن سهم های فوق در پرتفوی بورسی دسبحا، با رشد هر 1000 ریال در قیمت سهام های فوق، ارزش خالص دارایی های دسبحا ( NAV ) حدودا 1158 ریال تغییر می کند.

این شرکت با سرمایه 669 میلیاردی، پرتفوی بورسی و غیربورسی جمعا به مبلغ 1135 میلیارد تومان است که بخش اصلی آن را پرتفوی بورسی این شرکت تشکیل میدهد. ارزش افزوده پرتفوی بورسی این شرکت بالغ بر 4366 میلیارد تومان بوده است. نمادهای کگل، کچاد، وامید، فملی، فولاد، پارسان، کگهر و شپدیس بیشترین وزن پرتفوی بورسی این شرکت را تشکیل میدهند. خالص ارزش دارایی های این شرکت برابر 8435 ریال است.

بیشترین وزن در پرتفوی وسپه را برحسب بهای تمام شده شرکت های کگل، کچاد، وامید و فملی دارد. رشد 1000ریالی هر یک از سهم های نمودار فوق منجر به رشد 565 ریالی در خالص ارزش دارایی های وسپه می شود. خلاصه مقایسه شرکت های فوق را در جدول زیر مشاهده می کنید:

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری غدیر - وغدیر

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری غدیر - وغدیر

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 156220 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ارزش افزوده پرتفوی بورسی 148517 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - پتروشيمي پارس - توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپيد دماوند. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 48388 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 40899 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 28342 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.

پ.ن: نسبت P/NAV روز #وغدیر با قیمت تابلو #پارسان در حدود 70 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

1 دیدگاه (1 دیدگاه در صف انتظار)

ارسال دیدگاه

پارسیس در اینستاگرام

پارسیس در تلگرام

پارسیس تحلیل به عنوان اولین مجموعه ی تحلیلی بازار سرمایه در سال 1390 با حضور جمعی از نخبگان مالی کشور و با انتشار اولین نسخه الکترونیکی تحلیل شرکتها بر مبنای داده های واقعی فعالیت خود را آغاز نمود.
پارسیس با تجربه ی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و با هدف ارتقا سطح تحلیل های بنیادی بازار سرمایه در کنار شما سرمایه گذاران است تا تمامی نیازهای شما را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری ارزش افزوده پرتفوی بورسی از جمله بورس و سایر بازارها و نیز برنامه ریزی های مالی شما در امور شرکت داری و همچنین زندگی شخصی تامین نماید.
در این یک دهه فعالیت، پارسیس موفق شده است با استفاده از تحلیل های نوین و دقیق و با نگاه علمی به موضوعات و همچنین به کارگیری افراد نخبه و با تجربه و خلاق محتوای با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در زمینه فاندامنتال بردارد.
پارسیس تحلیل در کنار شماست تا برترین و قابل اتکاترین تحلیل ها را در کمترین زمان در اختیار شما قرار دهد و در جهت پیشرفت مالی و بازدهی سرمایه گذاری شما، راهنما و همراه شما باشد.
در پارسیس كوشش شده است تا خدمات کاربردی و مورد نیاز در رابطه با حوزه های فعالیت و خدماتی كه این شركت ارائه می كند در اختیار فعالین بازار سرمایه قرار گیرد تا با ارتباطی سازنده با مشتریان گام های بلندتری برداشته و زمینه خدمت رسانی بهتر فراهم گردد.
اگر در طول زندگی خود سخت کار کرده اید و پس انداز کرده اید ، ما با ارائه ی تحلیل های خود به شما کمک می کنیم تا مدیریت ایده آل دارایی و نیز بهره مندی از خدمات پیشرو در صنعت مالی را تجربه نمائید تا با بینشی روشن پله های ترقی در حوزه مالی و زندگی را تجربه نمائید.

بررسی ارزش دارایی های "ومعادن"

بررسی ارزش دارایی های

در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است . موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تأسیس، خرید، مشارکت در تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکت ها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیت های مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطا نمایندگی و انجام عملیات دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف مزبور لازم می باشد.در سال ۱۳۷۷ این شرکت به عنوان شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و هم اکنون سهام این شرکت تحت نماد ومعادن مورد معامله قرار می گیرد .

ریسک های شرکت "ومعادن"

وجود محصولات جایگزین و تغییرات تکنولوژی در حوزه صنایع آهن و فولاد

وضع عوارض در صنایع معدنی و فولادی توسط کشورها

پرتفوی بورسی "ومعادن"

خالص ارزش داراییها ( NAV) هر سهم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن بررسی شد . پرتفوی بورسی : ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 143000 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 135200 میلیارد تومان است. مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از: سنگ آهن گل گهر - معدنی و صنعتی چادرملو و تامین مواد اولیه فولاد صبانور.

پرتفوی غیر بورسی "ومعادن"

لازم به ذکر است به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات برخی از شرکت های غیر بورسی ارزش این شرکت ها به بهای تمام شده محاسبه شده است.

محاسبه NAV "ومعادن"

NAV هر سهم ومعادن 18378ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 58درصد می باشد .

تحلیل تکنیکال "ومعادن"ارزش افزوده پرتفوی بورسی

سهم در تایم فریم روزانه در حال تکمیل الگوی هارمونیک AB=CD خود می باشد و با برخورد به محدوده حمایتی 1000 تومان ارزش افزوده پرتفوی بورسی و تکمیل موج C توانست با افزایش تقاضا به روند صعودی بازگردد که اکنون در حال حرکت به سمت هدف ابتدایی خود محدوده 1360 تومان می باشد. در صورت عبور از این محدوده می توان تارگت بعدی سهم را محدوده 1650 تومان در نظر گرفت.

قیمت سهم در زمان معرفی: 1071 تومان می باشد.

تحلیلگر و کارشناس بازار: الناز جمالی

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.